Nasveti
Čistilne naprave
Do subvencije ali kredita za čistilno napravo v 3 korakih

Do subvencije ali kredita za čistilno napravo v 3 korakih

Vsi tisti, ki imate greznice na območjih, kjer ni kanalizacije, jo boste morali zamenjati za malo čistilno napravo. Rok vgradnje so že večkrat podaljšali, nazadnje do leta 2021. Pred vgradnjo čistilne naprave upoštevajte nekaj koristnih nasvetov in izkoristite razpise nepovratnih sredstev. Naj bo to občinska subvencija ali ugodni kredit - pohitite! Kdor prvi pride, prvi melje.

Šop evrskih bankovcev v roki

Kako do nepovratnih sredstev za čistilno napravo?

1.korak: OBČINSKA SUBVENCIJA

Pri svoji občini preverite, ali je bil za tekoče leto objavljen razpis za sofinanciranje čistilnih naprav. Razlikuje se tudi višina sredstev za čistilne naprave. Nekatere občine pokrijejo 30%, druge do 60% nakupa in priklopa čistilne naprave. Razpisana sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, zato pohitite!

2. korak: KREDIT EKO SKLADA

Obiščite spletno stran Eko sklada in prenesite celotno vlogo z dokumentacijo. Vlogo izpolnite in jo z vsemi dokazili pošljite na naslov Eko sklada:
- navede se število PE (skladno s pozivom ne sme presegati 25 PE),
- vlogi je potrebno priložiti izjavo o lastnostih male čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod,
- delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo oziroma mora vlagatelj imeti soglasje izvajalca javne gospodarske službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom.

3. korak: NAKUP NAPRAVE S CERTIFIKATOM

Cene male komunalne čistilne naprave se gibljejo od 2.000 EUR do 6.000 EUR. Pri nakupu bodite previdni, saj občinska subvencija velja le za čistilne naprave s certifikatom. Da bo vloga popolna, pridobite tudi vso potrebno dokumentacijo o čistilni napravi in dobavitelju. Če ste v dvomih, se obrnite na stran primerjam.si. Hitro vam bodo poslali ponudbe lokalnih prodajalcev certificiranih čistilnih naprav. Brezplačno.

Imam kakšne olajšave po vgradnji čistilne naprave?

Ko enkrat vgradite čistilno napravo, lahko uveljavljate olajšavo na okoljske dajatve, vendar moramo na naslov upravljalca komunalnih storitev posredovati ustrezno tehnično dokumentacijo. Upravljalec opravi ogled in poda oceno obratovanja. Z uporabo male komunalne čistilne naprave z ustreznim čiščenjem se okoljska dajatev zmanjša za 90%.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za čistilno napravo