Izkop (gradbene) jame
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 12,00 EUR/m3
Razpon cen 10,00–15,00 EUR/m3

Primeri povpraševanj

Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: Takoj
Pozdravljeni! Potrebujemo izvajalca, ki bi uredil cca. m2 makadamskega parkirišča, potrebno je nasutje in utrditev tampona.  navedena naj bo predvidena skupna kubatura gramoza (m3) cca m2 površine,  Utrjevanje, nasutje, niveliranje tamponskega nasutja,  Dobava, dostava in vgradnja kamnolomskega tampona ( vsaj 10 mm ) v debelini 0,1 m čez celotno površino,  odstranitev in zatiranje trave, prevoz. Hvala, LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Žužemberk
Dolžina jarka (v m): 180
Rok za izvedbo: Več kot 3 mesece
Pozdravljeni! 1. Izkopati je potrebno traso za elektriko, vodo in optiko (en kanal v širini 50 cm). Vse se polaga v zaščitne cevi, ki so moj strošek. Dolžina trase je m tlorisno. Ampak, ker je trasa v rahlem naklonu (višinske razlike je 30 m, rata to cca m + nekaj v do hiše in še kaj; pa lahko, da bo tega zneslo tudi , več pa sigurno ne. Izvede se še dva revizijska jaška zaradi dolžine polaganja kabla in izkoplje luknjo za vodomerni jašek. Torej en jašek ob cesti spodaj, eden na sredini in eden na vrhu za vodomerni jašek kjer bo tudi elektro omarica. 2. Zemljo ob cesti je treba najprej premetat višje na parcelo, da rata enakomeren naklon in prostor za dostop na parcelo z avtom ali traktorjem, ker je sedaj klančina prestrma. Bager se zmore potegnit gor sam. 3. Okoli hiše se ureže nova cesta v dolžini cca 50 m. 4. Vkoplje se malo čistilno napravo (izkoplje se del klančine in pripravi raven teren, kamor se bo postavila MČN in se jo zasuje kasneje ker se iz spodnje strani uredi škarpo) izkoplje pa se zemlja in nasuje kamenje iz neposredne okolice za ponikalnico ter jo zasuje. 5. izkop panjev od dreves in pikiranje kamenja po travniku (za ta dela potrebujem račun ker jih bom dal na subvencijo) Ves material od zaščitnih cevi, revizijskih jaškov, ... je moj; vaš je samo izkop in zasip! Teren je izjemno kamnit zato samo večji stroji cca 20 ton. Lahko je cena po urah ali pa na pavšal oz na ključ za vse dogovorjeno (napisano). Rok izvedbe: lahko takoj, ko bo suho, da ne bo vse kot njiva. Če pa bo od danes dalje še kaj suhega vremena lahko takoj drugače pa spomladi. Za ogled me kontaktirajte na lahko pa vam pošljem tudi načrt kjer so te stvari predvidene. Lp
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Celje
Celje
Dolžina jarka (v m): 48
Rok za izvedbo: Takoj
Pozdravljeni, potrebujemo izkop zemlje v Škofji vasi pri Celju, kar je potrebno za položitev (prestavitev) glavnega vodovoda. Prestavitev vodovoda je v skupni dolžini 48 metrov. Za toliko je potrebno delati ozek izkop kanala (širine npr. 0,5m). Vodovodne cevi so projektirane na globini minimalno 1,2 metra pod koto terena. Teren je raven in enostavno dostopen. Izkop bi se vršil v prihodnjih dveh tednih. V primeru nejasnosti kontaktirajte na tel. /31-41-67 ali na email: Hvala, LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Škofja Loka
Škofja Loka
Dolžina jarka (v m): 15
Rok za izvedbo: Takoj
Pozdravljeni! Gradbena dela so sledeča: Izkop za pot v dolžini 15x3 m,globina 0,5 m, položiti kofil in nsuti pesek za pot ter utrditi. Priklop na kanalizacijsko omrežje, dolžina izkopa 15 m, globina 0,8 m, položitev cevi in zsipanje izkopa. Preusmeritev dvoriščne vode med dvema jaškoma dolžine 8m in glovine 0,6 m. Hvala, LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Jesenice na Dolenjskem
Dolžina jarka (v m): 5
Rok za izvedbo: Takoj
