Vse, kar morate vedeti o premoženjskem zavarovanju

Zakaj je dobro imeti sklenjeno premoženjsko zavarovanje?

Bistvo zavarovanja je, da v primeru poškodbe ali izgube zavarovane stvari, dobite povrnjen denar, ki vam omogoča obnovo oziroma ponoven nakup te stvari. Vi zavarovalnici plačate manjši znesek (običajno je to letna premija), zavarovalnica pa se zaveže, da vam bo v primeru škode povrnila stroške.

Zavarovalni agent simbolično drži dežnik nad družino in njenim premoženjem, izrezanim iz papirja.

Kaj je to premoženjsko zavarovanje?

Premoženjsko zavarovanje je namenjeno povračilu škode na premoženju, na primer na stanovanjski hiši, stanovanjski opremi, etažni lastnini ali avtomobilu. Zavarujete lahko fizične stvari (premičnine in nepremičnine) pa tudi svoje premoženjske interese (osebno odgovornost, pravice, posojila, …).

Kdaj skleniti premoženjsko zavarovanje?

Predlagamo, da premoženjsko zavarovanje sklenete vsakič, ko dobite v last premoženje, za katerega si ne morete privoščiti, da bi ga izgubili. Najpogosteje sta to hiša ali stanovanje, lahko pa tudi notranja oprema, avto ali kakšna druga vrednejša stvar. Premalo pa se zavedamo, da lahko to premoženje hitro izgubimo zaradi požara, potresa, poplave ali kakšne druge nesreče.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za zavarovanje

Na kaj morate biti pozorni pri sklepanju premoženjskega zavarovanja?

Ali zavarovanje sploh potrebujem?

Najprej je treba preveriti, ali morebiti premoženje že ni zavarovano. Pogosto se namreč dogaja, da so stanovanja v večstanovanjskih objektih že zavarovana preko upravnika bloka.

Kaj zavarovanje krije?

Kaj je dobro vključiti v zavarovanje, je odvisno predvsem od lokacije in starosti nepremičnine ter nevarnosti, ki bi lahko ogrožale to premoženje V hišah in stanovanjih vedno obstaja nevarnost požara in izliva vode, glede na lokacijo pa je pametno razmisliti še o nevarnosti potresa, poplav, plazov, toče, vloma, ... Zavarovalnice ponujajo tudi tako imenovano domsko asistenco, hitro pomoč v primeru manjših in večjih nezgod. Med najbolj pogostimi situacijami, ki zahtevajo asistenčno pomoč, so izguba ključev, poškodba stekla na oknih, izliv vode na parket, itd.

Zavarovalna vsota

Zavarovalna vsota je znesek, za katerega v primeru škode jamči zavarovalnica. Pazite, da ne pride do podzavarovanja, ko je zavarovalna vsota nižja od vrednosti zavarovane stvari, to pomeni, da bo zavarovalnica izplačala manj od dejanske škode, razliko pa boste morali kriti sami. Nadzavarovanje, nasprotno, pomeni, da je zavarovalna vsota višja od celotne vrednosti zavarovane stvari, to pa pomeni, da boste zavarovanje preplačali. Pomembno je še, ali zavarovalnica jamči v višini nove (zavarovalnina v višini vrednosti nove primerljive zavarovane stvari) ali dejanske vrednosti (pri izplačilu se upošteva amortizacija zavarovane stvari) ter višina franšize - soudeležbe potrošnika v škodi.

Preden se odločite za zavarovanje, pridobite ponudbe več različnih zavarovalnic.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za zavarovanje

Poleg višine zavarovalne premije, torej, zneska, ki ga boste mesečno ali letno namenjali za zavarovanje, morate pred sklenitvijo vsakega zavarovanje prebrati splošne pogoje, ki morajo biti napisani transparentno in razumljivo. Preverite svoje obveznosti, trajanje, odpovedne roke in posledice neplačevanja ali predčasne prekinitve zavarovanja.