Izkop (gradbene) jame
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 12,00 EUR/m3
Razpon cen 10,00–15,00 EUR/m3

Primeri povpraševanj

Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Jesenice na Dolenjskem
Dolžina jarka (v m): 5
Rok za izvedbo: Takoj
Potrebujem izkop kanala preseka 40/ cm, skupna dolžina kanala 18m ročni izkop in preboj v obstoječi jašek dobava in vgradnja cevi fi mm SN 8 UK, priklop na jašek in hišni iztok 4 kpl strojni in ročni zasip kanala z izkopanim materialom ter utrjevanjem dobava in vgradnja peska za zasip 3,5 m3 Priprava posteljice in obsip kanalizacijske cevi ves potrebni drobni material za spajanje cevovoda (drsne spojke, kolena,, reduciri, spojna mast) izdelava revizijskega jaška z betonske cevi fi 80 in ltž pokrovom geodetski posnetek in vpis v uradne evidence. Hiša se nahaja v slovenski vasi, občina Jesenice na dolenjskem, ter bi mu dala kontakt od najemnika. Za dodatne informacije sem vam na voljo. Lep pozdrav
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Novo mesto
Novo mesto
Dolžina jarka (v m): 34
Rok za izvedbo: Takoj
Izkop v zemljini verjetno 3-5 ktg , globine - cm, širine cca 80 cm. Dostava in vgradnja cevi PVC SN8, Izdelava revizijskega jajška BC višine cca cm, Izdelava betonske mulde na dnu jaška in vgradnja LŽ pokrova mm Priklučitev kanalizacije na jašek, vrtanje le tega / poliester/ vstavitev ustreznih tesnil. Vsa ostala dela / priprava, izdelava peščene posteljice, zasip cevi do višine cca 35 cm nad temenom z utrjevanjem / Izravnava terena in morebitni odvoz viška izkopanega materiala.
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Domžale
Domžale
Dolžina jarka (v m): 50
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Pozravljeni, Gre za novogradnjo na Viru, Šaranovičeva 16. 1. Vodovod naj bi potekal po istem travniku 20 m, nato pa do javnega priključka po sosedovi makedamski poti 8 m. Sosedovo cesto bi bilo potrebno postaviti v prvotno stanje, utrdit, nasut. 2. Od javnega priključka kanalizacije na Aljaževi ulici in do nove hiše bo cca 47 m. Kanalizacija naj bi potekala od hiše po ravnem travniku, prečkala cca 3,5 m makedamske poti in nadaljevala po sosedovem ravnem travniku do Aljaževe ulice. Ker bi se na kanalizacijo priklopili tudi naša stara hiša in sosedova hiša, ki imata še greznici, bi potrebovali temu primerne cevi. Za vse morebitne dodatne informacije sem vam na voljo na tel: Lep pozdrav,
Izkopi in zemeljska dela, Rušitvena dela - Ljubljana
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujete tudi odvoz na deponijo?: Da
Spoštovani, v roku meseca oz. dveh, bomo potrebovali izvajalca za rušitev stare hiše, površine cca. m2. Hiša je delno podkletena z visokim pritličjem in mansardo. Poleg rušitve bomo potrebovali tudi izkop in odvoz gradbenega materiala na deponijo s potrdilom. Gradbeno dovoljenje z rušitvenim načrtom je v zaključni fazi. Hvala in lp,
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Golnik
Dolžina jarka (v m): 15
Rok za izvedbo: Takoj
Danes so nam dobavili in montirali strelovod, vendar zaključka niso speljali v zemljo (potrebno bi bilo izkopati jarek od hiše cca 15 m daleč in v jarek položiti "valjanec"). Bilo nam je rečeno, da moramo za to poskrbeti sami. Zaradi navedenega bi potrebovala čimprej nekoga, ki bi strelovod dokončal tako, da bi le-ta služil svojemu namenu. LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Ig
Dolžina jarka (v m): 30
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebna izdelava drenažnega sistema okrog hiše in izdelava 2 manjših temeljnih plošč. 1. Drenaža okrog stanovanjskega objekta, dolžina ca. 30 m: - izkop zemlje III. kategorije ob objektu 0,60 x 0,80 m in odvoz materiala - čiščenje sten in po potrebi izravnava zidov z grobim ometom - hidroizolacija zidov (Izotekt V4 ali enakovredno), stirocokl (debelina 8 cm), čepasta folija - izdelava drenaže iz drenažnih cevi položene v betonsko muldo, zavite z geotekstilom, zasipane z drenažnim peskom - povezava drenažnih cevi s ponikovalnico, ki je že izvedena in na parceli 2. Temeljni plošči za širitev obstoječega objekta: - 1 x temeljna plošča za montažni vetrolov, dimenzije ca. 0,9 x 4,2 m - 1 x temeljna plošča za montažno lopo, dimenzije ca. 1,9 x 3,1 m Hvala.
Izkopi in zemeljska dela, Izkop (gradbene) jame - Kranj
Kranj
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 300
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujem izvajalca za zemeljska dela z manjšim bagrom . Rabim za izkop nekje okoli dolžinskih metrov globina izkopa nekje 0,8 m. Predmet izkopa je trasa elekto kablja do stanovanjske hiše. Trasa se nahaja na ravni travnati površini tako da je dostop do vseh strani mogoč. Materjal ni potrebno odvažat . Zasuvanje bo potekalo v lastni režije se pravi rabim samo za izkop. Delo se nahaja v okolici Kranja. LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Kostanjevica na Krasu
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 25
Rok za izvedbo: Takoj
Potrebujem izvajalca za izkop in pripravo jame za izbrano čistilno napravo ter izkop za priključek hišne kanalizacije do čistilne naprave vključno s postavitvijo ČN, izdelavo ponikalnika, priklopom kanalizacijskih ter vodovodnih cevi v dolžini cca 15m ter zasipanjem. Tla so zelo trda z večjimi kamni. Lokacija Kostanjevica na Krasu. Začetek del - čim prej. Hvala, LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
- izkop in priprava terena, priprava na primerno odvajanje deževnice, dvig terena, ponikalni jaški, rešetke - betoniranje 2x škarpa (cca 2x3m in temlji), temelji za podaljševanja balkona v prihodnosti - temeljna plošča cca 10-12m2, - jašek za števec za vodo in prestavljanje števca za vodo (na istem mestu že poteka vodovod - prestavljamo ga ven) - cca 4 stopnice, rampa za invalidski voziček Lp
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
-.izkop za podporni zid (škarpo) - izdelava armirano betonskega podpornega zidu višine od 20cm - 1,5m (padajoč teren) v dolžini 7m - izdelava armirano betonskega podpornega zidu višine 0,50m, dožine 3,5m - izdelava armirano betonskih stopnic med dvema nivojema (9 stopnic) - nasutje in priprava terena za parkirišča (cca 18m3)