Za vas smo preverili, koliko boste v povprečju odšteli za geodetske storitve. Poglejte si okvirne cene naših ponudnikov in kaj boste za to ceno dobili.

Geodetski načrt
Povprečna cena 400
Razpon cen 300500

Geodetski načrt je prikaz fizičnega ozemlja in njegovih posebnosti v pomanjšanem merilu na načrtu po kartografskih pravilih. Zajema na primer podatke o reliefu, vodah, stavbah, rabi zemljišč in podobno. Geodetski načrt potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cena je odvisna od kompleksnosti načrta. Geodetski načrt stane v povprečju 400 €.

Zahtevaj ponudbe
Ureditev etažne lastnine
Povprečna cena 700
Razpon cen 600800

Ureditev etažne lastnine je pravna ureditev lastništva posameznega stanovanja (nadstropja) v eni hiši oziroma večstanovanjski stavbi. Etažno lastnino vam pomagata urediti geodet in notar, pri čemer pa je ključno, da najprej pride do dogovora med vsemi lastniki. Cena ureditve etažne lastnine je odvisna od velikosti objekta in od morebitnih pravnih posebnosti, vezanih na ureditev lastnine. Izvajalci vam bodo za ureditev etažne lastnine zaračunali od 600 € do 800 €.

Zahtevaj ponudbe
Parcelacija
Povprečna cena 400
Razpon cen 300500

Parcelacija je postopek razdelitve ali združitve posameznih parcel z namenom ustvarjanja nove parcele. Uporabi se na primer, ko želimo prodati del lastne parcele ali k svoji priključiti del sosedove parcele. Gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha, se po zakonu ne sme parcelirati (razen v določenih izjemah, kot je na primer gradnja javne infrastrukture). Cena je odvisna od lokacije, od velikosti parcele in kompleksnosti parcelacije. Za parcelacijo boste v povprečju plačali 400 €.

Zahtevaj ponudbe
Vpis v kataster stavb
Povprečna cena 550
Razpon cen 400700

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je treba vložiti po izgradnji glavne konstrukcije hiše, ko je že jasna površina objekta, in pred prijavo stalnega naslova prebivališča. Osnovni namen vpisa v kataster stavb je pridobitev hišne številke, vpis v zemljiško knjigo in posledična možnost sklenitve pravnih poslov (na primer nakup ali prodaja nepremičnine). Cena je odvisna od velikosti objekta in njegovih morebitnih posebnosti. Za vpis v kataster stavb vam bodo zaračunali med 400 € in 700 €.

Zahtevaj ponudbe
Ureditev meje
Povprečna cena 250
Razpon cen 200300

Ureditev meje med dvema parcelama se uredi na mejni obravnavi. Na postopek ureditve meje so vabljeni vsi lastniki mejnih parcel, ki se skupaj z geodetom uskladijo o meji med obema zemljiščema. Cena je odvisna od kompeksnosti situacije in števila mejnikov. Za ureditev meje boste odšteli od 200 € naprej, povprečna cena je 250 €.

Zahtevaj ponudbe
Zakoličenje objekta
Povprečna cena 300
Razpon cen 250300

Zakoličenje objekta je obvezen postopek, ki ga morate opraviti po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred dejanskim začetkom gradnje. Zakoličenje objekta pomeni prenos zakoličbenih točk (točk, kjer bo stal objekt) v fizični prostor. Cena je odvisna od zahtevnosti projekta in od števila zakoličbenih točk. Za zakoličenje objekta boste odšteli od 250 € do 300 €.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za geodetske storitve

