Nasveti
Zavarovanja
Zavarovanja — postopki, kritja in premije

Zavarovanja — postopki, kritja in premije

Preberite več o ponudbi slovenskih zavarovalnic znotraj sklopa zavarovanj za fizične osebe, tako posameznike kot družine. Pridobite ključne informacije o značilnostih, postopkih sklepanja, kritjih, premijah in standardnih paketih za različne vrste zavarovanj, kot so življenjska, nezgodna, premoženjska, turistična, zdravstvena in avtomobilska zavarovanja.

Če iščete zanesljivega in ažurnega zavarovalnega zastopnika, lahko preko naše strani brezplačno oddate povpraševanje in vnekaj delovnih dni boste prejeli do 6 nezavezujočih ponudb.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za zavarovanje
lesene kocke z ikonami za različne vrste zavarovanj

Splošno o zavarovanjih

Zahtevaj brezplačne ponudbe za zavarovanje

Življenjsko zavarovanje

Oče in mama po dnevni sobi potiskata kartonasti škatli, v katerih sta njuna otroka.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je namenjeno zavarovancem, ki želijo družinskim članom ali drugim bližnjim osebam po svoji smrti zagotoviti finančno varnost. Z zavarovalno vsoto, ki jo izplača zavarovalnica, lahko družinski člani prosto razpolagajo. Denar lahko porabijo za poplačilo pogrebnih stroškov, dolgov in kreditov, itd.

Vam kot zavarovani osebi se za časa vašega življenja ne izplača noben denar oz. ne morete zahtevati povračila vplačanih premij, saj je zavarovanje namenjeno temu, da vaši bližnji (otroci, partner, sorodniki, itd.) ne bi bili finančno ogroženi zaradi vaše smrti, oz. da se ne bi bistveno poslabšal njihov življenjski standard. Zavarovalna vsota se izplača ne glede na vzrok smrti (naravna ali nezgodna smrt).

Informativni izračun za življenjsko zavarovanje za primer smrti

Zavarovalna vsota 50.000 €
Zavarovalna doba 15 let
Premija za plačilo zavarovalne police 350 € na leto
Zahtevajte brezplačne ponudbe za življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje

S sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja prevzamete tudi naložbeno tveganje, saj je vaša zavarovalna premija razdeljena na dva dela. En del vplačila je namenjen življenjskemu zavarovanju za primer smrti, drugi del vplačila pa se nalaga v investicijske sklade, kjer so vložena sredstva podvržena nihanjem na kapitalskih trgih. Investicijske sklade lahko izberete sami, pri čemer določite tudi stopnjo tveganja in pričakovani donos.

Zavarovalni agent v črnem suknjiču drži pred seboj rdeč dežnik, čeprav sije sonce.

Čeprav je naložbeno življenjsko zavarovanje povezano s tveganjem izgube, lahko na drugi strani tudi zaslužite in si z donosi povrnete vložena sredstva. Tovrstno življenjsko zavarovanje je najbolj primerno za tiste, ki že nekaj vedo o finančnih trgih in bi se želeli podati v tovrstne naložbe. Gre za bolj kompleksen mešani zavarovalni produkt.

Ne glede na to, kaj se dogaja z naložbenim delom zavarovanja, vam zavarovalnica jamči izplačilo iz dela privarčevanih vplačanih premij za življenjsko zavarovanje.

Zahtevajte brezplačne ponudbe za življenjsko zavarovanje

Rentno življenjsko zavarovanje

Rentno življenjsko zavarovanje največkrat povezujemo s periodičnimi izplačili, ki nastopijo z upokojitvijo. Vendar ni nujno tako, saj so rente kot način izplačila zavarovalne vsote namenjene temu, da si preko zavarovanja zagotovite finančna sredstva oz. redne dodatne mesečne dohodke za obdobja, ko se bodo vaši dohodki znižali, ne boste mogli služiti denarja, zaradi bolezni, se boste vključili v proces študijskega rednega izobraževanja, itd.