Potrebujem izkop kanala preseka 40/ cm, skupna dolžina kanala 18m ročni izkop in preboj v obstoječi jašek dobava in vgradnja cevi fi mm SN 8 UK, priklop na jašek in hišni iztok 4 kpl strojni in ročni zasip kanala z izkopanim materialom ter utrjevanjem dobava in vgradnja peska za zasip 3,5 m3 Priprava posteljice in obsip kanalizacijske cevi ves potrebni drobni material za spajanje cevovoda (drsne spojke, kolena,, reduciri, spojna mast) izdelava revizijskega jaška z betonske cevi fi 80 in ltž pokrovom geodetski posnetek in vpis v uradne evidence. Hiša se nahaja v slovenski vasi, občina Jesenice na dolenjskem, ter bi mu dala kontakt od najemnika. Za dodatne informacije sem vam na voljo. Lep pozdrav
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Novo mesto
Novo mesto
Dolžina jarka (v m): 34
Rok za izvedbo: Takoj
Izkop v zemljini verjetno 3-5 ktg , globine - cm, širine cca 80 cm. Dostava in vgradnja cevi PVC SN8, Izdelava revizijskega jajška BC višine cca cm, Izdelava betonske mulde na dnu jaška in vgradnja LŽ pokrova mm Priklučitev kanalizacije na jašek, vrtanje le tega / poliester/ vstavitev ustreznih tesnil. Vsa ostala dela / priprava, izdelava peščene posteljice, zasip cevi do višine cca 35 cm nad temenom z utrjevanjem / Izravnava terena in morebitni odvoz viška izkopanega materiala.
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Domžale
Domžale
Dolžina jarka (v m): 50
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Pozravljeni, Gre za novogradnjo na Viru, Šaranovičeva 16. 1. Vodovod naj bi potekal po istem travniku 20 m, nato pa do javnega priključka po sosedovi makedamski poti 8 m. Sosedovo cesto bi bilo potrebno postaviti v prvotno stanje, utrdit, nasut. 2. Od javnega priključka kanalizacije na Aljaževi ulici in do nove hiše bo cca 47 m. Kanalizacija naj bi potekala od hiše po ravnem travniku, prečkala cca 3,5 m makedamske poti in nadaljevala po sosedovem ravnem travniku do Aljaževe ulice. Ker bi se na kanalizacijo priklopili tudi naša stara hiša in sosedova hiša, ki imata še greznici, bi potrebovali temu primerne cevi. Za vse morebitne dodatne informacije sem vam na voljo na tel: Lep pozdrav,
Izkopi in zemeljska dela, Rušitvena dela - Ljubljana
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujete tudi odvoz na deponijo?: Da
Spoštovani, v roku meseca oz. dveh, bomo potrebovali izvajalca za rušitev stare hiše, površine cca. m2. Hiša je delno podkletena z visokim pritličjem in mansardo. Poleg rušitve bomo potrebovali tudi izkop in odvoz gradbenega materiala na deponijo s potrdilom. Gradbeno dovoljenje z rušitvenim načrtom je v zaključni fazi. Hvala in lp,
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Golnik
Dolžina jarka (v m): 15
Rok za izvedbo: Takoj
Danes so nam dobavili in montirali strelovod, vendar zaključka niso speljali v zemljo (potrebno bi bilo izkopati jarek od hiše cca 15 m daleč in v jarek položiti "valjanec"). Bilo nam je rečeno, da moramo za to poskrbeti sami. Zaradi navedenega bi potrebovala čimprej nekoga, ki bi strelovod dokončal tako, da bi le-ta služil svojemu namenu. LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Ig
Dolžina jarka (v m): 30
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebna izdelava drenažnega sistema okrog hiše in izdelava 2 manjših temeljnih plošč. 1. Drenaža okrog stanovanjskega objekta, dolžina ca. 30 m: - izkop zemlje III. kategorije ob objektu 0,60 x 0,80 m in odvoz materiala - čiščenje sten in po potrebi izravnava zidov z grobim ometom - hidroizolacija zidov (Izotekt V4 ali enakovredno), stirocokl (debelina 8 cm), čepasta folija - izdelava drenaže iz drenažnih cevi položene v betonsko muldo, zavite z geotekstilom, zasipane z drenažnim peskom - povezava drenažnih cevi s ponikovalnico, ki je že izvedena in na parceli 2. Temeljni plošči za širitev obstoječega objekta: - 1 x temeljna plošča za montažni vetrolov, dimenzije ca. 0,9 x 4,2 m - 1 x temeljna plošča za montažno lopo, dimenzije ca. 1,9 x 3,1 m Hvala.