Nasveti
Geodetske storitve
Kako urediti mejo in koliko vas bo to stalo

Kako urediti mejo in koliko vas bo to stalo

Ureditev meje

Ureditev meje je postopek, s katerim se uredi celotna meja parcele ali le njen del, in jo izvede geodetsko podjetje. Storitev je lahko samostojna ali izhodišče za druge storitve, kot so izravnava meje, parcelacija itd.

Cena je odvisna od števila mejnikov in se začne pri 150–300 EUR. Več o tem v nadaljevanju.

Mejni kamen sredi travnika
Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov

Kdaj se meja ureja

Meja se ureja:

- kadar lastniki parcel ne vedo, kje v naravi poteka meja;
- kadar se s sosedom/-i ne morete dogovoriti o poteku meje;
- če želite eno parcelo razdeliti na več parcel.

Kakšen je postopek ureditve meje

1. Pridobitev zemljiškokatastrskih podatkov

Geodetsko podjetje na zahtevo lastnika parcele, katere meja ali njen del se ureja, pridobi zemljiškokatastrske podatke pri geodetski upravi in izvede meritve dejanskega stanja.

2. Mejna obravnava z lastniki parcel

Sledi mejna obravnava, na katero so povabljeni vsi lastniki parcel, katerih meje se ureja. Lastniki pokažejo meje v naravi, geodet pa predstavi predlog meje na podlagi pridobljenih zemljiškokatastrskih podatkov.

Če se vsi udeleženci strinjajo s predlagano mejo, jo geodet izmeri in pripravi elaborat ureditve meje. Meja se lahko po želji označi tudi z mejniki. Če se udeleženci ne strinjajo s predlagano mejo, meja ostane neurejena. Kakšen je postopek v tem primeru, preberite v nadaljevanju.

3. Vloga za evidentiranje urejene meje

Lastnik parcele, katere meje se urejajo, nato vloži vlogo za evidentiranje urejene meje na geodetski upravi. To lahko po dogovoru zanj naredi tudi geodetsko podjetje. Geodetska uprava evidentira urejeno mejo parcele v zemljiški kataster na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje. Meja parcele je pravno-formalno urejena, ko prejmete dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov

Ko se lastniki parcel ne strinjajo s predlagano mejo

Če na mejni obravnavi ni dosežen dogovor, geodetska uprava pozove lastnike, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, na ustno obravnavo. Če se vsi lastniki o meji po ustni obravnavi še vedno ne strinjajo, geodetska uprava pozove lastnike, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, da v 30 dneh sprožijo sodni postopek ureditve meje.

Koliko stane ureditev meje

Cena ureditve meje je odvisna od števila mejnikov, ki se jih določi. Začetna cena ureditve meje znaša nekje od 150 do 300 EUR in se povečuje z vsakim mejnikom.
Številni geodeti svoje cene določajo na podlagi priporočenega Cenika geodetskih storitev IZS.
Posamezna opravila so ovrednotena s številom točk, ki so določena v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točk, k tej ceni pa se dodajo še drugi stroški in davek na dodano vrednost. Vrednost točke je ob uskladitvi znašala 0,80 evra.

Primer izračuna cene ureditve meje (4 mejniki) Primer predračuna za ureditev meje s 4 mejniki

Vir: Protim

Če vas zanimajo cene drugih geodetskih storitev, preberite članek Cene geodetov.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov