Nasveti
Vodovodne inštalacije
Vodovodne inštalacije – kako potekajo dela in koliko stanejo

Vodovodne inštalacije – kako potekajo dela in koliko stanejo

Preberite, katere storitve nudijo podjetja za vodovodne inštalacije v Sloveniji, kaj lahko pričakujete ob naročilu vodovodnih storitev, ter kakšne so povprečne cene za napeljavo vodovoda v novogradnjah, obnovo vodovodnih inštalacij, instalacijo odtočnih cevi, montažo sanitarne opreme, vodovodna popravila, in drugo.

Če iščete zanesljivega vodoinštalaterja, lahko preko naše strani oddate spletni obrazec, ki vam bo vzel le nekaj minut časa, in v roku enega tedna pridobite do 6 brezplačnih in nezavezujočih ponudb preverjenih in ocenjenih podjetij za vodovodne inštalacije.

Zahtevaj brezplačne ponudbe vodovodarjev

Montaža vodovodne napeljave v novogradnjah

Če gradite novo hišo oz. načrtujete novogradnjo, boste potrebovali tudi storitve vodovodarja za napeljavo vodovoda, ki bo vaše gospodinjstvo oskrboval z vodo, ter za izvedbo hišne kanalizacije.

Vodovodne inštalacije spadajo pod strojne inštalacije, skupaj z ogrevalnimi in prezračevalnimi sistemi. Natančen načrt vodovodne napeljave se zato izdela v sklopu dokumentacije strojnih inštalacij.

Pri projektiranju hiše pred začetkom gradbenih del boste morali najeti arhitekta, ki bo glede na izrisane prostore (npr. kuhinja, kopalnica) v načrt vključil predvidene izpuste vode, odtoke za kanalizacijo, pozicije sanitarne opreme, itd. Projektant mora upoštevati funkcionalnost sistema, saj velja, da naj bodo sanitarni prostori zgrajeni horizontalno ali vertikalno ob kuhinjo in druge prostore, kjer potrebujete dostop do vode.

načrt vodovodne instalacije v modrem, na njem klešče in orodje

S podjetjem za vodovodne inštalacije pa se boste dogovorili za izvedbo del glede na izrisan načrt. Izbrani izvajalec bo pripravil predračun. Skupaj se boste dogovorili za terminski plan izvedbe.

Oglejte si cene za vodovodne inštalacije v novogradnji. Cena za vodovodne inštalacije zajema tako grobe kot fine vodovodne inštalacije, ki tvorijo celoto del v novogradnji. Končni strošek investicije je odvisen od velikosti prostorov, kompleksnosti postavitve prostorov ter od števila kanalov, prebojev, razvodov in podobno.

Montaža grobih vodovodnih inštalacij

Pred izvedbo vodovodnih del morajo gradbinci končati pozidavo nosilnih sten, ometov in estrihov. Šele nato vodoinštalater napelje grobe vodovodne inštalacije oz. vode s cevmi, katere morajo biti dovolj trpežne, da vzdržijo notranji pritisk vode, ter odporne na kisline, topila in visoke temperature. Takšne lastnosti imajo plastične cevi iz polietilena (PE).

Pri grobih vodovodnih inštalacijah se položi razvod cevi za mrzlo in toplo sanitarno vodo. Istočasno s polaganjem cevi za dovod hladne in tople vode se vgradijo tudi odtoki oz. se naredi razvod za odtočne instalacije.

Rebraste cevi za vodo so lahko napeljane v steni, zato ne ovirajo uporabe prostora. Podometne vodovodne inštalacije se pogosto uporabljajo, njihova slabost pa je v tem, da so težje dostopne za morebitna popravila. Lahko se odločite tudi za predstensko oz. nadometno vodovodno napeljavo, pri čemer so cevi speljane ob steni oz. pred steno. Ta sistem je enostavnejši za montažo ter nudi lažji dostop za kasnejša popravila ali sanacije.

