Nasveti
Toplotne črpalke
Kakšen je postopek montaže toplotne črpalke?

Kakšen je postopek montaže toplotne črpalke?

Vgradnja toplotne črpalke je lahko zelo enostaven poseg ali pa obsežen projekt – vse je odvisno od tipa toplotne črpalke in specifik vašega domovanja.

Montaža toplotne črpalke tipa zrak/voda

Najbolj pogoste črpalke tipa zrak/voda ne zahtevajo večjih gradbenih posegov. V primeru menjave ogrevalnega sistema je najprej treba odstraniti starega. V primeru novogradnje ta korak seveda ni potreben. Pri toplotni črpalki z zunanjo enoto najprej to postavimo na ustrezen, največkrat betonski podstavek. Nato sledi še postavitev notranje enote na ustrezno mesto. Sledijo preboji zunanjih zidov za inštalacijo cevi hladilnega medija med notranjo in zunanjo enoto. Poleg cevi za hladilno sredstvo napeljejo še električne kable za napajanje zunanje enote in za komunikacijo med notranjo in zunanjo enoto. Notranjo enoto povežejo na sistem ogrevanja, izolirajo bakrene cevi, da minimalizirajo izgube toplote. Sledi polnjenje in testiranje sistema.

Če s toplotno črpalko ogrevamo sanitarno vodo, je ta montaža relativno enostavna, saj se po videzu, dimenzijah in funkcionalnosti takšna črpalka ne razlikuje dosti od klasišnega električnega bojlerja.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za toplotno črpalko

Montaža geotermalne toplotne črpalke

Za montažo geotermalne toplotne črpalke, ki kot vir ogrevanja izkorišča temperaturo zemlje ali vode, potrebujemo vrtino. Na predvideni lokaciji vrtanja s pomočjo geoloških kart in baz podatkov najprej izvedejo geološko analizo.

Montaža toplotne črpalke voda/voda

Pri toplotni črpalki voda/voda gre za odprti tip geotermalne vrtine. Monterji naredijo dve vrtini, črpalno in ponorno. Vrtini morata biti oddaljeni ena od druge  vsaj od 15 do 20 metrov. Globini vrtin se določita na podlagi geoloških kart, za vrtine, globlje od 30 metrov, je potrebno pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemnih voda. Geolog nato opravi črpalni preizkus, s katerim se preveri izdatnost vrtine. Ta preizkus je hkrati osnova za izdelavo hidrogeološkega poročila, ki je obvezna priloga dovoljenja za rabo vode za pridobivanje toplote.

V vrtini so nameščene cevi, ki podzemno vodo peljejo do notranje enote. Tam krožeča voda odda toploto toplotni črpalki, nato pa se ohlajena za približno 3 stopinje Celzija vrača po ponorni vrtini. Ker podzemna voda lahko vsebuje različne delce in nečistoče, mora biti krožni sistem opremljen s filtri.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za toplotno črpalko

Montaža toplotne črpalke zemlja/voda

Pri toplotni črpalki zemlja/voda gre za zaprt geotermalni sistem. Sestavljata ga ena ali več v vrtino vstavljenih vertikalnih zemeljskih kolektorjev ali geosond (toplotni izmenjevalnik), ki so preko razdelilca povezani z objektom. V ceveh je mešanica hladiva in vode, sistem pa je zaprt, da ne pride do razlitja. Medij v ceveh odda temperaturo zemlje toplotni črpalki.

Možna je postavitev tudi horizontalnega zemeljskega kolektorja, vendar pa za tega potrebujemo približno 2,5-krat toliko prostora, kolikor je ogrevana površina v stavbi. Cevi pri horizontalnem zemeljskem kolektorju položimo od enega do 1,5 metra globoko in zasujemo.