Cene storitev
Geodetske storitve
Parcelacija

Koliko stane parcelacjia?

 • 300500
  Parcelacija
Zahtevaj ponudbe

Vas zanima, koliko vam bodo zaračunali za parcelacijo? Za vas smo zbrali okvirne cene storitev, da boste lažje načrtovali prihodnje projekte.


Parcelacija

 • 300500

Parcelacija je postopek razdelitve ali združitve posameznih parcel z namenom ustvarjanja nove parcele. Uporabi se na primer, ko želimo prodati del lastne parcele ali k svoji priključiti del sosedove parcele. Gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha, se po zakonu ne sme parcelirati (razen v določenih izjemah, kot je na primer gradnja javne infrastrukture). Cena je odvisna od lokacije, od velikosti parcele in kompleksnosti parcelacije. Za parcelacijo boste v povprečju plačali 400.

Zahtevaj ponudbe

Nedavna povpraševanja za parcelacijo

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni, Parcelna številka je 99/6 in katasterska občina je -RADIZEL. Parcela označena z rdečo je velika m2. Želeli bi jo spremeniti, kot je označeno na sliki z zeleno barvo. Dovoz, ki je sedaj del te parcele bi se priključil zgornji parceli, kjer stoji hiša. Posledično bi se spodnja parcela pomaknila višje. Potrebno bi bilo razparcelirati obe parceli. Hvala in lep pozdrav!

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Parcelo k.o. Morje parc. št. /7 bi razdelili na 2 dela - manjšega in večjega. Meja med njima bi potekala v liniji z desno mejo parcele parc. št. /3. Zdajšnji lastnik parcele je ena oseba, po opravljeni parcelaciji bi s fantom kupila tisti manjši del kmetijskega zemljišča. Parcelacija bi potekala s soglasjem in sodelovanjem zdajšnjega lastnika. LP

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdrav, rabil bi ponudbe za vzpostavitev etaže v Celju. Gre za starejšo hišo, kjer so trije solastniki v idealnem deležu in bi sedaj želeli stavbo etažirati. Površine okoli m2. Gre za pritličje kjer so poslovni prostori, in prvo nadstropje kjer so stanovanjski prostori ter podstrešje. v strogem centu mesta Celje. Hvala, LP

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni. Iščem izdelovalca geodetskega posnetka za parcelo /4 , k.o.Primskovo Posnetek potrebujem za legalizacijo črne gradnje. Naslov je Likozarjeva 3a, Kranj Posnetek potrebujem skoraj takoj! Ne pozabiti v odgovor napisati telefon, kjer se lahko pogovarjamo direktno.

Vpis v kataster stavb

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni; Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb za objekt KMEČKA (STROJNA) lopa, velikosti 9 m x 10 m, bruto površine 90 kvadratnih metrov, višine do 5,95 m. Objekt je zgrajen neposredno ob obstoječem hlevu in je po zahtevi v izdanem gradbenem dovoljenju za nezahtevne objekte od njega ločen s požarnim zidom. Objekt stoji na parceli št. /2; KO JURIŠNA VAS. Hvala in lep pozdrav

Geodetski načrt

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni! Elaborat etažiranja je napačen in tak vložen na geodetsko upravo. Gre za zgornji del hiše na Lepodvorski ulici 34 v Ljubljani. Potrebno je izdelati nov geodetski načrt da se vzpostavi pravilno stanje. Gre samo za spremembo znotraj mojega stanovanja in ne posega v skupne prostore. Hvala, LP

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Pozdravljeni! Oblikovanje etažne lastnine na stavbi , parcela z ID znakom 16. Na podlagi sodne poravnave nastanejo 3 samostojne funkcionalne enote :1. stan.v pritličju , 2.stan. v nadstropju in 3.stopnišče za stanovanje v nadstropju. Podpisan je bil sporazum med vsemi etažnimi lastniki za ureditev te lastnine. Hvala, LP

Ureditev etažne lastnine

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Spoštovani, potrebujem pripravo Sporazuma o vzpostavitvi etažne lastnine med solastniki za večstanovanjsko hišo na naslovu Rodičeva 19 in Rodičeva 21, k.o.Stožice, kjer so stavbe na parcelah /2, /24, /18, /10, /11, /14. Ostale parcele so: /7,12,13,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Imamo soglasje. Lep pozdrav Starc

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni, s sosedom sva se dogovorila za ureditev meje (v naravi že izvedeno). Potrebno je postaviti tri mejnike. Tako bosta nastali dve novi parcelni številki. Ti dve parcelni številki bi pripadali Globočnik Marjanci, ona se bo pa odpovedala solastniškemu deležu na parceli /4. se bo pa v zameno odpovedal parcelama ki nastaneta. Parcele k.o. klanec je lastnik 1/1 Parcele /4 sta pa solastnika 17/20 in Globočnik Marjanca 12/80. Hvala, LP

Druge geodetske storitve

 • Okvirni rok začetka projekta: 1 - 3 mesece

Pozdravljeni. Potrebna ureditev podatkov o stanovanjskem objektu _ hiša v evidencah GURS-a. Pri odmeri NSUZ ugotovljeno povečanje stanovanjske površine iz na m2. S strani GURSa prejela informacijo, da je potrebno podatke v evidencah GURS urediti preko izbranega geodetskega podjetja. Hvala in lp B.