Ureditev meje
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 250,00 EUR/ureditev
Razpon cen 200,00–300,00 EUR/ureditev

Primeri povpraševanj

Geodetske storitve, Ureditev meje
Komenda
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Pozdravljeni, s sosedom sva se dogovorila za ureditev meje (v naravi že izvedeno). Potrebno je postaviti tri mejnike. Tako bosta nastali dve novi parcelni številki. Ti dve parcelni številki bi pripadali Globočnik Marjanci, ona se bo pa odpovedala solastniškemu deležu na parceli /4. se bo pa v zameno odpovedal parcelama ki nastaneta. Parcele k.o. klanec je lastnik 1/1 Parcele /4 sta pa solastnika 17/20 in Globočnik Marjanca 12/80. Hvala, LP
Geodetske storitve, Etažna lastnina - Ljubljana
Ljubljana
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Spoštovani, potrebujem pripravo Sporazuma o vzpostavitvi etažne lastnine med solastniki za večstanovanjsko hišo na naslovu Rodičeva 19 in Rodičeva 21, k.žice, kjer so stavbe na parcelah /2, /24, /18, /10, /11, /14. Ostale parcele so: /7,12,13,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Imamo soglasje. Lep pozdrav Starc
Geodetske storitve, Etažna lastnina
Slovenj Gradec
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni! Oblikovanje etažne lastnine na stavbi , parcela z ID znakom 16. Na podlagi sodne poravnave nastanejo 3 samostojne funkcionalne enote :1. stan.v pritličju , 2.stan. v nadstropju in 3.stopnišče za stanovanje v nadstropju. Podpisan je bil sporazum med vsemi etažnimi lastniki za ureditev te lastnine. Hvala, LP
Geodetske storitve, Geodetski posnetek - Ljubljana
Ljubljana
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni! Elaborat etažiranja je napačen in tak vložen na geodetsko upravo. Gre za zgornji del hiše na Lepodvorski ulici 34 v Ljubljani. Potrebno je izdelati nov geodetski načrt da se vzpostavi pravilno stanje. Gre za spremembo znotraj mojega stanovanja in ne posega v skupne prostore. Hvala, LP
Geodetske storitve, Vpis v kataster
Zgornja Ložnica
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Pozdravljeni; Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb za objekt KMEČKA (STROJNA) lopa, velikosti 9 m x 10 m, bruto površine 90 kvadratnih metrov, višine do 5,95 m. Objekt je zgrajen neposredno ob obstoječem hlevu in je po zahtevi v izdanem gradbenem dovoljenju za nezahtevne objekte od njega ločen s požarnim zidom. Objekt stoji na parceli št. /2; KO JURIŠNA VAS. Hvala in lep pozdrav
Kranj
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni. Iščem izdelovalca geodetskega posnetka za parcelo /4 , k. Posnetek potrebujem za legalizacijo črne gradnje. Naslov je Likozarjeva 3a, Kranj Posnetek potrebujem skoraj takoj! Ne pozabiti v odgovor napisati telefon, kjer se lahko pogovarjamo direktno.
Geodetske storitve, Etažna lastnina - Šentjur
Šentjur
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Pozdrav, rabil bi ponudbe za vzpostavitev etaže v Celju. Gre za starejšo hišo, kjer so trije solastniki v idealnem deležu in bi sedaj želeli stavbo etažirati. Površine okoli m2. Gre za pritličje kjer so poslovni prostori, in prvo nadstropje kjer so stanovanjski prostori ter podstrešje. v strogem centu mesta Celje. Hvala, LP
Geodetske storitve, Parcelacija
Fram
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Parcelo k.o. Morje parc. št. /7 bi razdelili na 2 dela - manjšega in večjega. Meja med njima bi potekala v liniji z desno mejo parcele parc. št. /3. Zdajšnji lastnik parcele je ena oseba, po opravljeni parcelaciji bi s fantom kupila tisti manjši del kmetijskega zemljišča. Parcelacija bi potekala s soglasjem in sodelovanjem zdajšnjega lastnika. LP
Geodetske storitve, Parcelacija
Orehova vas
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Pozdravljeni, Parcelna številka je 99/6 in katasterska občina je -RADIZEL. Parcela označena z rdečo je velika m2. Želeli bi jo spremeniti, kot je označeno na sliki z zeleno barvo. Dovoz, ki je sedaj del te parcele bi se priključil zgornji parceli, kjer stoji hiša. Posledično bi se spodnja parcela pomaknila višje. Potrebno bi bilo razparcelirati obe parceli. Hvala in lep pozdrav!
Geodetske storitve, Ureditev meje
Šentvid pri Stični
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni! Ob lokalni cesti obnavljam oporni zid na mestu, kjer je že prej stal 40 let. Ker nisem pridobil soglasja občine, mi je inšpektorica prepovedala nadaljno gradnjo. Mejnikov na tem mestu ni bilo, zato mi občina ne izda soglasja, ker meja ni znana. Potrebujem ureditev meje po hitrem postopku. Parcela št. 40/20, katastrska občina Šentvid pri Stični Hvala, lp