Nasveti
Iščete izvajalca?
Za koliko so obrtniki dvignili cene in za koliko jih še bodo

Za koliko so obrtniki dvignili cene in za koliko jih še bodo

Vas zanima, za koliko so v zadnjem letu cene dvignili obrtniki in kaj načrtujejo v bližnji prihodnosti? Na Primerjam.si smo med ponudniki storitev za dom izvedli raziskavo, kako se podaljšani dobavni roki in višje cene materialov ter energije v času koronakrize odražajo na cenah storitev. Mojstrom in obrtnikom izsledki nudijo vpogled v početje in načrte konkurence. Za vse, ki potrebujete obrtniške storitve, pa so rezultati pokazatelj, kaj lahko pričakujete, in so vam v pomoč pri nadaljnjih odločitvah.

Metodologija: V raziskavo smo vključili naključno izbrane obrtnike in podjetnike iz vse Slovenije. Poslali smo jim formular z vprašanji o spremembah cen v zadnjem letu ter o spremembah, ki jih načrtujejo v naslednjih treh mesecih. Anketa je trajala od 13. do 20. oktobra 2021, povabilu se je odzvalo 186 mojstrov in podjetnikov.

Anketni vprašalnik o cenah je izpolnilo 186 obrtnikov. V grafu je prikazana razdelitev po panogah v odstotkih.

Tri četrtine obrtnikov je v zadnjem letu podražilo storitve

Več kot 75 odstotkov obrtnikov je v zadnjem letu zvišalo cene.

 • Skoraj vsi mojstri, ki so zvišali cene so kot razlog navedli višje cene surovin in materialov, ki jih uporabljajo pri svojem delu (93.4%).
 • V veliko manjšem deležu so kot razlog podražitev navajali višje cen elektrike in goriva (35.3%).
 • Manjšina (15.4%) je cene dvignila, ker so tako storili drugi obrtniki v branži.
Trije od štirih obrtnikov so v zadnjem letu dvignili svoje cene. (Tvitni!)
Graf, ki kaže, da je 75,7% obrtnikov v zadnjem letu dvignilo cene svojih storitev. Trije od štirih slovenskih mojstrov in obrtnikov so v zadnjem letu povišali cene svojih storitev! Skoraj vsi, ki so svoje storitve podražili, so kot razlog navedli povišanje cen surovin in materialov (93,4%), ki jih potrebujejo pri svojem delu. V veliko manjši meri pa podražitve elektrike in goriva (35,3%) ter višjih cen konkurenčnih podjetij (15,4%).

Za koliko so se podražile storitve?

 • Vsak četrti svojih storitev ni podražil.
 • Vsak deseti je cene dvignil za manj kot 10 odstotkov.
 • Dobra tretjina za 10 do 20 odstotkov.
 • Slaba četrtina za 20 do 30 odstotkov.
 • Okoli 8 odstotkov jih je cene zvišalo za 30 odstokov ali več.

Cene je dvignilo največ:

 • Cene so zvišali čisto vsi ponudniki oken in monterji ogrevalnih sistemov, ki so odgovarjali na naša vprašanja.
 • Velika večina električarjev (87.5%), krovcev (85.7%) in gradbincev (77%).

Svoje storitve je podražilo najmanj:

 • slikopleskarjev (44.4%)
 • fasaderjev (40%)

Delež tistih, ki so v obdobju enega leta dvignili cene, se je pri ostalih panogah gibal med 60 in 75 odstotki.

Najbolj so svoje storitve podražili monterji ogrevalnih sisitemov in ponudniki oken. Po višini podražitev izstopajo izkopi in zemeljska dela (tretjina za 40% in več). Najmanj pa so se v primerjavi z ostalimi mojstri podražile storitve fasaderjev, slikopleskarjev in monterjev toplotnih črpalk.

Najbolj so se med vsemi storitvami podražili:

 • ogrevalni sistemi (vsi za več kot 10%, tretjina za 20 do 30%, ostali za več kot 40%)
 • okna (57.8% za 10 do 20%, 21% za 20 do 30%)

Najmanj so se podražile storitve:

 • fasaderjev (40% jih ni dražilo, ostali do 20%)
 • slikopleskarjev (44%je ohranilo cene, ostali podražili do 30%)
 • ponudnikov toplotnih črpalk (skoraj 40% ni podražilo storitev, polovica do 20%)

Dvig cen načrtuje več kot polovica obrtnikov

Več kot 50 odstotkov mojstrov napoveduje, da bo v naslednjih treh mesecih dvignilo cene svojih storitev.

 • Nekaj več kot 40 odstotkov jih namerava povišati cene do 20%.
 • O povišanju cen svojih storitev najmanj razmišljajo fasaderji (20%), keramičarji, električarji (pri obojih okrog 25%) in ponudniki ogrevalnih sistemov (nekaj manj kot 30%).
 • Povišanje cen načrtuje največ gradbincev, izvajalcev izkopov, vodoinštalaterjev, mizarjev in ponudnikov toplotnih črpalk (povsod okoli dve tretjini).
Polovica obrtnikov bo v naslednjih 3 mesecih podražila storitve. (Tvitni!)
Delež obrtnikov po panogah, ki so vzadnjem letu dvignili svoje cene v primerjavi z deležom tistih, ki jih bodo dvignili v naslednjih 3 mesecih.

Pregled podražitev po panogah

Ponudniki oken

 • Prav vsi ponudniki oken so v zadnjem letu zvišali cene; 58 odstotkov za 10 do 20%.
 • V naslednjih 3 mesecih bo svoje storitve podražilo 40 odstotkov izvajalcev.
 • Dobra polovica med tistimi, ki bodo dražili, bo cene dvignila za manj kot 10%.

