Nasveti
Geodetske storitve
Kakšen je postopek vpisa stavbe v kataster stavb in koliko stane

Kakšen je postopek vpisa stavbe v kataster stavb in koliko stane

Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, v okviru katerega se v kataster stavb evidentirajo podatki o stavbi in njenih delih. Geodetsko podjetje opravi izmere stavbe in izdela elaborat, ki ga priložite vlogi za vpis stavbe v kataster stavb.
Cene izdelave elaborata se gibljejo med 300 in 700 EUR.

Geodetske meritve na terenu, v ozadju gradnja hiše
Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov

Kdaj je potreben vpis stavbe v kataster stavb

Vpis je potreben:

  • če imate novogradnjo in želite pridobiti hišno številko
  • če želite urediti lastništvo v zemljiški knjigi
  • če želite stavbo razdeliti na več delov.

Kakšen je postopek vpisa stavbe v kataster stavb

1. Geodetsko podjetje opravi izmere stavbe

Geodetsko podjetje opravi izmere stavbe od zunaj in od znotraj. Na podlagi izmer izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Če zemljišče pod stavbo še ni evidentirano v zemljiškem katastru, bo za vas izdelalo tudi elaborat določitve zemljišča pod stavbo, ki ga boste priložili k svoji vlogi.

2. Vloga za vpis stavbe v kataster stavb

Po izdelavi elaborata se na geodetski upravi vloži vloga za vpis stavbe v kataster stavb.

Vlogo lahko vloži:
- investitor gradnje,
- lastnik stavbe oziroma njenega dela,
- lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
- imetnik stavbne pravice,
- uporabnik stavbe ali dela stavbe,
- upravnik stavbe.

Vpis stavbe v kataster stavb je pravno-formalno urejen, ko prejmete sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.

3. Vloga za določitev hišne številke (novogradnje)

Če imate novogradnjo in ta še nima določene hišne številke, boste morali vložiti še vlogo za določitev hišne številke.

Koliko stane vpis stavbe v kataster stavb

Cena je odvisna od naslednih dejavnikov:
- ali morate določiti tudi zemljišče pod stavbo;
- od površine stavbe in števila prostorov;
- ali želite vložiti tudi vlogo za določitev hišne številke.

Številni geodeti svoje cene določajo na podlagi priporočenega Cenika geodetskih storitev IZS.
Posamezna opravila so ovrednotena s številom točk, ki so določena v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točk, k tej ceni pa se dodajo še drugi stroški in davek na dodano vrednost. Vrednost točke je ob uskladitvi znašala 0,80 evra.

Primera izračuna

Izsek iz predračuna za storitev vpisa v kataster stavb z navedenimi cenami Primer predračuna za vpis stavbe v kataster, z navedenimi storitvami in cenami

Če vas zanimajo cene drugih geodetskih storitev, preberite članek Cene geodetov.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov