Cene storitev
Geodetske storitve
Ureditev meje

Koliko stane ureditev meje?

  • 400750
    Ureditev meje
Zahtevaj ponudbe

Na primerjam.si že vrsto let spremljamo, kje se gibljejo cene ureditve meje in koliko stanejo izvedeni projekti naših strank. Za vas smo zbrali okvirne cene, ki vam jih bodo zaračunali izvajalci.


Ureditev meje

  • 400750

Ureditev meje med dvema parcelama se uredi na mejni obravnavi. Na postopek ureditve meje so vabljeni vsi lastniki mejnih parcel, ki se skupaj z geodetom uskladijo o meji med obema zemljiščema. Cena je odvisna od kompeksnosti situacije in števila mejnikov. Navedena cena velja za ureditev s štirimi mejniki. Za ureditev meje boste odšteli od 400 naprej, povprečna cena je 600.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za ureditev meje

Vpis v kataster stavb

Zgradili smo stavbo, leseno, v kateri so zložena drva in dva psa. Velika je 30 kvadratov (tloris 5x6). Na geodetski upravi smo pridobili enostavno gradbeno dovoljenje - takrat nam je bilo rečeno, da do 30 kvadratov stavbe ni potrebno vpisovati. Sedaj pa smo dobili poziv, da moramo stavbo vpisati v kataster stavb in priložiti elaborat. Prosimo za ponudbe za izdelavo elaborata. Naslov: Velike Brusnice 85, Velike Brusnice, Novo mesto.

Druge geodetske storitve

Spostovani, potrebujem oznacitev meje parcele, ampak samo ene linije. To zato, ker delamo prizidek in imamo tezave s sosedi, ker ne vemo kje tocno je meja. Gre za parcelo /1 in potrebujem oznacitev proti parceli /4 Vizmarje - Brod. To pomeni, da potrebujem stiri mejnike - dva ob cesti enega na Hodosckovi in enega na Artacevi, druga dva zraven hise. Zanima me, kaksno tocnost lahko dosezete in seveda kaksna bi bila cena. Koliko traja izvedba taksne meritve? lp,

Parcelacija

  • Okvirni rok začetka projekta: - Izberi -

Pozdravljeni, s partnmerjem sva se odločila za gradnjo hiše. Parcelo bova dobila od mojih staršev, je pa potrebno urediti vse kar potrebujeva za začetek gradnje. Se pravi: - parcelacija + ureditev meje pred začetkom gradnje, - izdelava geodetskega načrta pred začetkom gradnje, - zakoličba objekta, - evidentiranje stavbe po končani gradnji. V priponki pošilja lokacijsko informacijo v kateri je tudi razvidna občina in številka parcela. Z lepimi pozdravi, J

Parcelacija

Pozdravljeni! Štirje dediči potrebujemo geodetsko ureditev parcel št. / in /25 KO Trnovsko predmestje. Parceli /25 želimo izravnati mejo napram parceli /. Željena oblika parcele je razvidna iz priložene slike. Popravek meje bi moral biti narejen tako, da bi parcela ohranila kvadraturo zabeleženo v zemljiški knjigi. Prosimo vas za ponudbo za naslednje: 1. Preoblikovanje parcele št. /25. 2. Postavitev mejnikov na obeh parcelah. 3. Vpis novega stanja v zemljiško knjigo. Formalni lastniki bomo v mesecu Novembru. Lep pozdrav,

Parcelacija

Fizično je bila pot, ki je potekala skozi dvorišče, prestavljena pod dvorišče. Sedaj je potrebno to stanje tudi ZK urediti. Iz priložene skice iz sistema PISO se lepo vidi dejanski potek poti in pa trenutno ZK stanje. Ker pa gre za delitev domačije med 3 dediče, bo potrebno izvesti še nekatere druge parcelacije.

Ureditev meje

za že določene in vrisane meje želimo ponovno postavitev mejnikov , ker smo in so ob asvaltiranju ceste in gradbenih delih mejniki sedaj v hrambi naše garaže. Kat.občina Preserje šifra k.o. 17o5 01 na parceli /1 določiti mejnik na stičišču parcel/8 /15 /1 ter na parceli /3 določiti mejnik na stičišču s cesto ter stičišču z parcelo/5.Za položaj mejnikov in izmere vemo , saj so bile izmere narejene s strani občine Brezovica pred 3 leti , ko smo asvaltirali cesto. Sedaj pa bi želeli mejnike nazaj v zemlji pa ne vemo ali lahko to storimo sami, še raje pa bi to prepustili strokovnjakom . Zanima me tudi okvirna cena. V pričakovanju vašega odgovora Vas lepo pozdravljam.

Ureditev meje

Pozdravljeni! Na meji s sosedom sta imela dva mejnika "noge". Bila sta prestavljena. Tretjega mejnika ni. Vse to se je zgodilo in se sedaj dogaja,; ko so zamenjali asfalt s tlakovci, 2 mejnik , ko so oziroma te dni postavljajo stebričke za žitnato ograjo, tretjega mejnika pa pogrešamo od njihove ureditve (nasipavanje zemlje oziroma izravnava tal - zelenice). Predrznost. Kako rešiti težave brez spora in na njihov račun, saj sosedje posegajo v predpisane zakone (jih ne upoštevajo - ignorirajo)? parc. št /7, k.o. Gotna vas Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Spoštovani, potrebujemo ponudbo za izdelavo elaborata za evidentiranje stavbe z naslovom Kompolje 9 Lukovica (elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.) Imamo dve stanovanji in dve garaži. Manjše stanovanje bomo prodali. Hvala za ponudbo. lp, Viktorija

Parcelacija

Pozdravljeni! Sem lastnica 1/16 celote, in sicer parcel: - kmetijska zemljišča v k.o. Zgornja Selnica: /2,/3,/2,/3, /4,/6, /2, /3,*91; - pozidano zemljišče v k.o. Zgornja Selnica: *91; - del.st.št. -1, -1, -1; Sedaj pa bi želela, da se moj delež kmetijskega zemljišča odmeri v pripadani velikosti in se vpiše v zemljiško knjigo. Prosila bi za predračun vseh storitev, ki so potrebne, da se ta zadeva uredi v celoti. Hkrati pa me zanima, kolikšna bi bila cena, če bi bilo potrebno izmerit zemljišče za dve osebi oziroma za štiri. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem. Lep pozdrav,

Zakoličenje objekta

Imamo gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta katerega bi zgradili na parceli /7 k.o.Radoslavci. Naprošam vas, za ponujene ponudbe in to za zakoličenje in za odmero potem le teh. Imam parcelo - urejena parcela-( z urejenimi mejami) a so mejniki odstranjeni in tako me zanima koliko bi prišlo, da mejnike postavite na prvotno mesto.