Cene storitev
Varstvo pri delu
Ocena tveganja

Koliko stane ocena tveganja?

 • 120200
  Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
Zahtevaj ponudbe

Vas zanima, kakšne so cene za oceno tveganja? Na osnovi izvedenih projektov smo preverili, kakšen je razpon cen in koliko vam bodo v povprečju zaračunali izvajalci.


Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja

 • 120200

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec pisno oceniti tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci na delovnem mestu. Izjavo o varnosti mora delodajalec od določenih spremembah tudi ustrezno dopolniti. Cena izjave je odvisna od števila in vrste tveganj na delovnem mestu. Cena za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja se giblje od 120 do 200.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za oceno tveganja

Varstvo pri delu (izpit, ocena tveganja idr.)

 • Število zaposlenih: 100
 • Katere storitve potrebujete?: Izjava o varnosti z oceno tveganja, Usposabljanje in izpit iz varstva pri delu za zaposlene, Druge storitve (pregled delovne opreme, meritve delovnega okolja ipd.)

Potrebujemo izjavo o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje in izpit iz varstva pri delu za zaposlene ter druge storitve (pregled delovne opreme, meritve delovnega okolja ipd.). Zanima pa me tudi, če imate znotraj svojih storitev izvajalca za nadzor nadgradbišči? (kot dodatna storitev). Hvala, lp.

Varstvo pri delu (izpit, ocena tveganja idr.)

 • Število zaposlenih: 1
 • Katere storitve potrebujete?: Druge storitve (pregled delovne opreme, meritve delovnega okolja ipd.)

Spoštovani! V našem poslovnem sistemu bi potrebovali pomoč pri izvajanju naslednjih del in nalog: - Evidenca in organizacija usposabljanja varstva pri delu - Evidenca/naročanje, prevzem/izdaja delovnih oblačil - Sodelovanje pri pripravi ocene tveganja in skrb za izvedbo potrebnih ukrepov - Evidenca in skrb za periodične preglede delovnih sredstev in objektov/instalacij (dvigala, varnostna razsvetljava, itd) - Vodenje in izvedba projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu« - Obvladovanje sistema varnosti – alarmi in sodelovanje z varnostno službo - Sodelovanje pri inšpekcijskih nadzorih (priprava potrebne dokumentacije, skrb za skladnost z zakonodajo, priprava/izvedba ukrepov), komunikacija z inšpektorji - Skrb za »izgled lokacije« (stanje zastav, čistoča objektov, dogovori glede urejanja okolice – košnja trave, pluženje snega, itd) - Skrbništvo nad načrti lokacij – tlorisi, inštalacije  skrb za ažuriranje - Sodelovanje pri izvajanju investicij - Zbiranje ponudb za nabavo osnovnih sredstev in investicij - Priprava poročil skladno z veljavno zakonodajo - Dogovori in izvedba v zvezi z odpadki/ekologijo – ločevanje odpadkov, evidenčni list, skrb za ureditev eko kotička, itd. Poslovne enote imamo v Mariboru, Kopru in Ljubljani. Ocena potrebnega dela: cca. 16 - 20 ur/teden. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo del in nalog v opisu v okviru ur, za katere ocenjujemo da bi jih potrebovali, zato da bi bila dela in naloge izvedene. V primeru vprašanj, smo vam na voljo.

Požarna varnost

 • Katere storitve potrebujete?: Požarni red

Spoštovani, opravljam dopolnilno dejavnost "oddajanje sob na kmetiji". V mansardi so 3 sobe s kuhinjo, v pritličju pa dva apartmaja. Za prostore moram imeti tudi požarni red z oceno tveganja - ogroženosti. Nahajamo se v Beli krajini (Črnomelj). Potrebujem v roku enega meseca. Lepo pozdravljeni, Miran .

Izpiti in usposabljanja (viličar, TGM ipd.)

 • Storitev: Izpit za viličarista

Pozdravljeni! Zanima me cena, koliko časa traja usposabljanje in razpoložljivi termini za TGM.

HACCP

 • Katere storitve potrebujete?: Načrt HACCP, Izobraževanje in izpit HACCP

HACCP dokumentacije (navodila, obrazci, zapisi...) za: - zagon živilske proizvodnje (konzerviranje sadja in zelenjave) in - skladiščenje, prepakiranje in distribucija predpakiranih izdelkov. Potrebujem tudi (če je možno) izvajanje HACCP nadzora in. popravljane/ažuriranje HACCP dokumentacije ob eventuelnih spremembah poteka proizvodnje. Hvala in lp.

Izpiti in usposabljanja (viličar, TGM ipd.)

