Koliko stane lektoriranje?

Če potrebujete lektoriranje besedil, vas zagotovo zanima, kakšne so v povprečju cene za takšno delo. Vendar pa je pri tem treba vedeti, da se cene za lektoriranje ne razlikujejo le od ponudnika do ponudnika, ampak tudi glede na to, za kakšno besedilo gre oziroma kako je besedilo napisano, čemu je namenjeno in podobno, pa tudi glede na različne druge dejavnike, ki pomembno vplivajo na to, koliko bo lektor zaračunal za svoje delo.

Od česa je odvisna cena lekture?

Cena za lektoriranje je odvisna od številnih dejavnikov, kot so na primer:

  • vrsta besedila (strokovna besedila so dražja kot lektoriranje diplomskih nalog)
  • dolžina besedila (za daljše besedilo boste plačali več)
  • zahtevnost besedila in količina napak v njem,
  • rok izvedbe (krajši ko je čas, ki je na voljo za lektoriranje, višja bo cena).

Poleg tega pa vsak ponudnik lahko cene za lektoriranje določi nekoliko drugače. Nekateri ceno določijo glede na število znakov ali besed, drugi pa glede na število lektorskih strani (1500 znakov brez presledkov), avtorskih strani ali avtorskih pol (30.000 znakov). Zaradi tega je pri primerjavi različnih ponudnikov oziroma cen za lektoriranje treba upoštevati tudi to, saj bo primerjava le tako res ustrezna.

Kakšna je cena za lektoriranje diplomskih nalog?

Povprečna cena za lektoriranje diplomskih nalog ni visoka,znaša nekje okrog 1,5 € na lektorsko stran. Za lektoriranje diplomske naloge, dolge 100.000 znakov brez presledkov, boste tako odšteli okrog 100 evrov. Cena je lahko višja, če se vam bo z lekturo zelo mudilo, zato se splača poskrbeti za to, da bo imel lektor za lektoriranje na voljo dovolj časa – tako bo tudi cena, ki jo boste plačali za to delo, nižja.

Pridobi ponudbe za lektoriranje diplome
lektoriran list papirja na mizi poleg prenosnega računalnika

Kakšna je cena za lektoriranje magistrskih nalog?

Cene za lektoriranje magistrskih nalog so običajno enake kot cene za lektoriranje diplomskih nalog. Veliko ponudnikov določi okvirno ceno za lektoriranje vseh zaključnih nalog oziroma del, pri čemer izjemo predstavljajo le doktorati, saj gre pri njih za strokovna in bolj zahtevna besedila. Za lektoriranje magistrske naloge boste tako na stran plačali približno enako kot za lektoriranje diplomske naloge.

Pridobi ponudbe za lektoriranje magistrske naloge

Kakšna je cena za lektoriranje splošnega besedila?

Cena za lektoriranje splošnih besedil, kot so besedila za spletne strani, različne reklamne letake, dopise, e-mail marketing, promocijska besedila, članki in podobno, znaša od 2,5 € na lektorsko stran (1500 znakov brez presledkov) dalje. Če boste imeli za lektorirati veliko količino takšnih besedil oziroma bo šlo za daljše sodelovanje, pa se lahko dogovorite tudi za nižjo ceno.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za lektoriranje

Kakšna je cena za lektoriranje strokovnega besedila?

Strokovna besedila so za lektoriranje zelo zahtevna. Lektor mora dobro poznati strokovno področje in terminologijo, ki je uporabljena v besedilu, oziroma mora biti pozoren na to, da je ustrezno uporabljena, predvsem pa, da je besedilo napisano jasno in nedvoumno ter v strokovnem jeziku. To je še posebej pomembno pri pravnih besedilih. Prav zaradi tega je lektoriranje strokovnih besedil nekoliko dražje in običajno traja tudi dalj časa. Za lektoriranje ene strani strokovnega besedila boste odšteli nekje od 3,5 € dalje, pri čemer je cena odvisna predvsem od tega, za kako zahtevno besedilo gre (pravni spis, pogodba, znanstveni članek, poljudnoznanstveni članek itd.).

Zahtevaj brezplačne ponudbe za lektoriranje