Kdaj je čas za prenovo strehe?

Streha je ključni konstrukcijski element, ki objekt varuje pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, toča, sonce, veter). Kakovostna izvedba strehe neposredno vpliva na trajnost objekta in bivalne pogoje v njem, kar je še posebej pomembno za bivanje v mansardi.

Ko enkrat teh zahtev ne izpolnjuje več, je čas za prenovo. Vsako puščanje pa še ne pomeni, da bomo morali zamenjati celo streho. Kaj storiti, če začne puščati streha?

Razlogi za prenovo strehe

  • Dotrajanost delov strehe (kritina, strešna konstrukcija, napušči, žlebovi, obrobe, ...)
  • Izvedba popravkov zaradi neustrezno izvedenih gradbenih ali sanacijskih del
  • Večje poškodbe strehe ob naravnih nesrečah (vetrolom, žled, ipd.) 

Sanacija ali rekonstrukcija

Popravimo lahko le del strešne kritine. Če pa je streha dotrajana ali zahteva dela, kot so sprememba strešne konstrukcije zaradi dograditve (pridobitev dodatnega strešnega prostora) ali sprememba videza strehe iz estetskih razlogov, pa je najbolj smiselna rekonstrukcija.