Vrste strešnih kritin in njihova cena

Izbor kritine je v prvi vrsti odvisen od naklona strehe, nanj pa vplivajo tudi želje investitorja, cena, predpisi in regija. Preverimo lastnosti posamezne kritine in ceno.
Prejmi 6 ponudb krovcev

OPEČNA KRITINA

Lastnosti: V Sloveniji je opečna kritina najpogosteje uporabljena kritina. Gre za naraven, okolju prijazen material, ki ga odlikujejo odpornost (UV žarki, kisline, mraz,...), dolga življenjska doba in negorljivost.

Opečni strešniki so različnih oblik. Najpogosteje uporabljeni obliki opečne kritine na strehah z večjim naklonom sta bobrovec in zareznik. Na Primorskem, kjer je naklon streh manjši, pa je najpogostejša kritina korec.

Cena: 9-15 EUR/m2 (brez DDV). Proizvajalci: Bogener, Creaton, Erlus, Goriške opekarne, Jungmeier, Tondach, ...