Ureditev meje
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 250,00 EUR/ureditev
Razpon cen 200,00–300,00 EUR/ureditev
Parcelacija
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 400,00 EUR/parcelacija
Razpon cen 300,00–500,00 EUR/parcelacija
Vpis v kataster stavb
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 550,00 EUR/vpis
Razpon cen 400,00–700,00 EUR/vpis
Geodetski načrt
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 400,00 EUR/načrt
Razpon cen 300,00–500,00 EUR/načrt
Ureditev etažne lastnine
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 700,00 EUR/ureditev
Razpon cen 600,00–800,00 EUR/ureditev
Zakoličenje objekta
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 300,00 EUR/projekt
Razpon cen 250,00–300,00 EUR/projekt
Geološko poročilo
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 350,00 EUR/poročilo
Razpon cen 300,00–400,00 EUR/poročilo

Primeri povpraševanj

Geodetske storitve, Geodetske storitve
Ljutomer
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Spoštovani, kraj Babinci (ljutomerska občina) se bo priključil na centralno kanalizacijo. Finančni prispevek gospodinjstva za priključek na kanalizacijo je odvisen od velikosti posesti, kjer stoji stanovanjsko poslopje. Ker je moja parcela velika, bi jo razparcelirala na manjše, da bo prispevek manjši. Hvala in lep pozdrav,
Geodetske storitve, Etažna lastnina - Škofja Loka
Škofja Loka
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
/3 Kamnitnik Občina Škofja Loka Poslovna stavba, nepodkletena, pritličje in 1. nadstropje Pritličje levo bistro Barok, pritličje desno trgovina z medicinskimi pripomočki 1.nadstropje je celotno stanovanje (ista lastnica kot bistro Barok. mi imamo cca stavbe. Etažiranje rabimo za podjetje V primeru ugodne ponudbe naročimo delo takoj. Lep pozdrav Direktor Lidija Hladnik
Geodetske storitve, Geodetske storitve
Polzela
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Rabim geodeta za izmero dodatnega pasu ob moji sedanji meji v dolžini 38/3 m. Ta pas bi pripojil k moji parceli pred začetkom izvedbe zazidalnega načrta. S sosedom se dogovarjava,ker mu mislim omogočiti dostop do njegove parcele, in bi bila to pravzaprav zamenjava v obojestransko korist. Parcela Ko Orla vas / (moja parcela) in sosedova: /4 in /38l.
Geodetske storitve, Vpis v kataster - Murska Sobota
Murska Sobota
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Želim vpisati stavbo (vikend) v katastrski občini Vaneča v kataster. Stoji na parceli v k.o. Vaneči.. Katastrske in zemljiškoknjižne zadeve so se že urejale pred približno 20 leti lahko ugotovim iz dokumentacije, ki mi je na voljo, je bilo v katastru takrat urejeno vse potrebno za parcelo, ne pa tudi stavbo, ki je bila v zemljiško knjigo vpisana "kot stavba na parceli.
Geodetske storitve, Ureditev meje - Ljubljana
Ljubljana
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni! Pošiljam povpraševanje po evidentiranju meje med parcelami /55, /18 (v moji lasti - naslov Galjevica 78) in parcelami /31, /10 (v lasti Srečka Masleta, mojega soseda, na naslovu Galjevica 80), vse k.o. Karlovško predmestje. Meja je že določena, gre samo za jasno označitev meje. Hvala in lep pozdrav.
Geodetske storitve, Geodetske storitve
Golnik
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
V Tenetišah imam gradbeno parcelo, kjer smo skupaj s še tremi lastniki dokončali komunalno infrastrukturo. Počasi bom lahko oddala vlogo za gradbeno dovoljenje. Rada bi že zasadila grmičevje, pa nikakor ne najdem mejnikov. Parcela je travnik s precej neravno površino, tako da ga nisem našla niti takoj po košnji. Lp
Geodetske storitve, Ureditev meje - Celje
Celje
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Kot novi lastniki (sicer že nekaj let) bi želeli ponovno označiti v naravi meje, kjer mejniki niso vidni. Predvsem nas zanima en del meje. Meja med parcelama /3 in /10, mislim da gre za /15 in /23. KO Košnica. Prosim najprej za ponudbo za tolikšen del izmere. Hvala. Lep dan,
Geodetske storitve, Geodetske storitve
Slovenj Gradec
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Iščem geodeta, ki lahko zakoliči stanovanjsko zgradbo pred pričetkom gradnje. Zakoličitev se izvede po izvedenem izkopu, ki je predviden v začetku meseca junija in je tudi nekoliko odvisen od vremena. Številka parcele: /37 Karasterska občina: k.o. Vrhe Dodatne informacije: Parcela se nahaja v občini Slovenj Gradec, na relaciji Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem.
Geodetske storitve, Parcelacija
Ljubljana - Šmartno
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Moji zemljiški parceli št. /1 in /4 v katastrski obcini Spodnje Pirnice bilo treba razdeliti, ker ju nameravam prodati dvema kupcema. Prva parcela je ovrednotena kot travnik, druga kot vodotok. Koliko bi stala parcelacija? Ali je vodotok sploh mozno prodajati oziroma ce ne, kdo bi ga odkupil, morda Hidrotehnik? Najlepša hvala za informacijo.
Geodetske storitve, Parcelacija - Ljubljana
Ljubljana
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni, Imam dve parceli v k.o. Vižmarje Ljubljana. Večja parcela (/2) je že v moji lasti, manjšo (/4) sem pred nekaj meseci dogovoril za odkup od soseda, bil je narejen postopek parcelacije s strani geodeta in sedaj čakamo odobritev parcelacije s strani Geodetske uprave v tem mesecu. Takoj po prejeti odobritvi se izvrši tudi nakup te manjše parcele od soseda in izvede vpis v ZK. Na omenjenih parcelah planiramo postavitev dveh dvojčkov, kar zahteva razdelitev obeh zgoraj navedenih, po novem združenih parcel na dva dela, skladno z idejnim projektom, ki je v fazi finaliziranja. Torej, vse kar rabim je razdelitev celotnega mojega zemljišča na dva dela, skupna dolžina ravne parcelne meje znaša cca 25 metrov, ter pripravo dokumenta in vložitev na Geodetsko upravo. Nikakršnih soglasij sosedov ni več potrebnih. Izvedbo parcelacije potrebujem v roku 1-2 tednov, nato takojšnjo vlogo na Geodetsko. Zanima me seveda cena izvedene storitve! Po prejemu ponudbe vam dostavim že opravljene geodetske meritve in idejni projekt, iz prejetega bo točno razvidno, kje mora nova parcelna meja potekati. Hvala za vaš odgovor. Lp,