Geodetske storitve, Geodetski načrt
Potrebno je odmeriti stavbo , zunanjo površo notranje prostore, jo vpisati v zemljiški katester kataster stavb. Stavba stoji na parceli, ki je na Malih Vodenicah nad Kostanjevico na Krki, k.o. Orehovec.,/11 Zanima naju kolikšen je strošek za vpis stavbe v obe evidenci v koliko časa je potrebno, da opravite omenjeno storitev. Hvala lep pozdrav
Geodetske storitve, Parcelacija
4 mejniki, 1 mejnik je že določen, tri je treba določiti. /1 KO Zapotok kupili bomo manjši del parcele (cca m2). Parcela /16 je že v naši lasti. Del parcele /1, ki smo ga kupili poteka v ravnini s severno mejo /16 do južnega konca parcele /1 (skica v priponki). Določiti je treba mejne kamne samo na parceli /1
Geodetske storitve, Parcelacija
Pozdravljeni. Imamo nekaj gozda (parc. št. ) ter zemljo okrog hiše(parc. št. 86 in 89) in hišo (parc. št. 85). Katastrska občina benedikt, kraj ihova. ker pa je kakšnih 50 let od takrat ko so postavljali mejaše ne vemo natančno kje poteka meja. sosedje pravijo eno( parc. št. , , 91,) , mi si mislimo drugo, vmes je občinska( gozdna ) cesta (par. št )za katero smo na občini dobili pisno dovoljenje da jo lahko "vzdržujemo" oz. lahko podiramo drevesa ob in na njej, ki onemogočajo prehod vozil. Gozd soseda ponekod krepko visi na mojo parcelo in zato bi rad da dokončno zarišemo točno mejo. Mislim da bo potrebnih 5 mejašev. Zanima me koliko bi me približno to stalo in ali obvestite sosede vi ali jih moram jaz. Kako je z delitvijo stroškov-ali krijem samo jaz ali mora tudi sosed in občina? Z najlepšimi pozdravi vas prosim za kratek odgovor. lep dan in nasvidenje.
Geodetske storitve, Vpis v kataster
Na parcelni št. v Rogozi, občina Hoče Slivnica ne vemo kje so mejniki, zato bi radi vedeli, kje so meje naše parcele. Prilagam del orto foto posnetka, za katerega pa ne vem, če je zanesljiv. Na eni strani parcele so sosedje postavili ograjo, druga pa je prosta. Zanima me cena postavitve mejnikov oz. določitve mej za omenjeno parcelo.
Geodetske storitve, Ureditev meje
Spoštovani! Prodati mislim vikend z goricam v Globoki 36 a , parcela 86,katastrska občina Ljutomer.Po zemljiško knjižnem izpisku ugotavljam,da meja s parcelo št.87 ni vrisana tako kot jo koristimo in to v mojo škodo.Lastnik te parcele trdi , da ima vse papirje in da je meja vredu.Koliko me stane meritev s to parcelo ? Lep pozdrav Lidija Modlic
Geodetske storitve, Geodetski načrt
Na območju KO Plešivec (okolica Šoštanja) imamo kmetijo na približno m nadmorske višine. Za gradnjo novega hleva (na območju kjer se sedaj nahaja stari hlev) potrebujem geodetski posnetek in sicer na parcelnih številkah 50, 53/1, 53/2 in 55. Trenutno me zanimajo predvsem cene te storitve in čas v katerem je to možno pridobiti. Hvala in lp
Geodetske storitve, Geodetski biro
rabim uredit eno enostavno mejo na travniku nekje so stari kamni nekje jih ni za to mi sosed sili z ograjo v moj travnik rad bi premeriv travnik da se ve kje je točna meja in koliko je velik travnik da se ve ane kaj je nase kaj je tuje. hvala za hitr odgovor . K.O. SELO PRI BLEDU , parcelne številke so -1, -2, lep pozdrav
Geodetske storitve, Ureditev meje
Imamo težave z mejo, ker so se "pojavili" novi lastniki. Gre za k.o. Dolena, mejo med parcelnimi številkami in , . Mi obdelujemo parcelo in imamo postavljene količke za električnega pastirja zgolj za varovanje živine, nikakor pa ne predstavljajo meje. Količki so bili postavljeni tako zaradi lažje košnje trave do meje. Zdajšnji lastniki se ne strinjajo s postavitvijo teh količkov saj menijo da so na njihovem zemljišču. Naša vprašanja: - a se lahko ugotovi dejanska oddaljenost meje od postavljenega objekta na parcelni številki (brez fizičnih oziroma terenskih meritev oziroma samo na podlagi slik iz http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl in http://rkg.gov.si/GERK/)? - oddaljenost meje od oreha? - glede na papirje, ali imamo količke postavljene na svoji parceli ali ima prav nov lastnik? Hvala za vaše odgovore! LP, Barbara
Geodetske storitve, Geodetski posnetek
Rabim ponudbo za vpis stavbe v kataster stavb in zemljiški kataster. Zraven je potrebno narediti evidentiranje zemljišča pod stavbo. Ne rabim vloge (postopka) za pridobitev hišne številke. To sem že dobil. V ponudbi naj bi JASNO razvidno, ali ponudba vključuje tudi vlogo oz. vodenje postopka, prav tako ddv in vse ostale stroške (kot naprimer prevoz). Hvala že v naprej! Lokacija je Ljubljana Brod endružinska hiša. k.o. vižmarje, parcela 56/1, taborska 31
Geodetske storitve, Geodetski posnetek
Spostovani, S sosedom imam skupno zemljisce, ki je pot do hise. Pot je v nacrtu siroka 4 m. Ob tej poti je se malenkost zemlje. Iz nacta ni razvidno koliko je to ker tudi ne pise. Prejsnji lastniki so pred mojim nakupom imeli tezave s sosedom ki je sedaj tudi moj sosed in so po njihovem pripovedovanju premaknili mejo. Za koliko so jo premaknili pa nikjer zapisano. Zanima me koliko bi me kostalo, ce bi narocila meritev geodeta. Lep pozdrav