 • Storitev: Izpit za viličarista

Pozdravljeni! Potrebovali bi izpit za viličarista za mednarodno zaščiteno osebo, ki ima začasno bivanje v Sloveniji in razume slovensko, ampak zaradi varstva podatkov o tej zaščiteni osebi, ne smem navesti njegovih kontaktnih informacij. Prosila bi vas, da me kontaktirate, da se lahko posvetujem in eventuelno pridobim izpit za viličarista za to osebo. Hvala, lp

HACCP

 • Katere storitve potrebujete?: Načrt HACCP

Pozdravljeni. Imam na novo odprt sp in se ukvarjam z pakiranjem domačih izdelkov (www.domaca-zupca.si). Potreboval bi Haccp načrt z vso dokumentacijo. Gre za zelo majhen obrat, ki sem ga uredil v domači hiši (dva manjsa prostora). Nimam niti zaposlenih in delo opravljam samo jaz. Ukvarjam samo z izdelavo koncentratov za domače juhe. Delo obsega predvsem sušenje zelenjave v sušilnici, mešanje sestavin po recepturi ter pakiranje v končno embalažo. Lep dan še naprej,

Varstvo pri delu (izpit, ocena tveganja idr.)

 • Število zaposlenih: 70
 • Katere storitve potrebujete?: Izjava o varnosti z oceno tveganja, Usposabljanje in izpit iz varstva pri delu za zaposlene, Zdravstveni pregled za zaposlene, Druge storitve (pregled delovne opreme, meritve delovnega okolja ipd.)

Pozdravljeni! Želeli bi, da se pripravi ponudba, ki predvideva pavšalni mesečni prispevek in vključuje naslednje: - posodobitev izjave z oceno tveganja (morebitne meritve delovnega okolja (osvetljenost, toplota, hrup) novih delovnih mest se zaračuna po ceniku oziroma s 20% popustom v primeru pogodbenega sodelovanja), - organizacijo in izvedbo usposabljanj iz varstva pri delu, - organizacijo in izvedbo usposabljanj iz varstva pred požarom, - organizacija in izvedba usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov, - ter demonstracija gašenja na prostem. - svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, - svetovanje glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja, - usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj, - opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo (zajema ogled prostorov ter delovišč enkrat mesečno, izdelava zapisnika o ugotovljenem stanju in plan potrebnih aktivnosti), - izdelovanje navodil za varno in zdravo delo, - spremljanje stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in pripravljanj poročil za delodajalca s predlogi ukrepov - sodelovanje z izvajalcem medicine dela, - sodelovanje pri organizaciji in izvedbi vaj evakuacije, - sodelovanje z inšpekcijskimi službami ob rednih in izrednih pregledih in pri izdelavi poročil o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti kot tudi pri analizi vzrokov za nastanek požara - skrb za izvedbo predhodnih preventivnih ukrepov v primeru, če opravljajo v prostorih podjetja požarno nevarna dela zunanji izvajalci (dogovor, požarna straža, ureditev mesta dela ipd.) - in vse ostale storitve in aktivnosti, ki ji je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 in po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu potrebo izvajati. Pa še nekaj podatkov, ki bodo v pomoč pri pripravi tovrstne ponudbe: - sistemiziranih imamo 52 delovnih mest - izjavo z oceno tveganja imamo izdelano in je ravno posodobljena - približno trideset zaposlenih na leto opravi usposabljanje iz varstva pri delu in iz varstva pred požarom (cca 3-4 krat na leto v skupinah po 8-10) - Približno enkrat na dve leti izvedemo usposabljanje odgovornih za gašenje začetnih požarov v dveh terminih cca 25 vseh zaposlenih poleg omenjenega usposabljanje se izvede tudi demonstracija gašenja požara - Vse omenjeno velja za dve lokaciji ( (Grajska planota 1, Ljubljana) in Hostel Celico (Metelkova 8, Ljubljana) Pričakujemo hitro odzivnost, spremljanje evidenc usposabljanja zaposlenih, natančnost, doslednost. Hvala.

Varstvo pri delu (izpit, ocena tveganja idr.)

 • Število zaposlenih: 1
 • Katere storitve potrebujete?: Izjava o varnosti z oceno tveganja

Pozdravljeni! Za potrebe poslovanja potrebujemo izdelavo ocene tveganja za poslovne prostore. Za celoten objekt, v katerem je v pritličnem delu locirana naša proizvodnja, je že bila izdelana ocena požarne ogroženosti. Pri naši proizvodnji uporabljamo vnetljive snovi (epoxi smola in trdilec, aceton, itd) je potrebno pripraviti dodatek, ki bo zajel tudi to tveganje. Hvala, LP

Požarna varnost

 • Katere storitve potrebujete?: Usposabljanje za varstvo pred požarom, Požarni red, Požarni načrt

Pozdravljeni, ukvarjamo se s turizmom na kmetiji. Imamo dva apartmaja, en 28 m2, drugi 45 m2. Skupno imata stopnišče in glavni vod, sta pa v mansardnem delu stanovanjske hiše. Nato imamo še sanitarije za potrebo kampa in skupni piknik prostor v kampu. Potrebujemo požarni red in evakuacijski načrt. Hvala, LP,