Mizarji

 • Več kot 70 odstotkov mizarjev je dvignilo svoje cene.
 • Več kot 60 odstotkov načrtuje dvig cen v naslednjih 3 mesecih.
 • Polovica (52%) bo storitve podražila za 10 do 20%.

Gradbinci

 • Trije od štirih gradbincev so že zvišali cene v preteklem letu.
 • Skoraj dve tretjini (62%) jih to načrtuje v naslednjih mesecih.
 • Vsak peti za 20 do 30 odstotkov.

Izkopi in zemeljska dela

 • Največji razpon gibanja cen najdemo pri podjetjih za izkope in zemeljska dela.
 • Tretjina vam bo zaračunala enako kot pred letom dni, dve tretjini sta cene dvignili; polovica med temi za več kot 40 odstotkov.
 • Več kot 80 odstotkov podjetij napoveduje, da bo cene dvignilo do konca leta.
 • Pri teh, ki bodo podražili, boste plačali med 10 in 30 odstotkov več.
 • Razlog za dvig cen so predvsem povišane cene goriva in energentov.
Več kot polovica obrtnikov bo v naslednjih 3 mesecih zvišala cene svojih storitev. Skoraj 90% od teh bo cene zvišala do 20%. Še naprej se bodo primerjalno najbolj dražili izkopi

Ponudniki toplotnih črpalk

 • Svojo ponudbo je podražilo nekaj več kot 60 odstotkov ponudnikov toplotnih črpalk.
 • Prav toliko (61.5%) jih bo v naslednjih 3 mesecih dvignilo cene
 • Polovica od teh za manj kot 10%, druga polovica za 10 do 20%

Krovci

 • V zadnjem letu je svoje cene dvignila velika večina krovcev (85.7%)
 • Slaba polovica za 20 odstotkov in več.
 • 57 odstotkov bo podražilo svoje storitve v naslednjih 3 mesecih.
 • 40 odstotkov jih bo dražjih za 10 do 20%.

Fasaderji

 • V zadnjih 12 mesecih je dobra polovica (55.5%) fasaderjev zvišala cene.
 • Od vseh mojstrov so fasaderji dražili najmanj; nihče od vprašanih za več kot 20%.
 • V naslednjih 3 mesecih bo skoraj 80 odstotkov fasaderjev ohranilo enake cene.

Keramičarji

 • Nekaj več kot polovica keramičarjev je letos zvišala cene.
 • 25 odstotkov za 20 do 30%, ostali manj ali sploh ne.
 • V naslednjih 3 mesecih bo svoje usluge za 10 do 20 odstotkov podražil eden od štirih keramičarjev.

Ponudniki garažnih vrat

 • Štirje od petih ponudnikov garažnih vrat so zaradi podražitve surovin in materialov zvišali cene izdelkov in storitev.
 • Prav toliko jih napoveduje, da bodo cene njihovih storitev v naslednjih 3 mesecih še narasle.
 • Polovica jih je v zadnjem letu cene zvišala za 10 do 20 odstotkov.
 • 60 odstotkov ponudnikov garažnih vrat 10 do 20-odstotno povišanje cen načrtuje v prihodnjih mesecih.
En obrtnik opravlja številna dela v isti sobi - cene obrtniških storitev rastejo.

Mojstri za knauf

 • 71 odstotkov knauf mojstrov je v preteklem letu podražilo usluge.
 • 43 odstotkov jih to načrtuje do konca leta.
 • Tretjina med temi, ki imajo v načrtu dvig cen, jih bo dvignila za 20 do 30%.

Monterji ogrevalnih sistemov

 • Čisto vsi monterji ogrevalnih sistemov, ki so sodelovali v anketi, so odgovorili, da so v zadnjem letu podražili svoje storitve; velika večina (83%) za 10 do 30%,
 • Jih pa večina (več kot 72%) misli, da do konca leta cen ne bodo več dvigovali.
 • Tisti, ki jih bodo, vam bodo zaračunali 10 do 20 odstotkov več.

Električarji

 • Skoraj 90 odstotkov vseh električarjev je svoje storitve podražilo za 10 do 30%.
 • Trije od štirih električarjev ne pričakujejo več dviga cen.

Slikopleskarji

 • Dobra polovica slikopleskarjev je podražila svoje storitve v zadnjem letu.
 • Slaba polovica podražitve načrtuje v prihodnosti.
 • Tretjini boste morali v naslednjih mesecih odšteti 10 do 20 odstotkov več.
Cene bo zvišalo dve tretjini gradbincev, vodoinštalaterjev, mizarjev in ponudnikov toplotnih črpalk. (Tvitni!)

Preverite cene različnih storitev na enem mestu

Dolgoletno povezovanje iskalcev in izvajalcev storitev Primerjam.si omogoča spremljanje trendov in vrednosti različnih del. Za vas smo na enem mestu zbrali cene storitev za dom in posel. Oglejte si posodobljene cenike po panogah. Cene so informativne narave in so namenjene lažjemu načrtovanju in sprejemanju odločitev. Za natančno ceno je najbolje, da pridobite ponudbe več različnih ponudnikov.

Primerjam.si je vodilni slovenski portal za povezovanje iskalcev in ponudnikov storitev za dom in posel. Z nami sodeluje že prek 1000 izvajalcev iz vse Slovenije, vsak mesec do kvalitetnega mojstra pomagamo prek 5000 Slovencem. Svoje storitve nudimo tudi na Hrvaškem, v Romuniji, na Madžarskem in v Južni Afriki.

Več informacij:
Boris Upelj
boris.upelj@informa.si
01 777 57 67