Vse vodovodne cevi morajo biti speljane do razdelilne omarice, ki je povezana z vodovodnim priključkom na vodomeru, ki ga vodoinštalater montira na primerno mesto (zidna niša, talni jašek, itd.) med razpeljavo v hiši in razpeljavo od hiše do javnega vodovoda. Vodomer ali po domače števec za vodo meri vašo porabo vode v kubičnih metrih, kar je osnova za obračun mesečne vodarine.

Vodovodne cevi v steni.

Za napeljavo cevi poskrbi podjetje za vodovodne inštalacije, medtem ko za izvedbo vodovodnega priključka poskrbi komunalno podjetje. Zato se cena za priklop na vodovod lahko precej razlikuje od občine do občine.

V fazi grobih vodovodnih inštalacij se vgradijo tudi nosilci za stenske sanitarne elemente, filtri za odstranjevanje peska ter redukcijski ventili cevi, ki preprečujejo nihanje tlaka v ceveh in šumenje vode, ki se pretaka.

Ko je montaža grobih vodovodnih inštalacijah končana, vodoinštalater opravi še tlačni preizkus odtočnih cevi in preizkus tesnosti odtočnih cevi.

Koliko stane napeljava grobih vodovodnih inštalacij za novogradnjo?

Preverite ceno za montažo grobih vodovodnih inštalacij za povprečno veliko hišo/novogradnjo.

Preverite ceno za montažo grobih vodovodnih inštalacij samo v kopalnici.

Cena za napeljavo vodovoda se obračunava na kvadratni meter, odvisna pa je od zahtevnosti inštalacij, zahtevnosti terena, števila vodov in od razdalje med priklopi. Dobro izdelan načrt napeljave je pomemben za optimiziranje stroškov, saj vodovodar porabi manj materiala in časa za manjše razdalje med priklopi in manjše število vodov.

Montaža finih vodovodnih inštalacij

Po izvedbi grobih inštalacijskih del pride na vrsto še fina vodovodna inštalacija, ki obsega priključitev in montažo sanitarne opreme ter drugih elementov, ki so povezani z vodo.

Vodovodar bo montiral kopalniško sanitarno opremo (WC školjke s kotlički, bideji, umivalniki, tuš in kopalne kadi, itd.) in pomivalna korita v kuhinji ter priklopil pralni in pomivalni stroj. Prav tako bo poskrbel za montažo vseh armatur in pip.


Ko se boste dogovarjali z mojstri, je bolje, da delo v kopalnici najprej dokončajo vodoinštalaterji (posebej montaža sanitarne opreme), šele nato pa keramičarji začnejo polagati ploščice.

Koliko stane montaža finih vodovodnih inštalacij za novogradnjo?

Preverite ceno za montažo finih vodovodnih inštalacij za povprečno veliko hišo/novogradnjo.

Preverite ceno za montažo finih vodovodnih inštalacij samo v kopalnici.

Končni strošek montaže finih vodovodnih inštalacij je odvisen od števila in vrste montirane sanitarne opreme in drugih elementov ter od zahtevnosti montaže.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za vodovodno napeljavo

Hišna kanalizacija – instalacija odtočnih cevi

Sočasno z napeljavo vodovodnih cevi, ki bodo vaše gospodinjstvo oskrbovale z vodo, se naredi tudi hišna kanalizacija oz. razvod odtočne kanalizacije za odvajanje odpadnih voda (odplake in fekalije). Pravilno izvedena hišna kanalizacija preprečuje, da bi v kanalizacijskih in odtočnih ceveh prihajalo do zastajanja odplak.

Naloga vodoinštalaterja je, da v hiši namesti odtoke in spelje odtočne cevi po horizontalnih vodih, pri čemer so cevi speljane od odtokov sanitarne opreme vse do glavnega vertikalnega voda, kjer se zberejo vse odpadne vode in se po ceveh izlivajo v osnovni vod zunaj objekta vse do javnega kanala.

Podjetje za vodovodne inštalacije pripoji kanalizacijske iztoke iz hiše na cevi javnega kanalizacijskega omrežja ali pa na čistilno napravo ter ponikovalnico. Pri tem vgradijo posebne revizijske jaške.

