Geodetski načrt
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 400,00 EUR/načrt
Razpon cen 300,00–500,00 EUR/načrt
Geološko poročilo
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 350,00 EUR/poročilo
Razpon cen 300,00–400,00 EUR/poročilo
Idejna zasnova (IDZ)
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 5,00 EUR/m2
Razpon cen 4,00–6,00 EUR/m2
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 18,00 EUR/m2
Razpon cen 16,00–20,00 EUR/m2
Projekt za izvedbo (PZI)
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 8,00 EUR/m2
Razpon cen 6,00–10,00 EUR/m2
3D vizualizacija
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 300,00 EUR/objekt
Razpon cen 200,00–400,00 EUR/objekt

Izvedeni projekti

Stroški projektne dokumentacije za enostanovanjsko hišo (150 m2)
Cena vsebuje IDZ, PGD, PZI

Idejna zasnova (IDZ): 5,00 EUR/m2
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): 18,00 EUR/m2
Projekt za izvedbo (PZI): 8,00 EUR/m2
Cena skupaj: 4650.00 EUR