Cene storitev
Geodetske storitve
Zakoličenje objekta

Koliko stane zakoličenje objekta?

 • 300400
  Zakoličenje objekta
Zahtevaj ponudbe

Se zanimate za zakoličenje objekta? Preverite, kakšne so okvirne cene in kdaj je najboljši čas za iskanje izvajalcev.


Zakoličenje objekta

 • 300400

Zakoličenje objekta je obvezen postopek, ki ga morate opraviti po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred dejanskim začetkom gradnje. Zakoličenje objekta pomeni prenos zakoličbenih točk (točk, kjer bo stal objekt) v fizični prostor. Cena je odvisna od zahtevnosti projekta in od števila zakoličbenih točk. Za zakoličenje objekta boste odšteli od 300 do 400.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za zakoličenje objekta

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni, Zanima me ureditev meje oz. prikaz 4 mejnikov na med parcelama /1 in /2 (K.O. Volčji grad). Potrebujemo 4 mejne točke. Zadevo bi samo označili in jo zenkrat ne bi uradno urejali oz. postavljali uradnih mejnikov. Izvedb potrebujem nujno v tem tednu. Kakšen bil znesek izvedbe. . lep pozdrav,

Ureditev etažne lastnine

Komentar: Lp Imamo hišo (obala) , katero je potrebno razdeliti dediča sta 2. 1dedič si je prisvojil vse skupne prostore klet - v kateri je sedaj stanovanje, garažo, več kot ½ zemlje, dvorišče v ½. 2 dedič ima 1/3 zemlje in recimo da ima 1/3 spodnje etaže katera je večja od 1 dediča za 10m2. 1 dedič želi sedaj še 25m2 zgornjega stanovanja, in balkom v izmeri cc m2 Tu je seveda problem. Hvala.

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Smo lastniki (tast) parcel /1 in /4 v Markečici (Oplotnica). Zaradi gradnje nove hiše, bi od teh 2 parcel odmerili zemljišče za hišo, ki spada pod zazidljive parcele. Zanima me, če se to odmeri celotna parcela ali samo prostor za hišo. Zanima me od česa je odvisna cena meritve in kakšna je okvirna cena. Lep pozdrav,

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni. Prosim za ponudbo za izvedbo parcelacije na parceli /3 in *, k.o. Radegunda. Predvidevamo odmero dela zemljišča v samostojno parcelo. Predvidena nova parcela je označena v prilogi. Ponudba naj zajema celoten strošek, od parcelacije na terenu, izdelave elaborata in vpisa v kataster... Glede termina parcelacije se uskladimo. Parcele se nahaja na Golteh, v neposredni bližini Mozirske koče. Hvala.

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdrav! Sem eden od stanovalcev, lastnikov objekta na Beljaški ulici 30 v Ljubljani Ko Spodnja Šiška parc. št:. V objektu K+P+N+M so štiri stanovanja Uporabne pov cca (42, 93, in 66 m2). Lastniki smo vpisani v ZK v deležih. Naša namera je urediti etažno lastnino. Prosimo za ponudbo za izdelavo načrta etažne lastnine s specifikacijo stroškov in terminske opredelitve postopka komplet do vpisa v Zemljiško knjigo. Hvala.

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Zanimajo nas stroški ureditve celotne meje med gozdnima parcelama /2 (-naša parcela) in /1 (sosednja parcela) -K.O. -Ribnica na Pohorju. Gre za dolžino cirka metrov in 10 točk ("mejnikov"), kjer se stranica parcele lomi. Gre za teren z nekolikšnim naklonom; ki pa je dobro dospoten in pregleden (brez podrasti, brez pečin, enakomerni naklon); vidnost skozi gozd iz vrha parcele). Parcela leži neposredno ob Republiški makedamski cesti Ribnica na Pohorju-Ribniška Koča (dober kilomer iz centra vasi Ribnica na Pohorju). Parcela na tem delu nima nobenih mejnikov oz. točk iz katerih bi se dalo razbrati potek meje, zato si zaenkrat pomagamo le z nenatančnimi mrežami oz. DOF posnetki.

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

1. Ureditev zunanjih mej dveh parcel in razdelitev skupne kvadrature na dve novi parceli Lastnik 1 in Lastnik 2 sta solastnika vsak do ene polovice na parcelah št. /3 KO – njiva Duplek in parcela št. /2 KO – njiva travnik Duplek. Solastnika si parceli razdelita tako, da se najprej uredijo zunanje meje, nato se skupna dobljena kvadratura razdeli na dva dela in se tvorita dve novi parceli pravokotno na glavno cesto, tako da oba mejita na jugozahodu parcel z glavno cesto . Predlog nove razdelitve na nova dva dela je prikazan na sliki 1 z rdečo črto črto, ki je v prilogi. Potrebno je urediti tudi vpis in ureditev na geodetski upravi, ki izda odločbo. 2. Ureditev zunanjih mej dveh parcel in razdelitev skupne kvadrature na dve novi parceli Lastnik 1 in Lastnik 2 sta solastnika vsak do ene polovice na parcelah KO – travnik Korena in /1 KO – travnik Korena. Solastnika si parceli razdelita tako, da se najprej uredijo zunanje meje, nato se skupna dobljena kvadratura razdeli na dva dela in se tvorita dve novi parceli. Predlog nove razdelitve na nova dva dela je prikazan na sliki 2 z rdečo črto. Potrebno je urediti tudi vpis in ureditev na geodetski upravi, ki izda odločbo.

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Potrebujem geodetski načrt parcele št. katastrska občina Piran, potrebujem ga v takšni obliki da bi se dalo izračunati tudi kolikšen poseg je potreben v kubičnih metrih, kot izkop na eni izmed teras. Parcela je terasasta. Arhitekt pravi da potrebuje načrt v "dwg" obliki. Hvala,

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

pozdravljeni! Večstanovanjska stavba 17 etažnih lastnikov vpisana po deležih. elaborat etažne lastnine pripravljen, zataknilo se je s pooblastli bank-hipotekarnih upnic s strani lastnikov. odvetnica je dvignila roke od vsega, dokumentacijo ima pri sebi. pred kratkim smo kupili tudi zemljišče ob stavbo na dražbi. kako ga sedaj vpisati v zk po deležih? Lp

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni, Potrebujem geodetski posnetek za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt z naslovom Gregorciceva ulica 57 v Izoli, parcelna st. k.o.Izola. Potrebujem podatke o vencih in slemenu ter poteku komunalnih vodov, kote pokrovov in dna jaskov. Prosim, ce mi pošljete ponudbo za storitev po elektronski pošti in okvirno kdaj bi lahko zadevo izvedli. ROK: 1 mesec Hvala ancka.ml@gmail.com