Nasveti
Geodetske storitve
Kaj je parcelacija in koliko stane

Kaj je parcelacija in koliko stane

Kaj je parcelacija?

Parcelacija je postopek, v katerem spremenite meje parcele, in ga izvede geodetsko podjetje. Cene parcelacije se začnejo pri 400 EUR in so odvisne od števila mejnikov.

Načrt parcelacije - združitve parcel vs delitve parcel

Vir: Odmera

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov

Kdaj je potrebna delitev parcele?

Če želite na primer podariti ali prodati del parcele, lahko s parcelacijo razdelite parcelo na več delov. Pred tem morate poskrbeti za ureditev mej: urejeni morajo biti vsi deli mej, ki se jih bo nova meja dotikala.

Kakšni so pogoji za združitev parcele?

S postopkom parcelacije lahko prav tako združite več parcel v eno parcelo.
Pri združevanju parcel morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • parcele morajo imeti po podatkih iz zemljiške knjige istega lastnika;
  • parcele morajo imeti vpisano enako stanje drugih stvarnih pravic (npr. hipoteke, služnosti itd.).

Kakšen je postopek evidentiranja parcelacije?

Ko geodetsko podjetje izdela elaborat parcelacije, lahko lastnik oz. solastniki vložijo zahtevo za evidentiranje parcelacije pri geodetski upravi. Če morate urediti tudi dele meje, ki se jih dotika nova meja, lahko hkrati izvedete tudi postopek urejanja mej.

Koliko stane parcelacija?

Cene parcelacije se začnejo pri 400 EUR in so odvisne od števila mejnikov.
Številni geodeti svoje cene določajo na podlagi priporočenega Cenika geodetskih storitev IZS.

Posamezna opravila so ovrednotena s številom točk, ki so določena v tarifnem delu Cenika geodetskih storitev. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točk, k tej ceni pa se dodajo še drugi stroški in davek na dodano vrednost. Vrednost točke je ob uskladitvi znašala 0,80 evra.

Primer predračuna za parcelacijo z navedenimi postavkami in cenami

Če vas zanimajo cene drugih geodetskih storitev, preberite članek Cene geodetov.

Zahtevaj brezplačne ponudbe geodetov