Do subvencije Eko sklada za čistilno napravo v 3 korakih

Eko sklad - slovenski okoljski javni skladVsi tisti, ki imate greznice na območjih, kjer ni kanalizacije, jo boste morali zamenjati za malo čisitlno napravo. Rok vgradnje so že večkrat podaljšali, nazadnje do leta 2021. Tudi letos je Eko sklad objavil razpis nepovratnih sredstev, ki se jih splača izkoristiti. Naj bo to subvencija ali ugodni kredit - pohitite! Kdor prvi pride prvi melje.

Kako do nepovratnih sredstev Eko sklada?

1.korak: občina

Pri svoji občini preverite ali je bil za tekoče leto objavljen razpis za sofinanciranje čistilnih naprav. Razlikuje se tudi višina čistilnih naprav. Nekatere občine pokrijejo 30% druge do 60% nakupa in priklopa čistilne naprave. Razpisana sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, zato pohitite!

2. korak: vloga

Obiščite spletno stran Eko sklada in prenesite celotno vlogo z dokumentacijo. Vlogo izpolnite in jo z vsemi dokazili pošljite na naslov Eko sklada.

3. korak: nakup naprave s certifikatom

Cene male komunalne čistilne naprave se gibljejo od 2.000 EUR do 6.000 EUR. Pri nakupu bodite previdni, saj subvencija velja le za čistilne naprave s certifikatom. Če ste v dvomih, se obrnite na stran primerjam.si. Hitro vam bodo poslali ponudbe lokalnih prodajalcev certificiranih čistilnih naprav. Brezplačno.

Imam kakšne olajšave po vgradnji čistilne naprave?

Ko enkrat vgradite čistilno napravo, lahko uveljavljate olajšavo na okoljske dajatve.Višina olajšave je do 90%. Odvisna je od ocene, ki jo opravi občinska javna služba odvajanja in čiščenja.


Potrebujete novo čistilno napravo?