Pri rentnem življenjskem zavarovanju se lahko sami odločite, kdaj in v katerem obdobju boste prejemali rento. Čas izplačil lahko določite vnaprej s točnim datumom, ali ob nastopu določenega dogodka (upokojitev, izguba zaposlitve, itd.).

Informativni izračun za rentno življenjsko zavarovanje

Starost zavarovane osebe 40 let
Zavarovanje sklenjeno za obdobje 25 let
Znesek mesečne premije 100 €
Doživljenjska renta 243 €/mesec
10-letna renta 434 €/mesec
15-letna renta 316 €/mesec

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem

Gre za mešano obliko zavarovanja z varčevanjem. Varčevanje je vezano na sklad ter na življenjsko zavarovanje za primer smrti, hujših bolezni, invalidnosti in oz. ali drugih dogovorjenih tveganj.

Del premije plačujete za življenjsko zavarovanje, del premije pa za varčevanje. Na primer, če je varčevanje vezano na zavarovanje v primeru smrti, bo vaša družina dobila izplačan tisti znesek, ki bo višji (bodisi zavarovalna vsota bodisi privarčevani znesek na polici).

Starejši par na kavču si na računalniku ogleduje možnosti za življenjsko zavarovanje.

Življenjsko zavarovanje za primer doživetja

Z življenjskim zavarovanjem za doživetje zavarujete rizik vašega doživetja. To pomeni, da boste znesek zavarovalne vsote prejeli le v primeru, če boste »preživeli« obdobje, za katerega ste se zavarovali. Ob morebitni smrti v tem obdobju pa vam zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalne vsote. Za tovrstno zavarovanje se najpogosteje odločajo samske osebe, ki nimajo dedičev, ali pa v primeru smrti svojega denarja ne nameravajo nikomur zapustiti.

Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje

Z zavarovalnim agentom lahko sestavite načrt za pokojninsko zavarovanje, ki je namenjeno temu, da nadomestite izpad dohodka ob upokojitvi. Pri tej obliki zavarovanja gre bolj za sistem varčevanja. Vendar to ni navadno varčevanje, saj boste z nastopom upokojitve dobili celoten delež privarčevanega denarja, ali pa se odločite za doživljenjsko izplačevanje rente.

Zavarovanje lahko med obdobjem plačevanja tudi prekinete ali pa glede na zmožnosti višate in tudi nižate višino vplačil. Dodatno pokojninsko zavarovanje spodbuja tudi država. Za vplačila dobite davčno olajšavo in posledično nižjo dohodnino.

Informativni izračun za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje

Starost danes 33 let
Starost ob upokojitvi 64 let
Že privarčevana sredstva 900 €
Višina mesečne zavarovalne premije za pokojninsko zavarovanje 60 €
Klasično rentno izplačevanje ob upokojitvi 150 € na mesec
Zahtevajte brezplačne ponudbe za življenjsko zavarovanje

Nezgodno zavarovanje

Otroka rišeta s flomastri na mavec, ki ga ima eden izmed njiju na nogi. Pridobite brezplačne ponudbe za nezgodno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje za hišo in stanovanje

roka varuje hišo iz lesenih kock na rumeni podlagi

Premoženjsko zavarovanje zajema vsa zavarovanja, preko katerih lahko kot lastnik nepremičnine oz. premoženja uveljavljate povrnitev škode, ki je nastala na vašem premoženju zaradi požara, potresa, udara strele in drugih nevarnosti.

V tem delu članka se bomo osredotočili na zavarovanja stanovanjskih objektov (hiše, stanovanja), skupaj z vsemi deli objekta, kot so balkonske ograje, podporni zidovi, vgrajene inštalacije, stekla, itd. Sicer pa v premoženjska zavarovanja spadajo tudi druga zavarovanja, kot je avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje kreditov, zavarovanje splošne odgovornosti in zavarovanje premičnin.

Pridobite brezplačne ponudbe za premoženjsko zavarovanje

Avtomobilsko zavarovanje

Roka varuje majhen rumen avtomobil.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

Vsako vozilo, ki je udeleženo v prometu, mora imeti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki ga je potrebno obnavljati, vse dokler je avtomobil v uporabi.

