Cene storitev
Geodetske storitve
Vpis v kataster stavb

Koliko stane vpis v kataster stavb?

 • 450700
  Vpis v kataster stavb
Zahtevaj ponudbe

Koliko boste odšteli za vpis v kataster stavb? Objavljamo informativne cene, ki smo jih zbrali na osnovi izvedenih projektov naših strank.


Vpis v kataster stavb

 • 450700

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je treba vložiti po izgradnji glavne konstrukcije hiše, ko je že jasna površina objekta, in pred prijavo stalnega naslova prebivališča. Osnovni namen vpisa v kataster stavb je pridobitev hišne številke, vpis v zemljiško knjigo in posledična možnost sklenitve pravnih poslov (na primer nakup ali prodaja nepremičnine). Cena je odvisna od velikosti objekta in njegovih morebitnih posebnosti. Za vpis v kataster stavb vam bodo zaračunali med 450 in 700.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za vpis v kataster stavb

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Zanimajo nas stroški ureditve celotne meje med gozdnima parcelama /2 (-naša parcela) in /1 (sosednja parcela) -K.O. -Ribnica na Pohorju. Gre za dolžino cirka metrov in 10 točk ("mejnikov"), kjer se stranica parcele lomi. Gre za teren z nekolikšnim naklonom; ki pa je dobro dospoten in pregleden (brez podrasti, brez pečin, enakomerni naklon); vidnost skozi gozd iz vrha parcele). Parcela leži neposredno ob Republiški makedamski cesti Ribnica na Pohorju-Ribniška Koča (dober kilomer iz centra vasi Ribnica na Pohorju). Parcela na tem delu nima nobenih mejnikov oz. točk iz katerih bi se dalo razbrati potek meje, zato si zaenkrat pomagamo le z nenatančnimi mrežami oz. DOF posnetki.

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

1. Ureditev zunanjih mej dveh parcel in razdelitev skupne kvadrature na dve novi parceli Lastnik 1 in Lastnik 2 sta solastnika vsak do ene polovice na parcelah št. /3 KO – njiva Duplek in parcela št. /2 KO – njiva travnik Duplek. Solastnika si parceli razdelita tako, da se najprej uredijo zunanje meje, nato se skupna dobljena kvadratura razdeli na dva dela in se tvorita dve novi parceli pravokotno na glavno cesto, tako da oba mejita na jugozahodu parcel z glavno cesto . Predlog nove razdelitve na nova dva dela je prikazan na sliki 1 z rdečo črto črto, ki je v prilogi. Potrebno je urediti tudi vpis in ureditev na geodetski upravi, ki izda odločbo. 2. Ureditev zunanjih mej dveh parcel in razdelitev skupne kvadrature na dve novi parceli Lastnik 1 in Lastnik 2 sta solastnika vsak do ene polovice na parcelah KO – travnik Korena in /1 KO – travnik Korena. Solastnika si parceli razdelita tako, da se najprej uredijo zunanje meje, nato se skupna dobljena kvadratura razdeli na dva dela in se tvorita dve novi parceli. Predlog nove razdelitve na nova dva dela je prikazan na sliki 2 z rdečo črto. Potrebno je urediti tudi vpis in ureditev na geodetski upravi, ki izda odločbo.

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Potrebujem geodetski načrt parcele št. katastrska občina Piran, potrebujem ga v takšni obliki da bi se dalo izračunati tudi kolikšen poseg je potreben v kubičnih metrih, kot izkop na eni izmed teras. Parcela je terasasta. Arhitekt pravi da potrebuje načrt v "dwg" obliki. Hvala,

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

pozdravljeni! Večstanovanjska stavba 17 etažnih lastnikov vpisana po deležih. elaborat etažne lastnine pripravljen, zataknilo se je s pooblastli bank-hipotekarnih upnic s strani lastnikov. odvetnica je dvignila roke od vsega, dokumentacijo ima pri sebi. pred kratkim smo kupili tudi zemljišče ob stavbo na dražbi. kako ga sedaj vpisati v zk po deležih? Lp

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni, Potrebujem geodetski posnetek za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt z naslovom Gregorciceva ulica 57 v Izoli, parcelna st. k.o.Izola. Potrebujem podatke o vencih in slemenu ter poteku komunalnih vodov, kote pokrovov in dna jaskov. Prosim, ce mi pošljete ponudbo za storitev po elektronski pošti in okvirno kdaj bi lahko zadevo izvedli. ROK: 1 mesec Hvala ancka.ml@gmail.com

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni, Imamo sklenjeno sodno poravnavo nepravdnega postopka za razdelitev nepremičnin, po kateri je potrebno izdelati vse potrebno za parcelacijo in evidentiranje parcelacije v zemljiški kataster (elaborat in parcelacija, ...). Parcelacija mora biti izvedena v skladu s pisnim izvidom sodne cenilke. Dokument je priložen. Trenutne parcele so opisane na strani 1, nove parcele so opisane na strani 2 in 3, ter skica novih pacel na strani 3. Parcele so v katastrski občini - Kozjak - SLOVENJ GRADEC. Prosim za ponudbo vašega podjetja, ki naj vsebuje ceno in pa čas v katerem bi lahko bilo izvedeno. Za nadaljnje informacije me prosim kontaktirajte na tel ,

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Hiša in zemljišče je v Mojstrani. Trenutno pri sebi nimam načrta, zato žal ne vem številke parcele. Lastnica je trenutno še mati, pred prepisom pa bi izpeljali parcelacijo. Hišo in zemljišče bi razdelili na dva dela. V hiši bi eno nadstropje pripadalo meni, eno sestri, hodnik in stopnišče bi bilo v skupni lasti, podstrešje pa bi ravnotako razdelili na dva dela. Tudi del zemljišča (del dovoza) bi bil skupen, ostalo zemljišče okoli hiše pa bi razdelili na dva dela. Prosim za ponudbo. Hvala in lp.

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni, s partnerjem sva tik pred nakupom nepremičnine. Potrebovala bi geometra za preverjanje oz. ureditev meje. Katastrska občina je -Zimica, parcelne številke: /0 /2 *6/8 /1 /0 /4 /3 /1 /0 /1 /2 ROK: 3 meseci Hvala. Lep pozdrav, B.

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni! Oče bi zaradi darovanja parcele hčerkama razdelil vrt na polovico. Parcela je vpisana v katastrski občini Poljubinj na ime Andrej Poljubinj 26 pod oznako 1/1. Mejna linija naj bi potekala vzporedno s sosednjimi - smer SZ-JV. Zanimajo me stroški meritev, vrisa novih mej. ROK: 2 meseca Hvala in lep pozdrav!

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Trije sosedje bi šli v izdelavo Oppn načrta, zato želimo prej geodetski načrt. Parcele so sledece: K.o. Braslovče - /4, /2, /5, *, /65, /66 (lastnik Teržan Rok) K.o. Braslovče - /67 (Lastnik Malinger Luka) K.o. Braslovče - /70 - /71 (lastnik Grenko Matevz) Lep pozdrav, Teržan