Kdaj je čas za prenovo strehe?

Streha je ključni konstrukcijski element, ki objekt varuje pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, toča, sonce, veter). Kakovostna izvedba strehe neposredno vpliva na trajnost objekta in bivalne pogoje v njem, kar je še posebej pomembno za bivanje v mansardi.

Ko enkrat teh zahtev ne izpolnjuje več, je čas za prenovo. Vsako puščanje pa še ne pomeni, da bomo morali zamenjati celo streho. Kaj storiti, če začne puščati streha?

Razlogi za prenovo strehe

  • Dotrajanost delov strehe (kritina, strešna konstrukcija, napušči, žlebovi, obrobe, ...)
  • Izvedba popravkov zaradi neustrezno izvedenih gradbenih ali sanacijskih del
  • Večje poškodbe strehe ob naravnih nesrečah (vetrolom, žled, ipd.) 

Sanacija ali rekonstrukcija

Popravimo lahko le del strešne kritine. Če pa je streha dotrajana ali zahteva dela, kot so sprememba strešne konstrukcije zaradi dograditve (pridobitev dodatnega strešnega prostora) ali sprememba videza strehe iz estetskih razlogov, pa je najbolj smiselna rekonstrukcija.

Krovec na rdeči opečnati strehi.

Koliko nas bo stala prenova strehe

Cena prenove strehe je v prvi vrsti odvisna od vrste strešne kritine in njene cene. Cene za kritino brez montaže se pričnejo pri:

  • 6 EUR/m2 za vlaknocementno kritino,
  • 7 EUR/m2 za betonsko in bitumensko kritino,
  • 8 EUR/m2 za opečno kritino,
  • 10 EUR/m2 za kovinsko kritino
  • cena za kritino lahko doseže do 20 EUR/m2.
Cena montaže je 15-20 EUR/m2.
Če je potrebna menjava kritine v celoti, moramo poleg cene za kritino in montažo upoštevati tudi dodatna dela, ki vplivajo na ceno menjave kritine: demontaža, odvoz na deponijo, stanje lesene konstrukcije, ostali strešni elementi (obrobe, žlebovi, zračniki, ...).

Primer izračuna cene za menjavo strehe

Za menjavo strehe dvokapnice (opečni strešniki) s površino 150m2 bomo odšteli približno 30 EUR/m2 za material in montažo, skupaj torej 4500 EUR/m2.

Če menjava vključuje tudi namestitev paroprepustne zapore, demontažo in odvoz stare kritine, to pomeni še vsaj 1000 EUR dodatnih stroškov.

Zahtevaj brezplačne ponudbe krovcev

Ne pozabimo na gradbeno dovoljenje

Zamenjava ostrešja in kritine spada med vzdrževalna dela, zato zanjo ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja, če gre za obnovo konstrukcije, pri kateri ne bomo spreminjali velikosti in oblike objekta.
V nasprotnem primeru pa je potrebno pridobiti gradbeno dokumentacijo in dovoljenje.

Zahtevaj 6 ponudb projektantov