Nasveti
Iščete izvajalca?
Kako dolgo boste čakali na obrtnika?

Kako dolgo boste čakali na obrtnika?

Zamude pri dostavi surovin in materiala občutijo tako obrtniki kot njihove stranke. V prvem delu analize rezultatov raziskave smo preučili vpliv višjih cen materialov na podražitve obrtniških storitev. V drugem delu si bomo ogledali, kakšen učinek imajo zastoji v dobavnih verigah in povečano povpraševanje med epidemijo na podaljševanje rokov izvedbe različnih del.

Metodologija: V sklopu raziskave, ki smo jo na Primerjam.si izvedli med 13. in 20. oktobrom 2021, smo poleg cenovnih sprememb obrtnike spraševali tudi, koliko dlje morajo stranke čakati na izvedbo del ter za koliko se bodo ti roki podaljšali v naslednjih mesecih. Na vprašanja je odgovarjalo 186 obrtnikov in podjetnikov. Razdelitev po dejavnostih si lahko ogledate v članku o dvigu cen storitev.


Na večino obrtnikov je treba čakati dlje kot pred enim letom

Izvedbeni roki večine obrtnikov v branži pred letom dni (2021).

Na te storitve je bilo pred enim letom treba čakati najdlje:

 • Najdlje ste pred letom dni čakali na mizarje; na tri od štirih od 1 do 3 mesecev.
 • Dolge izvedbene roke so imeli tudi ponudniki oken; več kot polovica 1 do 2 meseca.

Te mojstre ste čakali najmanj:

 • Najhitreje se je dalo dobiti električarje, slikopleskarje in vodoinštalaterje.
 • Na nobenega od električarjev ni bilo potrebno čakati več kot 2 tedna.

Delež obrtnikov, na katere je treba danes čakati dlje

 • Več kot 62 odstotkov obrtnikov pravi, da stranke danes nanje čakajo dlje kot pred enim letom.
 • Daljše izvedbene roke imajo praktično vsi ponudniki oken (95%).
 • Dlje boste čakali tudi na večino krovcev (70%), ponudnikov ogrevalnih sistemov (72%) in toplotnih črpalk (69%).
Na več kot 60 odstotkov obrtnikov je treba čakati dlje kot pred letom dni.(Tvitni!)
Najbolj so se v zadnjem letu podaljšali roki izvedb za prenove in adaptacije (dve tretjini podjetij boste čakali dlje; eno tretjino od 2 do 4 mesece dlje.) Po drugi strani več kot 60 odstotkov keramičarjev in dve tretjini gradbincev danes ni treba čakati nič dlje kot pred enim letom.

V prihodnje bo treba čakati dlje na 40 odstotkov obrtnikov

Več kot polovica obrtnikov je prepričanih, da se roki izvedbe v prihodnjih mesecih ne bodo spremenili.

 • Če več kot 60 odstotkov obrtnikov poroča, da so njihovi izvedbeni roki daljši kot pred letom dni, jih približno toliko ne pričakuje novih podaljšanj v prihodnjih 3 mesecih.
 • Velike možnosti, da boste na storitve čakali dlje kot danes, imate, če načrtujete prenovo stanovanja (55%) oziroma zamenjavo oken (52%).
 • Podaljšanje izvedbenih rokov predvideva najmanj slikopleskarjev (18%) in knauferjev (14%).
40 odstotkov obrtnikov napoveduje, da jih bo treba v prihodnje čakati dlje.(Tvitni!)
Delež obrtnikov po panogah, ki so se jim v zadnjem letu podaljšali izvedbeni roki v primerjavi z deležom tistih, ki se jim bodo roki izvedbe podaljšali v naslednjih 3 mesecih.

Pregled izvedbenih rokov po dejavnostih

Mizarji

 • Na mizarske storitve je treba čakati najdlje od vseh storitev za dom.
 • Tri četrtine mizarjev ste pred letom dni čakali od 1 do 3 mesecev.
 • Skoraj polovica ima danes daljše izvedbene roke, 30 odstotkov za 1 mesec in več.
 • Večina kot razlog navaja povečano povpraševanje po njihovih storitvah.
 • Dve tretjini mizarjev pričakuje, da boste na njihove storitve v naslednjih mesecih čakali enako kot doslej.