Brez sklenjenega AO ne morete registrirati vozila.

Odgovornost za povzročeno škodo je na lastniku vozila. Zavarovalnica zato krije škodo, ki jo je tretjim osebam povzročil lastnik avtomobila. S tem obveznim zavarovanjem se zavarujete tudi v primeru, če je nesrečo povzročil voznik drugega vozila, in ste vi v tem primeru oškodovanec.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti ne krije poškodb povzročitelja.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti ne krije poškodb voznika, ki je povzročitelj prometne nesreče. Za to bi morali skleniti neobvezno AO-plus zavarovanje za telesne poškodbe voznika. AO zavarovanje prav tako ne pokrije škode na vozilu povzročitelja prometne nesreče. Za to bi morali skleniti kasko avtomobilsko zavarovanje.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO za mlade voznike

Vsi vozniki, ki imajo manj kot 3 leta vozniških izkušenj oz. imajo vozniški izpit manj kot 3 leta, lahko sklenejo zavarovanje avtomobilske odgovornosti za mlade voznike. Tovrstno avtomobilsko zavarovanje ni vezano na lastništvo avtomobila, saj mladi vozniki največkrat še nimajo lastnega avta in si ga zato izposojajo od drugih.

Zavarovalna premija za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za mlade voznike 55 € na leto

V primeru, da mladi voznik povzroči prometno nezgodo z avtom, ki ga v tistem trenutku uporablja, bo zavarovalnica povrnila škodo, ne glede na to, kdo je lastnik avtomobila. Mladi voznik pridobi bonus znotraj premijskega razreda v primeru, če zavarovalno leto preteče brez prijavljene škode.

Zavarovanje avtomobilskega kaska

Avtomehanik polira karoserijo rdečega avtomobila.

Zavarovanje avtomobilskega kaska vam omogoča povrnitev škode za primere, ko ste sami odgovorni za nastanek škode na vašem vozilu, ali pa na dogodek niste imeli vpliva. Zavarovalnica vam tako povrne škodo, ki jo imate s popravilom na vašem lastnem avtu.

Znotraj kasko zavarovanja lahko zavarujete vse vrste motornih in priključnih vozil ter vse njihove sestavne dele, ki so vgrajeni v vozilo. Prednost kasko zavarovanja je v tem, da vam krije tudi zavarovanje dogodkov, ki jih osnovno avtomobilsko zavarovanje ne pokrije. Na primer, to je kraja avta in registrskih tablic, poškodbe na parkirišču, in podobno.

Kasko zavarovanje je smiselno za nov avtomobil ali avtomobil višje vrednosti, če ste avto kupili na leasing, ali pa avto vozi več oseb.

V primeru, da ste na avtomobilu ustvarili popolno škodo oz. »totalko«, vam zavarovalno razmerje tudi avtomatično preneha. V primeru delne škode pa ostane veljavno do konca zavarovalnega obdobja. Sicer pa nekatere zavarovalnice tudi že ponujajo zavarovanja, ki krijejo »totalko« ali poškodovanje v tolikšni meri, da stroški popravila presegajo 80 % prodajne vrednosti vozila po sistemu Eurotax.

Letna zavarovalna premija za delno kasko avtomobilsko zavarovanje
(Škoda Fabia letnik 2018 z močjo motorja 1.4. KW in z odbitno franšizo 10%)
700 €
Pridobite brezplačne ponudbe za zavarovanje avtomobila

Zdravstveno zavarovanje

Roka drži srce iz blaga, v ozadju zdravniški stetoskop.

Osnovno zdravstveno zavarovanje

Osnovnega zdravstvenega zavarovanja ne sklepate pri zavarovalnici, saj ga v fond vplačujete tako vi kot vaš delodajalec preko prispevkov iz plače. Osnovno zdravstveno zavarovanje je obvezno.

