Nasveti
Gradnja hiše
Obnova stare hiše ali gradnja nove?

Obnova stare hiše ali gradnja nove?

Pogosto se pojavlja vprašanje, kaj se bolj splača: staro hišo obnoviti ali jo zgraditi na novo? Večina je menja, da če je hiša starejša od 50 let, jo je bolje podreti in na istem mestu zgraditi novo. Pa to res drži?

Odločitev je odvisna od trenutnega stanja hiše: energetskega stanja, izolacije, stroškov vzdrževanja in razporeditve prostorov. Pomembno je tudi vprašanje: ali se vam z vselitvijo mudi?

Obnova stare hiše

Preden se lotimo obnove, je smiselno natačno preveriti energetsko stanje hiše oz. statiko objekta in razmisliti v kaj vse bi posegali. Prenova hiše se lahko zelo zavleče in prinese dodatne nenačrtovane stroške, če le ni predhoden načrt dovolj natančen.

Stara razpadajoča hiša

Gradbeno dovoljenje

Gradbenega doviljenja ne potrebujemo, v kolikor gre pri obnovi hiše le za investicijsko-vzdrževalna dela. Novo dokumentacijo potrebujemo pri posegu v konstrukcijske elemente oz.ko se lotimo gradnje.

Kdaj se obnova hiše splača?

Obnova hiše se v povprečju splača pri objektih, ki so stari največ 50 let. V kolikor je objekt star več kot 50 let, je potrebna temeljita prenova, ki nas lahko stane mnogo več kot gradnja nove. Obnova stavbe se splača, ko spremembe NE vključujejo: poseganje v razporeditev prostorov, zunanje stene ali  celovito stilsko preobrazbo. Vas zanima cena prenove vaše hiše? Izpolnite ta obrazec.

Gradnja hiše na novo

Prednost novogradnje je, da smo prisotni od temeljev dalje, zato lahko “vsak kamen” postavimo tako kot želimo. V kolikor se nam z vselitvijo mudi, lahko pohitimo, seveda odvisno od razpoložljivih sredstev.

Novogradnja iz opeke v fazi prekrivanja strehe, obkrožena z gradbenimi odri

Potrebna dokumentacija

Pred začetkom gradnje moramo pridobiti ustrezno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem. To lahko traja tudi do več mesecev. Za pridobitev ostalih dokumentov, kot so komulani prispevek, vpis v kataster stavb, pridobitev hišne številke itd. imamo dobro novico! Le-to poteka veliko hitreje.

Kdaj se gradnja hiše splača?

Stroški gradnje hiše na novo vključujejo nakup parcele, dokumentacijo, načrt grandje in gradbena dela. Gradnja na novo se nam splača tedaj, ko bi dela ne bila več vzdrževalna. Čim si želimo večjih sprememb oz. ko je stanje slabo (beri: hiša stara 50 let ali več), je gradnja na novo bolj ugodna rešitev. Vas zanima okvirna cena gradnje vaše hiše? Izpolnite brezplačen obrazec.

Sklep: "Pri gradnji se nam vleče na začetku, pri obnovi pa na koncu"

Ste pregledali stroške obeh, pa ste še vedno neodločeni? Če pogledamo časovno statistiko in pretekle izkušnje, se obnova hiše zavleče precej dlje kot je sprva načrtovano. Razlog je ta, da nekatere "nujne dodatne posege" odkrijemo takrat, ko so dela že v teku. V kolikor se vam z vselitvijo NE mudi, je obnova smiselna.
Za gradnjo hiše se je smotrno odločiti, ko imamo v mislih večja gradbena dela in želimo zaključiti ob predvidenem roku. Večjih nepredvidenih dodatnih del ni za pričakovati, zato bo gradnja in vselitev najverjetneje lažje načrtovana in hitrejša. Vendar vas moramo opomniti na čas pred gradnjo in pridobivanje gradbene dokumentacije, ki se lahko zavleče do več mesecev.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za gradnjo hiše