Ponudniki oken

 • Več kot polovica ponudnikov oken vam je okna pred enim letom dostavila 1 do 2 meseca po naročilu. Četrtina v 2 do 3 tednih, na ostale je bilo treba čakati dlje kot 2 meseca.
 • V zadnjem letu se je ta čas podaljšal pri praktično vseh izvajalcih (95%).
 • Tretjino je treba čakati 2 do 3 tedne dlje, 30 odstotkov pa 1 do 2 meseca dlje.
 • Vzrok za to so daljši dobavni roki surovin in materialov.
 • Več kot polovica pričakuje, da bodo v naslednjih 3 mesecih roki še daljši.
 • Vsakemu četrtemu se bodo izvedbeni roki podaljšali za 1 do 2 tedna, vsakemu petemu za 1 mesec ali več.
Najbolj se bo podaljšalo čakanje na prenovo stanovanja (55%) in zamenjavo oken (52%). Podaljšanje izvedbenih rokov predvideva najmanj slikopleskarjev (18%) in knauferjev (14%).

Ponudniki toplotnih črpalk

 • Na polovico strokovnjakov za toplotne črpalke ste pred 12 meseci čakali od 2 do 3 tedne, na 38 odstotkov pa 1 do 2 meseca.
 • Na 70 odstotkov monterjev danes čakate dlje kot pred letom dni.
 • Enega od štirih 2 do 3 tedne dlje, drugega od štirih pa 1 do 2 meseca dlje.
 • Skoraj 80 odstotkov mojstrov, ki se ukvarjajo s toplotnimi črpalkami, pričakuje, da bodo stranke na njih čakale enako kot doslej.

Krovci

 • Izvedbeni roki 40 odstotkov krovcev so pred enim letom znašali 2 do 3 tedne, 30 odstotkov je k vam prišlo čez 1 do 2 meseca.
 • 70 odstotkov krovcev ima daljše izvedbene roke kot pred enim letom, 20 odstotkom so se ti podaljšali za 1 do 2 meseca.
 • Skoraj vsi kot razlog navajajo povečanje povpraševanja po njihovih storitvah.
 • Da bo treba v prihodnje nanje čakati še dlje, pravi 40 odstotkov krovcev.
 • Vsakega petega krovca boste v naslednjih 3 mesecih čakali 2 do 3 tedne dlje kot danes.

Slikopleskarji

 • Na več kot polovico slikopleskarja je bilo pred letom dni treba čakati 1 do 3 tedne.
 • Prav toliko jih pravi, da je treba danes na njihove storitve zaradi večjega povpraševanja čakati dlje. Skoraj 30 odstotkov ima izvedbene roke daljše za 1 do 2 tedna.
 • Enega od štirih 2 do 3 tedne dlje, drugega od štirih pa 1 do 2 meseca dlje.
 • Več kot 80 odstotkov ne pričakuje, da se bodo izvedbeni roki v bližnji prihodnosti podaljšali.
Slikopleskar se zaskrbljeno sklanja nad prenosni računalnik. Izvedbeni roki so vse daljši.

Fasaderji

 • Na 40 odstotkov fasaderjev ste eno leto nazaj čakali do 2 tedna, na 30 odstotkov pa od 1 do 2 meseca.
 • Na polovico danes čakate vsaj 1 mesec dlje kot pred letom dni.
 • 40 odstotkov jih napoveduje, da se bodo njihovi izvedbeni roki v naslednjih 3 mesecih podaljšali, 20 odstotkov za 1 do 2 meseca.

Mojstri za knauf

 • Nekaj več kot 40 odstotkov mojstrov za knauf je pred letom dni prišlo na dom v 1 ali 2 tednih, na skoraj 30 odstotkov je bilo treba čakati od 1 do 2 mesecev.
 • 60 odstotkov knauferjev ima danes daljše izvedbene roke kot pred 12 meseci.
 • Samo 15 odstotkov jih pričakuje, da se bodo roki izvedbe podaljšali.

Vodoinštalaterji

 • Dva od treh vodoinštalaterjev ste eno leto nazaj čakali od 1 do 3 tednov.
 • Do danes se se izvedbeni roki podaljšali pri polovici, tretjino čakate 1 do 2 meseca dlje.
 • Tretjina v naslednjih mesecih pričakuje 2 do 3 tedne daljše roke izvedbe.

Električarji

 • Najmanj od vseh obrtnikov je bilo treba čakati na električarje, na nobenega več kot 2 tedna.
 • Dobro tretjino je danes treba čakati 2 do 3 tedne dlje.
 • Polovica električarjev predvideva, da jih bo zaradi povečanega povpraševanja po njihovih storitvah v prihodnje treba čakati od 1 do 3 tednov dlje.
Infografika, ki prikazuje, za koliko so se v zadnjem letu podaljšali roki dobave za surovine in materiale, ki jih obrtniki potrebujejo pri svojem delu. Največ, skoraj 40 odstotkov, jih poroča, da so se roki dobave podaljšali za 2 do 3 tedne.

