Nasveti
Geodetske storitve
Postopek zakoličenja objekta in cena

Postopek zakoličenja objekta in cena

Zakoličenje oziroma zakoličba objekta je postopek označitve vogalov objekta. Izvede jo geodetsko podjetje tik pred začetkom gradnje objekta. Cene storitve se gibljejo med 300 in 500 EUR, odvisno od števila točk.

S količki in lesenimi pregradami označena pozicija nove stavbe oz. temeljev

Kaj je zakoličba objekta

Zakoličenje objekta je postopek označitve lege in oblike načrtovanega objekta na zemljišču. Opravi se v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Začetna gradbena dela (pripravljalna dela in izkop gradbene jame) se lahko začnejo šele, ko je opravljena zakoličba objekta.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov

Postopek zakoličenja objekta

1. Geodet izdela zakoličbeni načrt

Geodet na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja določi natančne koordinatne točke objekta v naravi. Na podlagi teh izdela zakoličbeni načrt.

2. Zakoličba se izvede na terenu

Po izdelavi zakoličbenega načrta se zakoličba izvede na terenu. Geodetsko podjetje pred tem pisno obvesti upravno enoto o nameri zakoličbe objekta in kje bo ta izvedena. Na terenu z geodetskimi količki označi točke načrtovanega objekta.

Če so med zakoličenjem ugotovljene razlike med dejanskim stanjem na terenu in podatki, opisanimi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, se zakoličenje ne sme izvesti brez soglasja upravnega organa, ki je izdalo dovoljenje.

3. Izda se zapisnik zakoličenja

Po končani zakoličbi se izda zapisnik zakoličenja. S tem je postopek zakoličbe zaključen. Investitor lahko začne z izkopom gradbene jame.

Cena zakoličenja objekta

Cena zakoličbe objekta je odvisna od števila zakoličenih. Cene zakoličenja za hišo se gibljejo med 300 in 500 EUR.

Številni geodeti svoje cene določajo na podlagi priporočenega Cenika geodetskih storitev IZS.
Posamezna opravila so ovrednotena s številom točk, ki so določena v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točk, k tej ceni pa se dodajo še drugi stroški in davek na dodano vrednost. Vrednost točke je ob uskladitvi znašala 0,80 evra.

Primer predračuna za zakoličenje objekta z navedenimi cenami

Vir: Protim

Če vas zanimajo cene drugih geodetskih storitev, preberite članek Cene geodetov.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov