Cene storitev
Geodetske storitve
Geodetski načrt

Koliko stane geodetski načrt?

 • 300550
  Geodetski načrt
Zahtevaj ponudbe

Preverite informativne cene geodetskih načrtov. Za vas smo se pozanimali tudi, kaj navedena cena po navadi vključuje in kako niha glede na posamezne ponudnike.


Geodetski načrt

 • 300550

Geodetski načrt je prikaz fizičnega ozemlja in njegovih posebnosti v pomanjšanem merilu na načrtu po kartografskih pravilih. Zajema na primer podatke o reliefu, vodah, stavbah, rabi zemljišč in podobno. Geodetski načrt potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cena je odvisna od kompleksnosti načrta. Geodetski načrt stane v povprečju 400.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za geodetske načrte

Ureditev meje

Imamo en gozd v bližini juršinc in z sodedom nikakor ne morem prit skupaj saj je parcela precej razgibana. Ima točno 10 lomov. Problem je ker so se stari ljudje pač nekako dogovorili glede meje, mlada generacija sosedov pa se giba po tankem ledu in podira ob meji kjer je zadeva vprašljiva. Zanima me cena take izmere in če se sploh izplača, glede na to da ni dosti dreves spornih? parc. št. /1, k.o. Zagorci Hvala in LP

Parcelacija

parcelacija dela parcele /9 k.o. Suha - Škofja Loka - del predstavlja nadstrešek pošte, in je sedaj del stavbe s parc. št. /9. Ker gre za podaljšek oz. nadstrešek, ki v celoti pripada pošti je potrebno, da se izvede parcelacija, na podlagi katere bi se, za naveden del, vpisala lastninska pravica v korist PS do 1/1. Hvala in LP

Parcelacija

hiša-šestorček in tri parcele: stavbna in dve dodatno so v solasti - deleži niso določeni, potrebna je parcelacija, določitev zemljišča pod stavbo, ureditev parcelne meje in vpis v kataster stavb, k.o. Bizovik parc. št./3, /10,/11 Ni nobenih sporov, radi bi samo razdelili parcelo. Hvala in LP

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Sposotvani, Zeleli bi urediti mejo med sosedovo in naso (tascino) parcelo v stari vasi Korte nad Izolo, da lahko postavimo ograjo. Potrebovali bi le dolocitev meje med parcelama k.o. Dvori nad Izolo /1 in (na prilozeni sliki oznaceno z rdeco barvo). Prosimo, za okvirne stroske vasih storitev in rok, kdaj bi lahko to uredili ter kontaktno osebo vasega podjetja. Hvala in lep pozdrav,

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni, sem . Zanima me cena oz. vaša ponudba za zadevo, ki je opisana spodaj. Ponudbe bi želeli do konca tedna! V katastrski občini Trotkova leži moja parcela, /2. Zraven je sosedova parcela, in /12. Mojo in njegovo parcelo ločuje cesta (cesta je vidna iz posnetka iz zraka) za katero sosed pravi, da je v celoti na njegovi parceli, vendar menim, da temu ni tako, saj naj bi meja potekala po sredini te makadamske ceste, tako pravi moja babica, bivša lastnica parcele. Moja babica in sosedov oče sta se dogovorila, da lahko oba uporabljata to cesto, ker naj bi meja potekala po sredini te ceste in naj bi vsak nekaj prispevala za to makadamsko cesto. Vendar pa pisnega dokaza nimamo. Imamo samo pričanje moje babice, njegov oče je pa že pokojni. Sosed je videl, da se mi tega dogovora še naprej držimo, saj smo avto puščali na tej cesti, ni prišel povedati, da ga to moti in mi je z zaporo preprečil voziti po tej cesti. S sosedom sva se slišala in ugotovila, da on misli, da je cesta na njegovi parceli, kar lahko misli upravičeno, saj je pri hiši nad njegovo parcelo viden mejni kamen, vendar ga pa na sredini ni in tudi ne na koncu te vzdolžne mejne črte. Torej dveh mejnih kamnov ni. Ugotovila sva, da v bistvu nobeden od naju nima jasne slike, kje je meja in da želiva to ugotoviti. Po pogovoru s sosedom sva se dogovorila, da moremo skupaj najeti geodeta, saj tudi on ne ve kje točno poteka meja in da se to reši. Dokler meja ne bo ugotovljena, lahko oba uporabljava cesto. Tako da ne gre za spor na sodišču, ampak samo za določitev meje. Zanima me, koliko bi stala meritev in dva mejna kamna ter celotni stroški z davki. Torej celotni znesek. Lep pozdrav,

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Od sosedov nameravamo odkupiti kos parcele, za kar je potrebna predhodna geodetska obravnava. Zadeva spada v katastrsko občino Spodnja Voličina. Naša parcela je /3, sosedova pa /8. Predmet odkupa bo del parcele /8 v širini parcele /3 (približen potek bodoče meje je označen z rdečo črto). Na točkah, ki so označene zeleno, obstajajo mejniki, modra točka pa je tista, ki jo je potrebno šele definirati. Prosimo za ponudbo za izvedbo geodetskega dela, ki je minimalno potreben, da lahko pristopimo k odkupu. Hvala in LP

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Ureditev etažne lastnine. Sem lastnica hiše Maistrov trg 8 Kranj (parc. št. 30, k.o. Kranj), brez lokala v pritličju. Moji starši so kupili moj del takrat, ko je bil lokal in zemlja še nacionaliziran. Po denacionalizaciji pa je lokal kupil nekdo drug. Zdaj bi bilo potrebno urediti etažno lastnino. Lastniku lokala se nič ne mudi, jaz pa bi rada hišo čimprej prodala, pa stvar ni urejena. Zanima me kaj potrebujemo, kdaj se to da urediti in kakšni so stroški. Hvala za odgovor

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni! V družinski lasti imamo več zazidljivih parcel (3 lastniki). Na dveh (KO Harije, parcela 16/3 in 16/2) bi radi naredili novo hišo. Pred tem bi radi uredili lastništvo teh parcel, zato bi omenjeni parceli razdelili na polovico in nastali polovici združili v eno parcelo (prečno, ne več podolgem). Na tej bi nato stala novogradnja. Zanima me kolikšni so okvirni stroški in koliko stane izdelava geodetskega posnetka, ki bi ga prav tako potrebovali. Hvala in lep pozdrav

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni, s fantom bi pri njegovih starših dvignila hišo in potrebujemo geodetski posnetek hiše parcele številka 36/2, *95, k.o. Hrušica - Logatec. Zanima me v kolikšnem času se dobi ta posnetek in kolikšna je cena le tega postopka. Geodeta bi potrebovali čim prej. Lep pozdrav, Jure in

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Imamo zasajene smreke ob meji s sosedom že več kot 35 let, sosed je samovoljno skrajšal njihove vrhove oz. višino brez mojega privoljenja (prepričana sem, da so smreke - debla in vrhovi na mojem zemljišči in ne na meji), postavil pa je na mejo ali tik ob njo leseno škarpo. Želim ugotoviti, kje natančno poteka meja in kaj se šteje za mejo v danem primeru in tudi ali je lesena škarpa v višini 2m (oziroma njen del) in oddušnik greznice soseda postavljen na meji. Torej želim natančno odmerjen posnetek poteka meje v naravi med parcelama št. /2 in /2 k.o. Bela za rešitev navedene problematike. Lep pozdrav