Izkopi in zemeljska dela

 • Na polovico podjetij za izkope ste pred letom dni čakali od 1 do 3 mesecev.
 • Na 60 odstotkov danes čakate dlje, 40 odstotkom so se roki izvedbe podaljšali za 1 do 3 mesecev.
 • 40 odstotkov izvajalcev pričakuje, da bodo izvedbeni roki še daljši.

Keramičarji

 • Najbolj med vsemi obrtniki se razlikujejo izvedbeni roki keramičarjev. Vsak četrti poroča, da je bilo na njegove storitve treba čakati 1 do 2 tedna, skoraj 40 odstotkov 1 do 2 meseca, vsakega osmega 2 do 3 mesece, 12 odstotkov pa 4 do 5 mesecev.
 • Skoraj dvem tretjinam se v tem času izvedbeni roki niso podaljšali.
 • Prav toliko jih pričakuje, da bo v naslednjih 3 mesecih treba na njihove storitve čakati enako kot danes.

Monterji ogrevalnih sistemov

 • Na večino mojstrov za ogrevalne sisteme (57%) so stranke pred enim letom čakale največ 2 tedna, na ostale pa od 1 do 2 mesecev.
 • Dve tretjini pravita, da so se izvedbeni roki zaradi zamud pri dobavah surovin in povečanega povpraševanja po njihovih storitvah podaljšali.
 • Na več kot 40 odstotkov danes čakate od 1 do 2 mesecev dlje.
 • Prav vsi vprašani monterji pravijo, da se njihovi izvedbeni roki v naslednjih 3 mesecih ne bodo podaljšali.
Delavec kaže na zapestno uro. Roki izvedbe za obrtniška dela so vse daljši.

Podjetja za prenove in adaptacije

 • Na dve tretjini podjetij za prenove je bilo pred enim letom treba čakati do 3 tedne.
 • Eno od treh podjetij je odgovorilo, da so izvedbeni roki danes enaki, drugo od treh pa, da je treba na prenovo danes čakati od 2 do 4 mesece dlje.
 • Več kot polovica izvajalcev adaptacij, največ med vsemi branžami, jih pričakuje, da bodo roki v bližnji prihodnosti še daljši.
 • Tretjina izvajalcev pravi, da se bodo izvedbeni roki podaljšali za 2 meseca ali več.
 • Večina jih pravi, da se soočajo s povečanim povpraševanjem.

Gradbinci

 • Dva od treh gradbincev ste pred letom dni čakali 1 do 3 mesece.
 • Prav toliko jih pravi, da danes nanje ni treba čakati nič dlje.
 • Povsem enak, torej dve tretjini, načrtuje, da bodo izvedbeni roki ostali enaki tudi v prihodnje.
Več kot polovica izvajalcev prenov in ponudnikov oken pravi, da bo nanje v prihodnje treba čakati dlje.(Tvitni!)

Kako te ugotovitve pomagajo obrtnikom in njihovim strankam?

Obrtniki, ki so sodelovali v naši raziskavi, sami opažajo, da jih morajo stranke čakati vse dlje. Razlog za to niso samo zastoji v dobavi materialov, ki jih potrebujejo pri svojem delu, temveč tudi, da imajo zaradi velikega povpraševanja vse več dela.

Obrtniki, na katere je treba čakati dlje kot pred 12 meseci, kot razlog navajajo daljše čakalne dobe za surovine in materiale, ki jih obrtniki potrebujejo pri svojem delu (63%) ter povečano povpraševanje po njihovih storitvah (64%). Tisti mojstri, ki pravijo, da se moramo pripraviti na daljše izvedbene roke v prihodnjih 3 mesecih, to pričakujejo predvsem na podlagi daljših čakalnih dob na materiale (70%). V veliko manjši meri pa zaradi povečanega povpraševanja po storitvah (44%).

Vsem, ki iščete obrtniške storitve, lahko raziskava služi za orientacijo pri iskanju ter za transparentno dogovarjanje o izvedbenih rokih. Če opravljate katero izmed dejavnosti, pa dolge čakalne dobe kažejo na neizkoriščene priložnosti za vaše podjetje.

Dodajte podjetje

Več kot 70 tisoč Slovencev vsako leto odda povpraševanje po storitvah za dom in posel preko spletnega portala Primerjam.si. Vsa ta povpraševanja gredo k več kot 2000 obrtnikom in podjetnikom, ki so se odločili za lažji način pridobivanja novih strank.

Več informacij:
Boris Upelj
boris.upelj@informa.si
01 777 57 67