Subvencija za toplotno črpalko - Eko sklad

Subvencija eko sklada za toplotno črpalko za ogrevanjeRazmišljate  o vgradnji toplotne črpalke? Dobra novica je, da lahko za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje pridobite nepovratna sredstva Eko sklada. Kako do subvencije Eko sklada, kakšni so pogoji za pridobitev in katere toplotne črpalke so primerne za subvencijo, preverite tukaj.

Kdo je upravičen do subvencije?

 • fizične osebe, ki kupujejo toplotno črplako za stanovanjske namene na celotnem območju Republike Slovenije
 • kandidati katerih namen je nakup toplotne črpalke za ogrevane prostorov (velja za leto 2017)
 • oddajo popolno vlogo pred pričetkom del za izvedbo naložbe

Koliko znašajo nepovratna sredstva Eko sklada*?

Priznani stroški naložbe znašajo 20%, vendar ne več kot: 
-2.500 EUR za ogrevalno TČ tipa voda/voda ali zemlja/voda (=slanica/voda)
-1.000 EUR za ogrevalno TČ tipa zrak/voda

Priznani stroški naložbe znašajo do 50% (glej pogoje*), vendar ne več kot:
-3.100 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda
-1.250 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

50% je mogoče uveljavljati pod 2 pogojema*:
 1. naložba mora biti v občini, ki je sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka.
  V letu 2017 so odlok sprejele naslendje občine: Ljubljana, Kranj, Maribor, Celje, Hrastnik, Murska Sobota, Trbovlje, Novo Mesto in občina Zagorje ob Savi.
 2. stavba mora biti starejša, kar se meri tako, da je je bilo gradbeno dovoljenje izdano do 1.1.2013.

Kateri stroški so priznani pri vgradnji toplotne črpalke?

 • nakup in vgradnja ene toplotne črpalke za ogrevanje (na stanovanjsko enoto)
 • nakup in vgradnja hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika in povezave s toplotno črpalko
 • cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo

Za katere znamke toplotnih črpalk lahko pridobim subvencijo?

Na primerjam.si sodelujjemo predvsem s ponudniki toplotnih črpalk, ki ustrezajo pogoju uveljavitve subvencije. Če bi se radi prepričali ali vaša izbrana TČ ustreza pogoju uveljavitve subvencije, to lahko preverite tukaj. (Vir: Uradni dokument Eko Sklada).

Kakšen je postopek za pridobitev subvencije Eko sklada za toplotno črpalko?

 1. Prepričate se, da izpolnjujete pogoje za uveljavitev nepovratnih sredstev.
 2. Izpolnite obrazec za toplotno črpalko in izberite enega izmed certificiranih ponudnikov.
 3. Od izbranega ponudnika zahtevajte predračun, saj ga boste morali predložiti vlogi.
 4. Izpolnite vlogo za nepovratna sredstva in jo pošljite Eko skladu.
 5. Ko je vloga odobrena s strani Eko sklada, sledi vgraditev TČ s strani certificiranega ponudnika.
 6. Po koncu vgradnje toplotne črpalke sledi predložitev dokumentacije z dokazili (2 meseca časa).
 7. Eko sklad vam izplača nepovratna sredstva.


6 ponudb za toplotne črpalke