Koliko stane geodet?

 • 400700
  Vpis v kataster stavb
 • 300500
  Geodetski načrt
Zahtevaj ponudbe

Vas zanima, kakšne so cene geodetov? Na osnovi izvedenih projektov smo preverili, kakšen je razpon cen in koliko vam bodo v povprečju zaračunali izvajalci.


Geodetski načrt

 • 300500

Geodetski načrt je prikaz fizičnega ozemlja in njegovih posebnosti v pomanjšanem merilu na načrtu po kartografskih pravilih. Zajema na primer podatke o reliefu, vodah, stavbah, rabi zemljišč in podobno. Geodetski načrt potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cena je odvisna od kompleksnosti načrta. Geodetski načrt stane v povprečju 400 €.

Zahtevaj ponudbe

Vpis v kataster stavb

 • 400700

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je treba vložiti po izgradnji glavne konstrukcije hiše, ko je že jasna površina objekta, in pred prijavo stalnega naslova prebivališča. Osnovni namen vpisa v kataster stavb je pridobitev hišne številke, vpis v zemljiško knjigo in posledična možnost sklenitve pravnih poslov (na primer nakup ali prodaja nepremičnine). Cena je odvisna od velikosti objekta in njegovih morebitnih posebnosti. Za vpis v kataster stavb vam bodo zaračunali med 400 € in 700 €.

Zahtevaj ponudbe

Parcelacija

 • 300500

Parcelacija je postopek razdelitve ali združitve posameznih parcel z namenom ustvarjanja nove parcele. Uporabi se na primer, ko želimo prodati del lastne parcele ali k svoji priključiti del sosedove parcele. Gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha, se po zakonu ne sme parcelirati (razen v določenih izjemah, kot je na primer gradnja javne infrastrukture). Cena je odvisna od lokacije, od velikosti parcele in kompleksnosti parcelacije. Za parcelacijo boste v povprečju plačali 400 €.

Zahtevaj ponudbe

Ureditev meje

 • 200300

Ureditev meje med dvema parcelama se uredi na mejni obravnavi. Na postopek ureditve meje so vabljeni vsi lastniki mejnih parcel, ki se skupaj z geodetom uskladijo o meji med obema zemljiščema. Cena je odvisna od kompeksnosti situacije in števila mejnikov. Za ureditev meje boste odšteli od 200 € naprej, povprečna cena je 250 €.

Zahtevaj ponudbe

Ureditev etažne lastnine

 • 600800

Ureditev etažne lastnine je pravna ureditev lastništva posameznega stanovanja (nadstropja) v eni hiši oziroma večstanovanjski stavbi. Etažno lastnino vam pomagata urediti geodet in notar, pri čemer pa je ključno, da najprej pride do dogovora med vsemi lastniki. Cena ureditve etažne lastnine je odvisna od velikosti objekta in od morebitnih pravnih posebnosti, vezanih na ureditev lastnine. Izvajalci vam bodo za ureditev etažne lastnine zaračunali od 600 € do 800 €.

Zahtevaj ponudbe

Zakoličenje objekta

 • 250300

Zakoličenje objekta je obvezen postopek, ki ga morate opraviti po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred dejanskim začetkom gradnje. Zakoličenje objekta pomeni prenos zakoličbenih točk (točk, kjer bo stal objekt) v fizični prostor. Cena je odvisna od zahtevnosti projekta in od števila zakoličbenih točk. Za zakoličenje objekta boste odšteli od 250 € do 300 €.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za geodete

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Treba je urediti izravnavo meje. Trenutno sem lastnik ene parcele in 50% solastnik druge parcele. Garažni nadstrešek gleda preko meje na tisto parcelo, na kateri sem 50% solastnik. Torej je potrebno narediti le izravnavo meje z 2 novima točkama. Označeni del je potrebno pripojiti k parceli /2. Hvala in LP

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni, potrebujem posnetk stanja zemljišča in predlog ureditve. Parcelo smo pravkar kupili, je ob občinski cesti, s precejšnjim naklonom, tren. se ne da zapeljati na zemljišče z avtomobilom. Potrebno je urediti dovoz (vrezati cesto), splanirati dvorišče, priklopiti infrastrukturne vode.., in želeli bi predlog postavitve objektov (stan. hiše in nadstrešnice za avtomobile) ter preostalega zemljišča, s predlogom vrste (izvedbe) gradnje. V naprej hvala,