Odtočne cevi v stanovanjski hiši

Pomembno je, da se že v načrtu strojnih inštalacij opredeli razporeditev prostorov tako, da bodo pri instalaciji odtočnih cevi čim krajše razdalje med zbiralnimi vodi in čim krajše razdalje stranskih oz. horizontalnih priključkov, ki so speljane do vertikalnega voda.

Pri polaganju odtočnih cevi mora vodovodar poskrbeti tudi za padec odpadne vode po ustreznem naklonu. Hkrati v vsak odtok sanitarne opreme namesti zaporo, ki preprečuje smrad od odplak.

Koliko stane izvedba hišne kanalizacije?

Cena za hišno kanalizacijo je sestavljena iz cene za izkope kanalov, kamor izvajalec zemeljskih del položi zunanje vodovodne in kanalizacijske cevi v sklopu prve gradbene faze objekta. Na te zunanje cevi nato vodoinštalaterji pripojijo vodovodne in odtočne cevi, ki so speljane v hiši. Drugi del cene je zato sestavljen iz cene za montažo grobih vodovodnih inštalacij.

Cena za izvedbo celotne hišne kanalizacije za novogradnjo (povprečna enodružinska hiša) se giblje od 7000 do 9000 €. Pri tem računajte, da boste občini morali plačati še priklop na kanalizacijsko omrežje, ki stane od 500 do 3500 €.

Pregled kanalizacijske cevi

Če v kanalizacijskem sistemu opazite kakšno napako oziroma težavo, pokličite vodovodarja, ki bo s posebno TV barvno kamero posnel in pregledal vsak kot kanalizacije. Izdal bo poročilo o stanju v ceveh kanalizacije. Glede na rezultate se nato opravi tudi sanacija kanalizacijske cevi.


Cena za strokoven pregled kanalizacije = 50 – 90 €/ura

Zahtevaj brezplačne ponudbe vodovodarjev

Obnova vodovodnih inštalacij

Prenova vodovodnih inštalacij je nujna, če so v hiši ali stanovanju napeljane dotrajane vodovodne in odtočne cevi, ki so v tako slabem stanju, da lahko povzročijo izlive vode ali zatekanje.

Nujno je potrebno zamenjati tudi svinčene odtočne cevi, ki so jih vgrajevali v zdaj že starejše objekte. Svinec je namreč škodljiv za zdravje ter slabša kakovost vode, ima pa tudi krajšo življenjsko dobo v primerjavi s sodobnimi plastičnimi cevmi.

Z rednim vzdrževanjem lahko podaljšate življenjsko dobo napeljanih cevi in ventilov, vendar vseeno velja, da je vodovodne inštalacije v kopalnici potrebno prenoviti, če je le-ta starejša od 30 let.

elementi vodovodne inštalacije razvrščeni na mizi

Vodovodne inštalacije lahko prenovite oziroma zamenjate tudi v primeru, če adaptirate prostore v hiši in pri tem želite spremeniti videz in funkcionalnost prostorov. Na primer, če želite spremeniti razpored sanitarnih elementov, pri čemer je potrebno preurediti tudi vodovodne in odtočne cevi.

V starejših objektih potekajo vodovodne inštalacije v stenah (podometna napeljava cevi), kar podaljša čas izvedbe prenove, saj je potrebno stene najprej delno porušiti, da vodovodar lahko stare cevi zamenja z novimi. Obnova vodovodnih inštalacij v kopalnici traja do 3 dni.

Koliko stane obnova vodovodnih inštalacij?

Preverite ceno za prenovo vodovodnih inštalacij v kopalnici.

Cena za obnovo vodovodnih inštalacij je postavljena na kvadratni meter in je odvisna predvsem od obsega del. Če bo potrebno prerazporejanje odtokov in cevi na druga mesta, bo vodoinštalater moral opraviti tudi groba vodoinštalaterska dela, kar podraži celotno izvedbo prenove.

Med dodatne stroške lahko štejete tudi strošek odvoza odpadnega materiala (sanitarna oprema, gradbeni material, itd.) na deponijo ter strošek odstranjevanja starih ploščic in polaganja novih keramičnih ploščic.

