Nasveti
Geodetske storitve
Kaj je geodetski posnetek oz. načrt in koliko stane

Kaj je geodetski posnetek oz. načrt in koliko stane

Geodetski posnetek oz. geodetski načrt je prva geodetska storitev, ki jo boste potrebovali pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Geodet meri s tahimetrom
Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov

Geodetski načrt sestoji iz podatkov iz različnih uradnih evidenc in podatkov, ki jih geodet pridobi na podlagi meritev na terenu.

Zajema lahko podatke o:
-        reliefu,
-        vodah,
-        rastlinstvu,
-        stavbah,
-        gradbenih inženirskih objektih,
-        rabi zemljišč,
-        zemljepisnih imenih,
-        geodetskih točkah,
-        zemljiških parcelah,
-        administrativnih mejah in
-        drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Ponavadi se izdela za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, vsebovati pa mora tudi koridor, po katerem bodo lastniki dostopali do objekta.

Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata.

Primer geodetskega načrta, sestavljenega iz grafičnega prikaza in certifikata

Za kakšne namene se uporablja

Geodetski načrt se lahko izdela za namen gradnje ali legalizacije objekta ali za namen pridobitve uporabnega dovoljenja. V slednjem primeru gre za geodetski načrt novega stanja.

Namenjen je lahko tudi uporabi pri pripravi prostorskih načrtov (npr. občinskih ali državnih).

Koliko stane geodetski načrt

Cena geodetskega načrta, ki ga izdela geodetsko podjetje, se običajno giblje med 300 in 500 EUR.

Številni geodeti svoje cene določajo na podlagi priporočenega Cenika geodetskih storitev IZS.
Posamezna opravila so ovrednotena s številom točk, ki so določena v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točk, k tej ceni pa se dodajo še drugi stroški in davek na dodano vrednost. Vrednost točke je ob uskladitvi znašala 0,80 evra.

Primer predračuna za geodeski načrt z navedenimi cenami

Vir: Protim

Če vas zanimajo cene drugih geodetskih storitev, preberite članek Cene geodetov.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov