Kdaj potrebujem visokotemperaturno toplotno črpalko?

Visokotemperaturna toplotna črpalka za razliko od nizkotemperaturne toplotne črpalke ogrevalno vodo v sistemu ogreje na višje temperature in je primerna za:

  • hiše z radiatorskim ogrevanjem,
  • starejše hiše s slabšo izolacijo, ki so energetsko bolj potratne,
  • za zelo nizke zunanje temperature (od -15 do -25 stopinj Celzija)
Toplotna črpalka pred hišo v zimskem času. Tla so pokrita s snegom.

1. Če se ogrevate na radiatorje

Za radiatorsko ogrevanje potrebujemo tudi do 40 stopinj Celzija višje temperature ogrevalne vode kot pri talnem ogrevanju. Temperatura vode v radioatorjih je običajno od 55 do 60 stopinj Celzija, pri talnem gretju pa od 25 do 35 stopinj Celzija. Zato je za radiatorsko ogrevanje ponavadi primernejša visokotemperaturna toplotna črpalka, za talno gretje pa nizkotemperaturna.

V dobro izolirani hiši s centralnim ogrevanjem z radiatorji visokotemperature toplotne črpalke ne potrebujemo.

Kako izberem pravo toplotno črpalko zase?

2. Če imate starejšo, slabše izolirano hišo

Starejše hiše s slabo izolacijo so energetsko bolj potratne, kar pomeni, da za ogrevanje porabimo več energenta, saj moramo vložiti več energije, da v prostorih vzdržujemo primerno temperaturo (okoli 21 stopinj Celzija).

Visokotemperaturna toplotna črpalka nam bo v tem primeru:

  • zagotovila ustrezno visoko temperaturo ogrevalne vode;
  • omogočila kontinuirano delovanje, kar pomeni, da bo prostore ogrela do želene temperature, potem pa jo bo vzdrževala in temperaturo ogrevalne vode ustrezno znižala;
  • na ta način nam bo znižala stroške ogrevanja.
Z visokotemperaturnimi toplotnimi črpalkami lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo.

3. Če so zunanje temperature izredno nizke

Dvokompresorska visokotemperaturna toplotna črpalka segreje ogrevalno vodo vse do 80 stopinj Celzija, zato omogoča izredno ekonomično delovanje tudi v primerih, ko so zunanje temperature ekstremno nizke (do -25 stopinj Celzija).
Dvokompresorske toplotne črpalke pridejo v poštev samo, če večino časa potrebujemo ogrevalno vodo, segreto nad 70 stopinj:

  • če so zunanje temperature vseskozi zelo nizke;
  • za ogrevanje sanitarne vode za večstanovanjske objekte;
  • če imamo v objektu razvode z zelo dolgimi linijami.

V nasprotnem primeru zadostuje enokompresorska visokotemperaturna toplotna črpalka, ki zagotavlja izhodno temperature ogrevalne vode od 60 do 65 stopinj Celzija.
Novejše enokompresorske visokotemperaturne toplotne črpalke imajo vgrajen poseben kompresor z dodatnim vbrizgom hladilnega sredstva in zmorejo pri -15 stopinjah Celzija vodo ogreti do 70 stopinj Celzija. Dodaten vbrizg hladilnega sredstva poveča moč črpalke in njeno grelno število.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za toplotno črpalko