Strojno rušenje objekta
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 80,00 EUR/m2
Razpon cen 70,00–90,00 EUR/m2
Manjše rušenje
za natančen izračun zahtevaj
brezplačne ponudbe
Povprečna cena 30,00 EUR/m2
Razpon cen 25,00–35,00 EUR/m2

Primeri povpraševanj

Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov - Domžale
Domžale
Dolžina jarka (v m): 50
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Pozravljeni, Gre za novogradnjo na Viru, Šaranovičeva 16. 1. Vodovod naj bi potekal po istem travniku 20 m, nato pa do javnega priključka po sosedovi makedamski poti 8 m. Sosedovo cesto bi bilo potrebno postaviti v prvotno stanje, utrdit, nasut. 2. Od javnega priključka kanalizacije na Aljaževi ulici in do nove hiše bo cca 47 m. Kanalizacija naj bi potekala od hiše po ravnem travniku, prečkala cca 3,5 m makedamske poti in nadaljevala po sosedovem ravnem travniku do Aljaževe ulice. Ker bi se na kanalizacijo priklopili tudi naša stara hiša in sosedova hiša, ki imata še greznici, bi potrebovali temu primerne cevi. Za vse morebitne dodatne informacije sem vam na voljo na tel: Lep pozdrav,
Izkopi in zemeljska dela, Rušitvena dela - Ljubljana
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujete tudi odvoz na deponijo?: Da
Spoštovani, v roku meseca oz. dveh, bomo potrebovali izvajalca za rušitev stare hiše, površine cca. m2. Hiša je delno podkletena z visokim pritličjem in mansardo. Poleg rušitve bomo potrebovali tudi izkop in odvoz gradbenega materiala na deponijo s potrdilom. Gradbeno dovoljenje z rušitvenim načrtom je v zaključni fazi. Hvala in lp,
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Golnik
Dolžina jarka (v m): 15
Rok za izvedbo: Takoj
Danes so nam dobavili in montirali strelovod, vendar zaključka niso speljali v zemljo (potrebno bi bilo izkopati jarek od hiše cca 15 m daleč in v jarek položiti "valjanec"). Bilo nam je rečeno, da moramo za to poskrbeti sami. Zaradi navedenega bi potrebovala čimprej nekoga, ki bi strelovod dokončal tako, da bi le-ta služil svojemu namenu. LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkop kanalov
Ig
Dolžina jarka (v m): 30
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebna izdelava drenažnega sistema okrog hiše in izdelava 2 manjših temeljnih plošč. 1. Drenaža okrog stanovanjskega objekta, dolžina ca. 30 m: - izkop zemlje III. kategorije ob objektu 0,60 x 0,80 m in odvoz materiala - čiščenje sten in po potrebi izravnava zidov z grobim ometom - hidroizolacija zidov (Izotekt V4 ali enakovredno), stirocokl (debelina 8 cm), čepasta folija - izdelava drenaže iz drenažnih cevi položene v betonsko muldo, zavite z geotekstilom, zasipane z drenažnim peskom - povezava drenažnih cevi s ponikovalnico, ki je že izvedena in na parceli 2. Temeljni plošči za širitev obstoječega objekta: - 1 x temeljna plošča za montažni vetrolov, dimenzije ca. 0,9 x 4,2 m - 1 x temeljna plošča za montažno lopo, dimenzije ca. 1,9 x 3,1 m Hvala.
