Izkop (gradbene) jame
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 12,00 EUR/m3
Razpon cen 10,00–15,00 EUR/m3

Primeri povpraševanj

Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Ig
Dolžina jarka (v m): 30
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebna izdelava drenažnega sistema okrog hiše in izdelava 2 manjših temeljnih plošč. 1. Drenaža okrog stanovanjskega objekta, dolžina ca. 30 m: - izkop zemlje III. kategorije ob objektu 0,60 x 0,80 m in odvoz materiala - čiščenje sten in po potrebi izravnava zidov z grobim ometom - hidroizolacija zidov (Izotekt V4 ali enakovredno), stirocokl (debelina 8 cm), čepasta folija - izdelava drenaže iz drenažnih cevi položene v betonsko muldo, zavite z geotekstilom, zasipane z drenažnim peskom - povezava drenažnih cevi s ponikovalnico, ki je že izvedena in na parceli 2. Temeljni plošči za širitev obstoječega objekta: - 1 x temeljna plošča za montažni vetrolov, dimenzije ca. 0,9 x 4,2 m - 1 x temeljna plošča za montažno lopo, dimenzije ca. 1,9 x 3,1 m Hvala.
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela - Kranj
Kranj
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 300
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujem izvajalca za zemeljska dela z manjšim bagrom . Rabim za izkop nekje okoli dolžinskih metrov globina izkopa nekje 0,8 m. Predmet izkopa je trasa elekto kablja do stanovanjske hiše. Trasa se nahaja na ravni travnati površini tako da je dostop do vseh strani mogoč. Materjal ni potrebno odvažat . Zasuvanje bo potekalo v lastni režije se pravi rabim samo za izkop. Delo se nahaja v okolici Kranja. LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop (gradbene) jame
Kostanjevica na Krasu
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 25
Rok za izvedbo: Takoj
Potrebujem izvajalca za izkop in pripravo jame za izbrano čistilno napravo ter izkop za priključek hišne kanalizacije do čistilne naprave vključno s postavitvijo ČN, izdelavo ponikalnika, priklopom kanalizacijskih ter vodovodnih cevi v dolžini cca 15m ter zasipanjem. Tla so zelo trda z večjimi kamni. Lokacija Kostanjevica na Krasu. Začetek del - čim prej. Hvala, LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
- izkop in priprava terena, priprava na primerno odvajanje deževnice, dvig terena, ponikalni jaški, rešetke - betoniranje 2x škarpa (cca 2x3m in temlji), temelji za podaljševanja balkona v prihodnosti - temeljna plošča cca 10-12m2, - jašek za števec za vodo in prestavljanje števca za vodo (na istem mestu že poteka vodovod - prestavljamo ga ven) - cca 4 stopnice, rampa za invalidski voziček Lp
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
-.izkop za podporni zid (škarpo) - izdelava armirano betonskega podpornega zidu višine od 20cm - 1,5m (padajoč teren) v dolžini 7m - izdelava armirano betonskega podpornega zidu višine 0,50m, dožine 3,5m - izdelava armirano betonskih stopnic med dvema nivojema (9 stopnic) - nasutje in priprava terena za parkirišča (cca 18m3)
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela - Logatec
Logatec
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 312
Rok za izvedbo: Več kot 3 mesece
Potrebno je odkopati širino 13, dolžino 12 in globino 2m (gre za nasip prodnatega materiala, nekaj razbitih skal, vse pomešano z nekaj malega zemlje). Po odkopu pa je material potrebno vgraditi nazaj na način, da postane nasilnejši, saj je od zasutosti preteklo le nekaj let, kar ni dovolj za ustrezno utrjevanje. Potrebno je torej kontrolirano zasipanje s sprotnim valjanjem, zbijanjem na 20 - 30cm debeline. Lokacija Logatec.
