Nasveti
Varstvo pri delu
Kdaj potrebujemo usposabljanje iz varstva pri delu?

Kdaj potrebujemo usposabljanje iz varstva pri delu?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da morajo redno in pogodbeno zaposleni delavci, študentje, dijaki, ... opraviti usposabljanje in preizkus znanja s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

Modri znaki za priporočljivo nošnjo zaščitne čelade, zaščitnih očal in zaščitne obutve na gradbišču.

Kdaj potrebujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu?

  • Ob sklenitvi delovnega razmerja.
  • Pred razporeditvijo na drugo delo.
  • Pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo.
  • Ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Kako pogosto moramo obnavljati izpit?

Pogostost obnavljanja je določena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, ki jo izdela delodajalec. Za delovna mesta z večjo nevarnostjo za nezgode in poklicne bolezni rok za obnovo ne sme biti daljši od dveh let.

Kolikšna je kazen, če podjetje ne zagotovi varnosti pri delu?

Globa za prekrške je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu za delodajalce od 2.000 do 40.000 EUR, za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 do 4.000 EUR.

Ali morajo samostojni podjetniki opraviti varstvo pri delu?

Samozaposleni osebi se ni potrebno usposabljati na področju varnosti in zdravja pri delu, če opravlja nenevarna dela. V tem primeru je potrebno v oceno tveganja zapisati le, da tveganj za poškodbo na delu in poklicno bolezen na delovnem mestu ni. Samozaposlena oseba se nato pod izjavo podpiše in jo shrani med dokumentacijo.

V kolikor pa obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, je potrebno izdelati pisno Izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

Izberite preverjenega ponudnika za usposabljanje iz varstva pri delu, oceno tveganja, požarno varnost,...

Zahtevaj brezplačne ponudbe za varstvo pri delu