Izkopi in zemeljska dela, Izkop (gradbene) jame - Kranj
Kranj
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 300
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
Potrebujem izvajalca za zemeljska dela z manjšim bagrom . Rabim za izkop nekje okoli dolžinskih metrov globina izkopa nekje 0,8 m. Predmet izkopa je trasa elekto kablja do stanovanjske hiše. Trasa se nahaja na ravni travnati površini tako da je dostop do vseh strani mogoč. Materjal ni potrebno odvažat . Zasuvanje bo potekalo v lastni režije se pravi rabim samo za izkop. Delo se nahaja v okolici Kranja. LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Kostanjevica na Krasu
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 25
Rok za izvedbo: Takoj
Potrebujem izvajalca za izkop in pripravo jame za izbrano čistilno napravo ter izkop za priključek hišne kanalizacije do čistilne naprave vključno s postavitvijo ČN, izdelavo ponikalnika, priklopom kanalizacijskih ter vodovodnih cevi v dolžini cca 15m ter zasipanjem. Tla so zelo trda z večjimi kamni. Lokacija Kostanjevica na Krasu. Začetek del - čim prej. Hvala, LP
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
- izkop in priprava terena, priprava na primerno odvajanje deževnice, dvig terena, ponikalni jaški, rešetke - betoniranje 2x škarpa (cca 2x3m in temlji), temelji za podaljševanja balkona v prihodnosti - temeljna plošča cca 10-12m2, - jašek za števec za vodo in prestavljanje števca za vodo (na istem mestu že poteka vodovod - prestavljamo ga ven) - cca 4 stopnice, rampa za invalidski voziček Lp
Izkopi in zemeljska dela, Izkopi in zemeljska dela
Ljubljana
Rok za izvedbo: 1 - 3 mesece
-.izkop za podporni zid (škarpo) - izdelava armirano betonskega podpornega zidu višine od 20cm - 1,5m (padajoč teren) v dolžini 7m - izdelava armirano betonskega podpornega zidu višine 0,50m, dožine 3,5m - izdelava armirano betonskih stopnic med dvema nivojema (9 stopnic) - nasutje in priprava terena za parkirišča (cca 18m3)
Izkopi in zemeljska dela, Izkop (gradbene) jame - Logatec
Logatec
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 312
Rok za izvedbo: Več kot 3 mesece
Potrebno je odkopati širino 13, dolžino 12 in globino 2m (gre za nasip prodnatega materiala, nekaj razbitih skal, vse pomešano z nekaj malega zemlje). Po odkopu pa je material potrebno vgraditi nazaj na način, da postane nasilnejši, saj je od zasutosti preteklo le nekaj let, kar ni dovolj za ustrezno utrjevanje. Potrebno je torej kontrolirano zasipanje s sprotnim valjanjem, zbijanjem na 20 - 30cm debeline. Lokacija Logatec.
Izkopi in zemeljska dela, Izkop (gradbene) jame
Podlehnik
Obseg (volumen) izkopavanja (v m3): 676
Rok za izvedbo: Več kot 3 mesece
Objekt 1 MANJŠI GOSPODARSKI OBJEKT I. Zemeljska dela 1. Široki Izkop gradbene jame za vinsko klet, zemljina je III. ktg., globine cca 5,0 m1, brežine v predpIisanem naklonu, z deponiranjem izkopanega materiala na gradbišču ( v bližini ). Planiranje in izravnava dna gradbene jame v zahtevani ravnini z izvršitvijo manjših površinskih izkopov (do 0,05 m3/m2), ter premeščanjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. OPOMBA : Pri izkopih paziti na obstoječi objekt ! m3 2. Naprava nasipa pod tlaki z drobljencem brez organskih primesi granulacije 0-63 mm, ( posteljica - prodno peščena nasipna plast ) v uvaljani deb. cca 30 cm, zasipni material je sproti utrjevati do predpisane zbitosti v skladu z z navodili geomehanika. ( komprimiranje do polne zbitosti Me=60 Mpa - CBR=15% ) m3 3. Zasip za a.b. temeljno ploščo in zidovi vinske kleti, z izkopanim materialom III. Ktg. Izvedeno v plasteh po 30 cm, s komprimiranjem do polne zbitosti. m3 4. Dobava in polaganje Geotextila na temeljna tla za sanacijo temeljnih tal pred vgrajevanjem prodno peščene blazine, g/m2. m2 Zemeljska dela EUR OPOMBA : Upoštevati je zahtevnejše terensko delo pri izgradnji vinske kleti ! OPOMBA : Dostop do objekta je zavarovati - na začetku ceste zbiti leseno zaporo na vstopu na parcelo ! OBJEKT 2 DOVOZNA POT + DOVOZNA PLOŠČAD I. Zemeljska dela 1. Široki Izkop gradbene jame za dovozno ploščad in dovozno pot, zemljina je III. ktg., globine cca 5,0 m1, z deponiranjem izkopanega materiala na gradbišču ( v bližini ). Planiranje in izravnava dna gradbene jame v zahtevani ravnini z izvršitvijo manjših površinskih izkopov (do 0,05 m3/m2), ter premeščanjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. m3 2. Naprava nasipa z drobljencem brez organskih primesi granulacije 0-63 mm, ( posteljica - prodno peščena nasipna plast ) v uvaljani deb. cca 40 cm, zasipni material je sproti utrjevati do predpisane zbitosti v skladu z z navodili geomehanika. ( komprimiranje do polne zbitosti Me=60 Mpa - CBR=15% ) m3 3. Zasip za dovozno ploščadjo, z izkopanim materialom III. Ktg. Izvedeno v plasteh po 30 cm, s komprimiranjem do polne zbitosti. m3 4. Dobava in polaganje Geotextila na temeljna tla za sanacijo temeljnih tal pred vgrajevanjem prodno peščene blazine, g/m2. m2 5. DOVOZNA POT ( dolžine 6,0 m, širine 5,0 m ) Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti debeline 40,0 cm iz drobljenca 0/63 mm površino, komprimacija Ev2=90MN/m2 m3 OPOMBA : Upoštevati je zahtevnejše terensko delo pri izgradnji dovozne ploščadi in dovozne poti !