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Podlehnik
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 676
Rok za izvedbo: Več kot 3 mesece
Objekt 1 MANJŠI GOSPODARSKI OBJEKT I. Zemeljska dela 1. Široki Izkop gradbene jame za vinsko klet, zemljina je III. ktg., globine cca 5,0 m1, brežine v predpIisanem naklonu, z deponiranjem izkopanega materiala na gradbišču ( v bližini ). Planiranje in izravnava dna gradbene jame v zahtevani ravnini z izvršitvijo manjših površinskih izkopov (do 0,05 m3/m2), ter premeščanjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. OPOMBA : Pri izkopih paziti na obstoječi objekt ! m3 2. Naprava nasipa pod tlaki z drobljencem brez organskih primesi granulacije 0-63 mm, ( posteljica - prodno peščena nasipna plast ) v uvaljani deb. cca 30 cm, zasipni material je sproti utrjevati do predpisane zbitosti v skladu z z navodili geomehanika. ( komprimiranje do polne zbitosti Me=60 Mpa - CBR=15% ) m3 3. Zasip za a.b. temeljno ploščo in zidovi vinske kleti, z izkopanim materialom III. Ktg. Izvedeno v plasteh po 30 cm, s komprimiranjem do polne zbitosti. m3 4. Dobava in polaganje Geotextila na temeljna tla za sanacijo temeljnih tal pred vgrajevanjem prodno peščene blazine, g/m2. m2 Zemeljska dela EUR OPOMBA : Upoštevati je zahtevnejše terensko delo pri izgradnji vinske kleti ! OPOMBA : Dostop do objekta je zavarovati - na začetku ceste zbiti leseno zaporo na vstopu na parcelo ! OBJEKT 2 DOVOZNA POT + DOVOZNA PLOŠČAD I. Zemeljska dela 1. Široki Izkop gradbene jame za dovozno ploščad in dovozno pot, zemljina je III. ktg., globine cca 5,0 m1, z deponiranjem izkopanega materiala na gradbišču ( v bližini ). Planiranje in izravnava dna gradbene jame v zahtevani ravnini z izvršitvijo manjših površinskih izkopov (do 0,05 m3/m2), ter premeščanjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. m3 2. Naprava nasipa z drobljencem brez organskih primesi granulacije 0-63 mm, ( posteljica - prodno peščena nasipna plast ) v uvaljani deb. cca 40 cm, zasipni material je sproti utrjevati do predpisane zbitosti v skladu z z navodili geomehanika. ( komprimiranje do polne zbitosti Me=60 Mpa - CBR=15% ) m3 3. Zasip za dovozno ploščadjo, z izkopanim materialom III. Ktg. Izvedeno v plasteh po 30 cm, s komprimiranjem do polne zbitosti. m3 4. Dobava in polaganje Geotextila na temeljna tla za sanacijo temeljnih tal pred vgrajevanjem prodno peščene blazine, g/m2. m2 5. DOVOZNA POT ( dolžine 6,0 m, širine 5,0 m ) Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti debeline 40,0 cm iz drobljenca 0/63 mm površino, komprimacija Ev2=90MN/m2 m3 OPOMBA : Upoštevati je zahtevnejše terensko delo pri izgradnji dovozne ploščadi in dovozne poti !
Izkopi in zemeljska dela, Rušitvena dela - Maribor
Maribor
Rok za izvedbo: Več kot 3 mesece
Potrebujete tudi odvoz na deponijo?: Da
Radi bi rušili staro stanovanjsko hišo površine cca kvadratnih metrov, ki je v celoti podkletena. Objekt se nahaja v Mariboru na parceli v velikosti kvadratnih metrov. Pri rušenju bi bilo potrebno zasuti klet in odpeljati odvečen material, da se bo na istem mestu kasneje gradila nova hiša. LP
Izkopi in zemeljska dela, Rušitvena dela - Ljubljana
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujete tudi odvoz na deponijo?: Da
V ožjem središču Ljubljane (Krakovo) nameravam v jeseni začeti z nadomestno gradnjo. Potrebna bodo rušitvena dela obstoječega objekta, odvoz materiala, izkop za postavitev temeljev in inštalacij ter izdelava temeljne plošče. Objekt je težko dostopen z večjimi stroji .Dostop je po ožji ulici (Krakovska 25) in skozi ozko dvorišče. Iščem veščega, zanesljivega izvajalca. Prilagam nekaj fotografij . Gre za pritlični objekt na ozki parceli, svetlejše barve, ki predstavlja prizidek celotne stavbe. En del je dvokapnica, drugi pa enokapnica skupne dolžine okoli16m in širine 4do 5 m. Pričakujem ponudbe in se vam v naprej zahvaljujem.
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Naklo
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 100
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Pozdravljeni! Sem v fazi priprave na gradnjo montažne hiše in iščem izvajalca temeljne plošče in ostalih potrebnih posegov pred postavitvijo montažne hiše. V prilogi vam pošiljam načrt hiše in vse podatke o parceli. Prosil bi za ponudbo za izdelavo: - Temeljne plošče - Plošče pod lopo - Dovozne poti in ''parkirišča za vozila'' – asfalt - Terasa ob hiši - Dodatne stvari, ki so potrebne Hvala za čas in ponudbo Lp