Vpis v kataster stavb
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 550,00 EUR/vpis
Razpon cen 400,00–700,00 EUR/vpis

Primeri povpraševanj

Geodetske storitve, Geodetske storitve
Logatec
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
V preteklem obdobju smo v podjetju DS podrli oziroma dozidali nekaj poslovnih prostorov (npr. stavba na parcelni številki /19 ne stoji več). Skladno z dopisom Geodetske uprave RS glede spreminjanje podatkov o poslovnih stavbah želimo, da imamo vse poslovne prostore ustrezno evidentirane (PE Logatec, PE Rakek in PE Brestanica). Prosimo za vašo ponudbo v kolikor ste zainteresirani, da za naše podjetje opravite vse potrebno, da bodo vsi podatki ustrezno evidentirani skladno z zahtevami zakonodaje.
Geodetske storitve, Parcelacija
Malečnik
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Radi bi uredili spremembo, in sicer tako, da bi spremenili iz dveh hiš dvojček (dva vikenda) v eno samo hišo. Prav tako bi bilo potrebno spremenit namembnost parcel, prej so bili vinogradi v travinje, ter zmanjšat število parcel, iz več manjših v dve večji. KO: . Parcelnih številk je več, in sicer: /5, /1, / 2, /6, /3, /4. Na teh zadnjih dveh je postavljen objekt. Hvala in lp
Geodetske storitve, Geodetske storitve
Ljubljana
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Moja parcela /3 k.o. Štepanja vas, mestna občina Ljubljana, Moste-Polje je evidentirana kot zemljišče namenjeno proizvodnji. Včasih je bila tu kamnoseška delavnica in skladišče. Sedaj že več kot 10 let tukaj ni nobene obrtne dejavnosti, davek pa še vedno plačujemo zelo visok. Rada bi spremenila namembnost zemljišča iz proizvodnjega v stanovanjsko. Imam tudi lokacijsko informacijo in ta parcela se nahaja na območju, namenjena stalnemu bivanju - eno -in dvostanovanjske stavbe. Hvala in lp.
Geodetske storitve, Parcelacija - Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Kupujemo parceli 6/48 in 6/49.Ti dve parceli bi radi združili v eno.. poleg Teh dveh parcel bomo še kupili en del kmetijskega zemljišča na parceli 6/42. Dodan je izris v priponki. Parcelizacija bi potekala na katastrskem območju Pretrež. Predvidevam, da bodo potrebni trije mejniki. zraven vsega bi še izmerili dovozno cesto širine 4m iz ceste ki je poleg poarcele. predvidevam dodatna 2 menika. Zanima me ponudba za mejnike, kaj vključuje cena. (vris...) Zadeva bi potekala kar hitro, ker nameravamo še podati do konca leta na novi parceli še spremembo namembnosti. zadevo moram predložiti do konca leta. Ali je izvedlivo za izmeritev, da je vrisana in označena z parcelno š za pomoč in lp.
Geodetske storitve, Vpis v kataster
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
V priponki pošiljam poziv za vpis stavbe v kataster stavb, ki smo ga prejeli. V pozivu so vse potrebne informacije o tem, kakšne storitve potrebujemo. Gre za stavbe, ki jih je zgradil oče, ki zgleda tega ni uredil, dediči pa tega nismo vedeli do prejetega poziva. Lepo prosim za ponudbo za potrebne storitve. Hvala in lep pozdrav,
Geodetske storitve, Geodetske storitve - Maribor
Maribor
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Parcela šr. /0 k.o - Zgornje Radvanje Potrebujem elaborat, saj je pri izračunu za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča prišlo do ugotovitve, da so nekateri prostori v stavbi napačno opredeljeni oz. neopredeljeni. Posledica je večje plačilo nadomestila kot pa je dejansko stanje. Sva dva lastnika, vsak 1/2 na celotnem deležu, naročilo elaborata izvajava skupaj, plačnik pa bom jaz.
Geodetske storitve, Vpis v kataster - Vrhnika
Vrhnika
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni; sem v fazi gradnje nadomestne stavbe (trenutno se ukvarjamo z notranjo opremo). Katastrsko je bilo na starem objektu že vse urejeno. Kaj moram storiti, da uredim glede vrednosti nove nepremičnine, površina je cca. 20 m2 večja, lega je za 1 m premaknjena grlede na predhodnji objekt. Lokacija: Mala ligojna 24, Vrhnika LP
Geodetske storitve, Geodeti
Golnik
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Spoštovani! Potreboval bi geodetski posnetek za parcelo št. /2 k.o. Babni vrt. Na parceli je že obstoječi objekt - hiška 6x5m z vsemi priključki (voda, elektrika, telefon). Načrtujem razširitev te hiške na jug, za to bi potreboval geodetski posnetek, ki ga bo lahko arhitekt uporabil pri načrtovanju. Hvala, lp
Geodetske storitve, Geodeti
Ljubljana - Polje
Okvirni rok začetka projekta: Več kot 3 mesece
Pozdravljeni, potrebujem geodetski načrt parcele (k.o. Slape, št. par. /2) za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta (montažna hiša - novogradnja, parcela v obsegu m2 ni komunalno opremljena: na parceli torej ni drugih vodov; določitev položaja dreves ni potrebna; morda se določi še položaj brunarice in vrat na zahodni strani). Posredujem položaj in velikost parcele (po fizični izmeri) v priponki. Parcelacija parcele je bila urejena z mejniki pred cca 10 leti. Lep pozdrav,
Geodetske storitve, Parcelacija - Trzin
Trzin
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdrvljeni, v lasti imam dve sosednji parceli (/2 in /1 k.o. Trzin), ki skupaj tvorita travnik pravokotne oblike (cca 80mx25m). Rada bi preparcerila ta travnik v tri manjše parcele, kvadratne oblike (cca25 x25m), z upoštevanjem , da bi bili dve pod OPPN ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD, tretja pa v celoti pod ST 3/4-2 ZASTRANO usmeritve za izdelavo OPPN. Hvala, lp