Slovar izrazov - toplotna črpalka

B

Bivalentna točka - Temperatura, pod katero toplotna črpalka ne more več samostojno ogrevati objekta in je potrebno vključiti dodatni vir ogrevanja. Ko je ponovno dosežena nastavljena temperatura, se dodatni vir izklopi.

Bojler - Naprava za segrevanje sanitarne vode

Brez zunanje enote - Toplotna črpalka zrak/voda brez zunanje enote je nameščena v kotlovnici, za odvod in dovod zraka pa potrebuje dve odprtini.

C

COP - glej Grelno število

D

Defrost - Režim, v katerem toplotna črpalka obrne hladilni krog (toploto namesto v vaš dom usmeri navzven) z namenom, da odtali uparjalnik (zunanjo enoto toplotne črpalke zrak/voda).

Dušilnik - dušilni ventil, glej Ekspanzijski ventil

E

Ekspanzijski ventil - V ekspanzijskem ventilu se hladivu v tekočem stanju znižuje energetski nivo (temperatura in tlak). Regulira tudi pretok, tako da uparjalnik doseže le toliko hladilne tekočine, kot jo ta lahko upari.

G

Grelno število - osnovni pokazatelj učinkovitosti delovanja toplotne črpalke. Je razmerje med toploto, ki jo pridobimo s toplotno črpalko, in električno močjo, ki jo potrebujemo za zagon kompresorja.

H

Hibridna toplotna črpalka - Toplotne črpalke, ki imajo že serijsko vgrajen dodaten vir ogrevanja. Najpogosteje imajo v svojem ohišju plinski kotel.

Hladilno sredstvo - Tekočina, prek katere se prenaša toplota v sistemu toplotne črpalke.

Hranilnik toplote za ogrevanje glej Zalogovnik

I

Izparilnik - Komponenta toplotne črpalke, kjer uparjeno hladilno sredstvo zajame toploto okolja iz vira toplote.

Inverter - Inverterska oziroma toplotna črpalka s spremenljivo močjo delovanja avtomatsko regulira moč kompresorja in na ta način varčuje z energijo. Kompresor bo deloval s tolikšno močjo kot je potrebna, da se doseže in vzdržuje želena temperatura v prostoru.

K

Kompresor - V kompresorju toplotne črpalke se hladivo v parnem stanju s pomočjo električne energije stiska. S tem se hladivu dvigne tlak in temperaturo in istočasno omogoča njegovo kroženje skozi hladilni sistem.

Kondenzator - V kondenzatorju toplotne črpalke pride do kondenzacije hladiva zaradi oddaje toplote neposredni okolici (prostoru ali vodi, zraku). Vroče hladivo sprosti toploto v ogrevalni sistem, s tem, ko se ohladi, pa se hladivo vrne v tekoče stanje.

kW - Enota, ki se uporablja za merjenje grelne moči toplotne črpalke.

L

Letno grelno število - SPF (seasonal performance factor); z njim merimo učinkovitost delovanja toplotne črpalke preko sezone. Določeno je kot razmerje med toploto, ki jo dovedemo ogrevanemu mediju s toplotno črpalko, in celotno električno energijo, porabljeno med sezono.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za toplotno črpalko

M

Mini toplotna črpalka - Mini toplotne črpalke uporabljamo za ogrevanje vode v vrtnem bazenu.

Monoblok - kompaktna toplotna črpalka "vse v enem" ima samo zunanjo enoto, ki ima že vgrajene direktne priključke za vodo. Zasede izredno malo prostora, zato jo lahko postavimo na balkon ali na streho.

N

Nizkotemperaturna toplotna črpalka - Nizkotemperaturna toplotna črpalka ogrevalno vodo v sistemu ogreje do 55 stopinj Celzija. Primerna je za hiše z dobro izolacijo in talnim ogrevanjem.

Notranja enota - Enota toplotne črpalke, nameščena v notranjosti doma. Skrbi za pripravo tople vode, ki bo uporabljena za ogrevanje hiše ali stanovanja oziroma kot sanitarna voda.

O

ON-OFF - On/Off toplotna črpalka deluje v povezavi zunanje z notranjo enoto. Notranja (zalogovnik) sporoča zunanji enoti, kdaj mora začeti z dogrevanjem (ON) in ko temperatura zalogovnika doseže zahtevan nivo, se zunanja enota izklopi (OFF). Za razliko od inverterskih, on-off izvedbe toplotnih črpalk želeno tempertaturo dosegajo z vklapljanjem in izklapljanjem.

R

Reverzibilna toplotna črpalka - Reverzibilna izvedba toplotne črpalke omogoča – poleg ogrevanja – tudi hlajenje.

S

Sanitarna toplotna črpalka - Če želimo samo ogrevati sanitarne vodo, je dovolj sanitarna toplotna črpalka. Ta za ogrevanje vode običajno izkorišča zrak, postavimo jo v klet, shrambo, podstrešje ali v ogrevan prostor.

Sonda - Naprava, ki se uporablja za zbiranje toplote iz vira v geotermalnih toplotnih črpalkah.

T

Termostat - S termostatom reguliramo in nastavimo režim ogrevanja in višino temperature v prostorih.

U

Uparjalnik - V uparjalniku se energija s toplotnega vira (zrak, zemlja ali voda) prenese na hladivo. Hladivo se segreje in preide v plinasto stanje (izpareva).

V

Vrtina - Za izkoriščanje zemlje kot vira toplote (toplotna črpalka tipa zemlja/voda) potrebujemo eno vrtino. Za izkoriščanje podtalnice (voda/voda) kot vira toplote pa potrebujemo ponorno in črpalno vrtino.

Visokotemperaturna toplotna črpalka - Visokotemperaturna toplotna črpalka za razliko od nizkotemperaturne toplotne črpalke ogrevalno vodo v sistemu ogreje nad 60 stopinj Celzija. Primerne so za starejše ali večje objekte s slabo izolacijo, radiatorsko ogrevanje in za območja z zelo nizkimi zunanjimi temperaturami.

Z

Zalogovnik - Zalogovnik ogrevalne vode se vgradi v ogrevalnih sistemih s toplotno črpalko. Zamnjša število vklopov kompresorja in enakomernejšo temperaturo ogrevalne vode. Pri toplotnih črpalkah zrak/voda pa služi tudi kot vir toplote za učinkovito odtaljevanje uparjalnika.

Zemeljski kolektor - Cevi v zemlji, po katerih kroži mešanica vode in glikola oziroma etanola, s pomočjo katerih toplotna črpalka (zemlja/voda) uporablja toploto zemlje kot vir energije za ogrevanje. Zemeljski kolektorji so lahko horizontalni, vertikalni ali spiralni.

Zunanja enota- Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda je nameščena izven objekta. Pridobiva toploto iz okoliškega zraka ter jo "pošilja" notranji enoti.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za toplotno črpalko