Najpogostejše napake pri toplotnih črpalkah in kako jih odpraviti

Načeloma velja, da s toplotnimi črpalkami, ko so enkrat nameščene, skoraj nimamo več dela, se pa lahko pojavijo tudi določene motnje. Najpogosteje se to pozna pozna pri višjih položnicah za elektriko, lahko pa pride tudi do resnejših okvar. Kaj storiti, če nam preglavice dela hladna voda, hrupna črpalka ali pa črpalke preprosto ne moremo vklopiti?

Najpogostejše napake pri toplotnih črpalkah, možni vzroki in rešitve

MOTNJA MOŽEN VZROK KAJ NAJ STORIM?
Toplotna črpalka ne deluje Izklopljeno stikalo Vklopite stikalo
V sistemu pušča plin Pokličite serviserja
Poškodovan uparjalnik Pokličite serviserja
Nepravilno nastavljen termostat Preverite, ali imate na termostatu nastavljeno ustrezno temperaturo
Toplotna črpalka ne ogreje do nastavljene temperature Moteno delovanje zunanje enote (sneg, led, listje, druga nesnaga) Očistite zunanjo enoto
Umazan filter za zrak Očistite ali zamenjajte filter
Prisilna cirkulacija pobere preveč toplote Izklopite črpalko in zaprite ventil za prisilno cirkulacijo
Napačna nastavitev termostata Preverite nastavljeno temperaturo
Napake ne uspete odkriti Pokličite serviserja
Toplotna črpalka se nikoli ne ustavi, deluje neprestano Izredno nizka zunanja temperatura Toplotna črpalka potrebuje daljše neprekinjeno delovanje.
Nepravilno nastavljen termostat Preverite nastavljeno temperaturo na termostatu
Premalo plina v sitemu Pokličite serviserja
Nekontroliran odvod toplote iz grelnika vode Preverite vse odjeme toplote iz grelnika
Toplotna črpalka je preglasna Zaradi nizkih temperatur se je sprožil cikel odtaljevanje uparjalnika Počakajte, da se program zaključi.
Pri zagonu in ustavitvi črpalke se pojavljajo različni zvoki (klikanje in tapkanje). Počakajte nekaj minut. Če so zvoki še vedno prisotni, pokličite serviserja.
Škripanje (poškodba motorja) Pokličite serviserja
Ventilator se zadeva ob ohišje ali zaščitno mrežo Pokličite serviserja

Nepravilno nastavljen termostat

Če ima voda v ogrevalnem sistemu prenizko temperaturo ali pa se toplotna črpalka noče vklopiti po prednastavljenem programu, najprej preverite nastavitve termostata. Če je termostat pravilno nastavljen, potem težava morda tiči v kalibraciji in termostat narobe odčitava temperaturo, ali pa v električni povezavi, ki termostatu onemogoča komunikacijo s toplotno črpalko.

Uhajanje plina oziroma hladiva

Toplotna črpalka za svoje delovanje potrebuje toplotni prenosnik (plin oziroma hladivo). Ta potuje v uparjalnik in kondenzator, brez njega pa toplotna črpalka ne more delovati oziroma se ne bo prižgala. V primeru, da vam toplotna črpalka javi tovrtsno napako, pokličite serviserja, ki bo preveril, kje naprava pušča.

Umazana zunanja enota, izmenjevalnik, odvod kondenza

Zunanjo enoto moramo redno čistiti, saj ji prah, led, sneg in druga umazanija zmanjšajo moč. Na delovanje toplotne črpalke pa vpliva tudi umazan odvod kondezna. V primeru, da vaša toplotna črpalka ni tako učinkovita, kot bi morala biti, najprej preverite čistost naštetih delov.

Vodni kamen v zalogovniku ogrevalne vode

V zalogovniku ogrevalne vode se sčasoma lahko nabere vodni kamen. Čiščenje je nujno pred vsakim začetkom ogrevalne sezone. Nabiranju vodnega kamna se lahko izognemo s posebnimi mehčalnimi filtri.

Serviser razstavlja notranjo enoto toplotne črpalke.

Težave ne najdete oziroma je ne morete odpraviti sami

Če motnje ne morete odpraviti, je treba na pomoč poklicati serviserja. Preden ga pokličete, preverite:

  • ali je z dovodom električne energije vse v redu,
  • ali je ovirano izhajanje zraka iz toplotne črpalke,
  • ali je temperatura v okolici manj kot 8 stopinj Celzija,
  • ali se sliši delovanje kompresorja in ventilatorja,
  • ali je količina kondenzata dovolj velika.
Zahtevaj brezplačne ponudbe za toplotno črpalko

Ob naročilu servisa boste morali sporočiti naslednje podatke:

  • modelno oznako toplotne črpalke,
  • datum zagona,
  • opis napake.