5 nasvetov pred nakupom čistilne naprave

Konec leta 2015 je začela veljati nova državna uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih voda. Ta med drugim zahteva uporabo čistilne naprave, če ni možno odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo.

  • Če je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, morate greznico zamenjati z malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.
  • Če odpadna voda iz objekta odteka v okolje brez vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po predpisih, je rok konec leta 2021.
Zahtevaj brezplačne ponudbe za čistilno napravo

Pred nakupom čistilne naprave upoštevajte pet uporabnih nasvetov

Izberite pravo velikost čistilne naprave

Zmogljivost naprave, izražena v PE, je odvisna od števila oseb, ki bivajo v objektu.Poleg konkretnega števila stanovalcev je smiselno upoštevati tudi samo velikost objekta.

Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadnih voda z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 PE (*1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba).

Razmislite o mestu postavitve čistilne naprave

Pred nakupom razmislite:

  • kako velika je naprava,
  • kam jo boste postavili (zelenica ali parkirišče oziroma dovozna pot),
  • gre za ravnino ali brežino,
  • ali obstaja možnost razvoda elektrike,
  • ali je prisotna podtalnica,
  • kakšno bo odstranjevanje očiščene vode (preko napeljave v tekoče vode ali s ponikanjem v tla),
  • ali je površina nad napravo povozna ali ne,
  • ali je urejen dostop do naprave, da bo možno izčrpavanje blata in vzdrževanje čistilne naprave.

Upoštevajte kakovosti materiala čistilne naprave

Globoka jama, v kateri je betonska čistilna naprava in moški, ki sodeluje pri montaži.

Čistilno napravo kupujete za vsaj 20 let, zato naj bo vzdržljiva in odporna na kemične, mehanske in toplotne vplive - bočne sile, premike zemlje, vzgon.

Posode so lahko betonske ali iz umet­nih mas, kot sta polietilen in polipropilen.

Betonska čistilna naprava je zaradi odpornosti materiala primerna za vse vrste terenov in edina pravilna izbira za področja z visoko podtalnico. Vendar mora biti zaradi teže betonske čistilne naprave (več kot 5 ton) na mestu vgradnje omogočen dostop za avtodvigalo.

Plastična posoda pa je lahka in ne zahteva večjih strojev za dovoz. Prednost čistilne naprave iz plastične mase je tudi gladka notranjost, ki omogoča lažje čiščenje.

Preverite, ali ima čistilna naprava ustrezen certifikat

Čistilna naprava mora imeti certifikat, ki opredeljuje lastnosti naprave (moč čiščenja, stabilnost, vodotesnost rezervoarjev) in dokazuje, da je bila testirana.
Čistilna naprava mora imeti tudi izjavo o skladnosti, da ustreza standardom in je izdelana v skladu s predpisi.

Kupujte le pri izkušenih in preverjenih prodajalcih

Pri izboru prave naprave se obrnite na strokovnjaka, ki je že dlje časa prisoten na trgu, ima veliko izkušenj in natančno pozna značilnosti posameznih tipov. Prodajalec mora poleg ustreznega svetovanja zagotoviti tudi servis in rezervne dele.

Pomembno - preverite možnosti financiranja

Stroški namestitve čistilne naprave so precej visoki. Že sama naprava stane od 2.000 do 6.000 evrov, brez izkopov in dela. Pozanimajte se o možnosti subvencije ali kredita Eko sklada!

Subvencijo je možno pridobiti s strani tiste občine, kjer načrtujete investicijo. Nekatere občine pokrijejo 30%, druge celo do 60% nakupa in priklopa čistilne naprave. Na občini preverite, če je morda že objavljen kakšen razpis za subvencioniranje male čistilne naprave ali je v pripravi.

Eko sklad RS pa za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE) ponuja možnost kredita.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za čistilno napravo