Kaj delamo

Primeri povpraševanj

Geodetske storitve, Geodeti
Piran
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Potrebujem geodetski načrt parcele št. katastrska občina Piran, potrebujem ga v takšni obliki da bi se dalo izračunati tudi kolikšen poseg je potreben v kubičnih metrih, kot izkop na eni izmed teras. Parcela je terasasta. Arhitekt pravi da potrebuje načrt v "dwg" obliki. Hvala,
Geodetske storitve, Parcelacija
Spodnji Duplek
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
1. Ureditev zunanjih mej dveh parcel in razdelitev skupne kvadrature na dve novi parceli Lastnik 1 in Lastnik 2 sta solastnika vsak do ene polovice na parcelah št. /3 KO – njiva Duplek in parcela št. /2 KO – njiva travnik Duplek. Solastnika si parceli razdelita tako, da se najprej uredijo zunanje meje, nato se skupna dobljena kvadratura razdeli na dva dela in se tvorita dve novi parceli pravokotno na glavno cesto, tako da oba mejita na jugozahodu parcel z glavno cesto . Predlog nove razdelitve na nova dva dela je prikazan na sliki 1 z rdečo črto črto, ki je v prilogi. Potrebno je urediti tudi vpis in ureditev na geodetski upravi, ki izda odločbo. 2. Ureditev zunanjih mej dveh parcel in razdelitev skupne kvadrature na dve novi parceli Lastnik 1 in Lastnik 2 sta solastnika vsak do ene polovice na parcelah KO – travnik Korena in /1 KO – travnik Korena. Solastnika si parceli razdelita tako, da se najprej uredijo zunanje meje, nato se skupna dobljena kvadratura razdeli na dva dela in se tvorita dve novi parceli. Predlog nove razdelitve na nova dva dela je prikazan na sliki 2 z rdečo črto. Potrebno je urediti tudi vpis in ureditev na geodetski upravi, ki izda odločbo.
Geodetske storitve, Ureditev meje
Ribnica na Pohorju
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Zanimajo nas stroški ureditve celotne meje med gozdnima parcelama /2 (-naša parcela) in /1 (sosednja parcela) -K.O. -Ribnica na Pohorju. Gre za dolžino cirka metrov in 10 točk ("mejnikov"), kjer se stranica parcele lomi. Gre za teren z nekolikšnim naklonom; ki pa je dobro dospoten in pregleden (brez podrasti, brez pečin, enakomerni naklon); vidnost skozi gozd iz vrha parcele). Parcela leži neposredno ob Republiški makedamski cesti Ribnica na Pohorju-Ribniška Koča (dober kilomer iz centra vasi Ribnica na Pohorju). Parcela na tem delu nima nobenih mejnikov oz. točk iz katerih bi se dalo razbrati potek meje, zato si zaenkrat pomagamo le z nenatančnimi mrežami oz. DOF posnetki.
Geodetske storitve, Etažna lastnina - Ljubljana
Ljubljana
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Pozdrav! Sem eden od stanovalcev, lastnikov objekta na Beljaški ulici 30 v Ljubljani Ko Spodnja Šiška parc. št:. V objektu K+P+N+M so štiri stanovanja Uporabne pov cca (42, 93, in 66 m2). Lastniki smo vpisani v ZK v deležih. Naša namera je urediti etažno lastnino. Prosimo za ponudbo za izdelavo načrta etažne lastnine s specifikacijo stroškov in terminske opredelitve postopka komplet do vpisa v Zemljiško knjigo. Hvala.
Geodetske storitve, Parcelacija
Mozirje
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Pozdravljeni. Prosim za ponudbo za izvedbo parcelacije na parceli /3 in *, k.o. Radegunda. Predvidevamo odmero dela zemljišča v samostojno parcelo. Predvidena nova parcela je označena v prilogi. Ponudba naj zajema celoten strošek, od parcelacije na terenu, izdelave elaborata in vpisa v kataster... Glede termina parcelacije se uskladimo. Parcele se nahaja na Golteh, v neposredni bližini Mozirske koče. Hvala.
Geodetske storitve, Parcelacija
Oplotnica
Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece
Smo lastniki (tast) parcel /1 in /4 v Markečici (Oplotnica). Zaradi gradnje nove hiše, bi od teh 2 parcel odmerili zemljišče za hišo, ki spada pod zazidljive parcele. Zanima me, če se to odmeri celotna parcela ali samo prostor za hišo. Zanima me od česa je odvisna cena meritve in kakšna je okvirna cena. Lep pozdrav,
Geodetske storitve, Etažna lastnina
Komentar: Lp Imamo hišo (obala) , katero je potrebno razdeliti dediča sta 2. 1dedič si je prisvojil vse skupne prostore klet - v kateri je sedaj stanovanje, garažo, več kot ½ zemlje, dvorišče v ½. 2 dedič ima 1/3 zemlje in recimo da ima 1/3 spodnje etaže katera je večja od 1 dediča za 10m2. 1 dedič želi sedaj še 25m2 zgornjega stanovanja, in balkom v izmeri cc m2 Tu je seveda problem. Hvala.
Geodetske storitve, Ureditev meje
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdravljeni, Zanima me ureditev meje oz. prikaz 4 mejnikov na med parcelama /1 in /2 (K.O. Volčji grad). Potrebujemo 4 mejne točke. Zadevo bi samo označili in jo zenkrat ne bi uradno urejali oz. postavljali uradnih mejnikov. Izvedb potrebujem nujno v tem tednu. Kakšen bil znesek izvedbe. . lep pozdrav,
Geodetske storitve, Etažna lastnina - Maribor
Maribor
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Pozdrav, ped kratkim smo v MB kupili stanovanje, št. 8. Zraven stanovanja je ena majhna sobica (5,53m2)se je uporabljala kot skupen prostor ene etaže (3 etaže); dva lastnika v isti etaži se takoj odpovesta temu prostoru. Ko smo šli naprej raziskovat, kdo točno je lastnik, smo prišli do info, da so vsi prebivalci tega bloka, lastniki. Kaj bi morali sedaj narest? Potrebovali bi geodetsko meritev te sobice in vpis, da dobi številko - ne vem kaj n kako naprej, zato prosim, da mi poveste naslednje korake vašega dela. Ko bi bilo to opravljeno, bi s stanovalci sklenili kupoprodajno pogodbo. Prosim za ceno. Hvala,lp
Geodetske storitve, Geodetske storitve
Radlje ob Dravi
Okvirni rok začetka projekta: Takoj
Javil se mi je kupec, ki bi želel kupiti večjo kmetijo, a bi želel predhodno preveriti njene posestne meje. Kmetija se nahaja v celoti v k.o. Brezovec () in ima sledeče parcele št.: /1, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /1, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /2, /4, /5, /0, /2, /1, 81/0, /3, /6, /3 in /4. Hvala. Zanima me, koliko bi stala preveritev vseh teh mej in v kakšnem času bi jo lahko opravili. S spoštovanjem, odv.


Sodelujemo le z uveljavljenimi in kakovostnimi izvajalci.


Ponudbe boste prejeli kmalu, najkasneje v roku tedna dni.


Privarčujte čas in denar. Z 1 povpraševanjem do 6 ponudb.

Ste že sodelovali s ponudnikom? Ocenite ga!