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Spoštovani, prosim za izvedbo ponudbe in sicer označitev mejnih točk z mejniki na lokaciji Sveta trojica pri Lenartu. Gre za zemljišča številka /13 in /14 obe k.o. Gradišče v Slov. Goricah (). Prosim, da ponudbo razdelite na 2 dela in sicer koliko bi stala označitev 5 mejnih točk z mejniki in koliko 11 mejnih točk z mejniki. Na morebitna vprašanja sem dosegljiv na tel. št. . Lep pozdrav Predrag Djordjević

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Živim v dvostanovanjski hiši (spodaj starši, mansarda s prizidkom moja družina). Do sedaj smo uredili le solastništvo z očetom na podlagi darilne pogodbe. Sedaj bi želeli zadevo urediti tako, da bo lastništvo evidentno ločeno. Zanima me kdo naredi elaborat in ostale postopke za ureditev zadeve. Lp

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Vila v Ljubljani, Levstikova 18, KO GRADIŠČE I, št. vložka 62, številka stavbe 92, parceli .S in 48/24. ZK sem lastnik 1/2, v naravi pa to pomeni pritličje, določene sobe v kleti, 1/2 ravne terase, večji del parkirišča in vrta. Ker ostali solastniki svoj del prodajajo, bi želel, da se v ZK točno vpiše, kaj je moje in kaj ni - etažna lastnina. lp, .

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni, pred približno 18leti smo nad garažo pozidali. Imamo gradbeno dovoljenje. Vse je urejeno, toda ni bil narejen vris. Na Geodetski upravi sem dobila informacijo, da moramo to narediti sami. Sosed, je pred leti naredil garažo malo čez mejo. Sedaj sosed prodaja svojo hišo in mislim, da bi bilo potrebno to urediti. Potrebovali bi vris in verjetno določitev meje, ker je sosed ograjo, ki je predstavljala mejo delno odstranil. Naš naslov je Kavčičeva 44 Ljubljana UDMAT parcela 16. Lep pozdrav, Z.

Vpis v kataster stavb

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Gre za stavbo v starem delu Ljubljane. Izdelava strokovne podlage za vpis stavbe v kataster je bila izvršena s strani izvedenca mag. Jožeta Dolanca, ki pa jo prizadete stranke zaradi nestrokovnosti in neobjektivnosti spodbijamo in zahtevamo postavitev novega izvedenca, ki bo delo korektno opravil. LP

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni, s partnerjem bova gradila Ytong hišo. Parcelo že imava, prav tako pa lokacijsko informacijo, sedaj potrebujeva geodetski posnetek, da lahko posredujeva zastopniku za gradnjo Ytong hiše. Podatki o parceli: - katastrska občina : ZALES - številka zemljiške parcele: /5 V naprej se vam zahvaljujem za posredovane ponudbe. Hvala, lp

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni! Zanimajo nas atrijske hiše za 4 člansko družino. V hiši želimo imeti odprt prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevnim prostorom. Ta prostor naj bi imel sekleno steno z izhodom na pokrito teraso. Kopalnica nam zadošča ena, vendar želimo posebaj wc z umivalnikom za goste. Teraso bi želeli imeti na vzhodno stran in vhod v hišo iz severne strani. Ker se parcela zelo rahlo vzpenja iz juga proti severu razmišljamo tudi o garaži pod teraso, vendar ni nujna. Za ogrevanje bi uporabljali toplotno črpalko. Všeč so nam hiše v obliki črke U ali L. lp

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pošiljam situacijo z vrisanimi območji za izdelavo geodetskega načrta, za območje B /1 in E /8, /7, ... dodatne informacije v priponki. V označenih območjih je potrebno posneti tudi vso obstoječo kanalizacijo, vključno z globinami jaškov in premeri kanalizacijskih cevi. V geodetskem načrtu je potrebno prikazati tudi parcelne meje in vse preostale komunalne vode. Za dodatna vprašanja sem vam na voljo. Hvala, LP.