Ureja ga javni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina zneska za osnovno zdravstveno zavarovanje je premo sorazmerna z višino vašega dohodka. Četudi imate višjo plačo od nekoga drugega, bosta oba lahko koristila enak obseg osnovnih zdravstvenih storitev.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno. Sklenete ga lahko samo v zavarovalnici, saj tega področja ne ureja javni zavod. Dopolnilo zavarovanje vam nudi širši obseg košarice zdravstvenih storitev, vključno z nekaterimi zdravili na recept in medicinskimi pripomočki.

Nabor stroškov, ki jih v celoti pokriva osnovno zdravstveno zavarovanje je vedno manjši.

Brez sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tvegate, da boste morali doplačati večino zdravstvenih storitev. Doplačila se gibljejo vse od 5 pa do 90 % vrednosti posamezne storitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete neodvisno od vašega zaposlitvenega statusa. Izjema so otroci, dijaki in študenti do 26. leta starosti.

Cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje se ne razlikuje veliko od zavarovalnice do zavarovalnice. Za leto 2022 stane od 34,50 do 35,50 €. Znesek je lahko višji za zavarovance, ki niso imeli sklenjenega dopolnilnega zavarovanja več kot eno leto.

Pridobite ponudbe zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Nadstandardno dodatno zdravstveno zavarovanje

doktor medicine s tablico z nasmehom čaka na paceinta

Zavarovalnice nudijo različne pakete znotraj dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki mu pravimo tudi nadstandardno zavarovanje, saj z njim lahko koristite še večji obseg pravic iz naslova stroškov za zdravstveno oskrbo in zdravila. Gre za nadstandardni obseg kritja najrazličnejših stroškov, ki jih ne pokrivata niti osnovno niti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Cene, pogoji in obsegi kritja za dodatno zdravstveno zavarovanje se zelo razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice. Najbolje je, da vam pri izbiri paketa pomaga vaš zavarovalni agent, ki bo paket prilagodil vašim potrebam in željam. Lahko se odločite tudi za že vnaprej pripravljene pakete, kjer so navedene vse postavke.

Nekaj primerov nadstandardnih zavarovalnih kritij (pomeni, da za te storitve ni potrebno doplačilo, saj zavarovalnica pokrije vse stroške):

  • Zdravstvene storitve, ki so običajno v celoti samoplačniške.
  • Drugo zdravniško mnenje.
  • Zdravila, ki jih je zdravnik predpisal na beli recept.
  • Nadstandardne zobozdravstvene storitve (protetika po meri) in nadstandardni zobozdravstveni material (implantati).
  • Hitrejši dostop do zdravnikov specialistov in specialističnih zdravljenj.
  • Zdravljenje v tujini.
  • Hitra obravnava na diagnostičnih preiskavah in zdravstvenih posegih.
  • Fizioterapije in zdraviliško zdravljenje.

Cena mesečne zavarovalne premije za nadstandardno zavarovanje, ki zajema hiter dostop do zdravnikov specialistov in specialističnih zdravljenj se razlikuje glede na starost.

Starost Mesečna premija
1 - 15 7,04 €
16 - 25 8,22 €
26 - 35 8,68 €
36 - 45 9,88 €
46 - 55 11,86 €
56 - 65 13,49 €
66 - 75 12,85 €
76 - 85 14,69 €
nad 86 18,01 €
Zahtevajte brezplačne ponudbe za zdravstveno zavarovanje

Turistično zavarovanje za tujino

zlaganje oblačil za potovanje v tople kraje v kovček

Turistično zavarovanje je namenjeno vsem, ki se v tujino odpravljate kot turisti, dopustniki in popotniki, ter se pri tem želite izogniti dodatnim stroškom, ki lahko nastanejo na potovanju v tujini.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki je vezana na vaše osnovno zdravstveno zavarovanje, v večini primerov ne zadostuje, saj pokriva mnogo manjši nabor zavarovalnih kritij. Na primer, ne pokriva stroškov zdravljenja v zasebnih zdravstvenih ustanovah, ne krije stroškov prevoza, itd.

Zahtevajte brezplačne ponudbe za turistično zavarovanje Zahtevajte brezplačne ponudbe za turistično zavarovanje za tujino