Zahtevaj brezplačne ponudbe vodovodarjev

Montaža sanitarnih elementov in manjša vodovodna dela

Delo vodovodarja ne zajema le napeljave in obnove vodovodnih inštalacij, temveč se nanj lahko zanesete tudi v primeru, če potrebujete manjša vodovodna dela, popravila, zamenjavo in montažo sanitarnih elementov ter druga dela v sklopu finih vodovodnih inštalacij.

Morda bi želeli zamenjati star grelnik sanitarne vode z novim, priklopiti nov pralni stroj, menjati nadometni WC kotliček, v kopalnico dodati bide, itd. Za vse to poskrbi vodoinštalater.

Cena ure vodovodarja

Delo vodovodarja za montažo sanitarnih elementov, manjša dela in popravila boste plačali na opravljeno uro. Oglejte si, kolikšna je povprečna cena ure vodovodarja.

Vodovodar popravlja odtok pod umivalnikom v kuhinji. Slikano iz ptičje perspektive.

K ceni ure vodovodarja prištejte še stroške prevoza, saj običajno obračunajo kilometrino, ter stroške materiala, ki jih vodovodar prinese s seboj in uporabi pri delu. Dodatno vam bodo zaračunali prenos, odvoz in deponiranje materiala; na primer pri zamenjavi starega bojlerja z novim.

Lahko se dogovorite, da vodoinštalater poskrbi tudi za nabavo in dobavo vodo materiala (ventili, pletene cevi za pipe, sifoni, nosilne konzole, itd.) in sanitarne opreme (umivalnik, bide, WC školjka, itd.). Pravzaprav je to za vas bolj ugodna rešitev, saj vam bodo zaračunali nižjo stopnjo DDV (namesto 22% DDV samo za storitev, se obračuna 9,5% DDV s storitvijo in nabavljenim materialom).

Montaža sanitarnih elementov in cene

Pri montaži in menjavi sanitarnih elementov gre za vgradnjo kopalniške opreme in sanitarne keramike (vseh elementov, ki so povezani z iztokom in dotokom vode).

Oglejte si okvirne cene za montažo sanitarnih elementov. V ceno je običajno vključena tudi demontaža starih sanitarnih elementov. Dodatno pa boste plačali prenos in odvoz sanitarnega elementa, ki stane od 30 do 60 € na kos.

V nadaljevanju lahko preverite bolj natančne cene za montažo različnih sanitarnih elementov.

Cena za montažo WC kotlička:

 • Za podometni WC kotliček = 400 – 500 €/ kos (vključeno delo, dobava kotlička skupaj z nosilcem in tipko, ter priklop in obzidava brez keramičarskih del)
 • Za nadometni WC kotliček = 45 – 65 €/kos (vključeno samo delo; kotliček kupite sami)

Cena za montažo viseče, stenske ali talne WC školjke = 70 – 80 €

Wc školjka in umivalnik v rumeni kopalnici.

Cena za vgradnjo kopalniškega umivalnika:

 • Montaža umivalnika na nosilne, trdne stene = 37 – 52 €/kos
 • Montaža umivalnika na ne nosilne, šibke stene = 52 – 67 €/kos

Cena za vgradnjo bideja = 40 – 60 €/kos

Cena za vgradnjo tuš kadi = 80 € (vključeno delo in vodomaterial brez dobave tuš kadi)

Cena za vgradnjo kopalne kadi z vzidavo = 115 – 175 € (vključeno delo in vodomaterial, brez dobave kopalne kadi)

Zahtevaj brezplačne ponudbe vodovodarjev

Manjša vodovodna dela in cene

Vodovodarja lahko pokličete tudi za druge vodovodne storitve, ki ne vključujejo montaže sanitarnih elementov. Preverite, koliko stanejo ostala manjša vodovodna dela.

Cena za montažo ali menjavo pipe = 20 – 30 €/kos (v ceno je vključeno samo delo)

Cena za montažo in priklop bojlerja/grelnika sanitarne vode:

 • za bojler prostornine 120 l = 95 – 115 €
 • za bojler prostornine 50-80 l = 65 – 85 €
 • za kuhinjski bojler prostornine 5-10 l = 36 – 60 €

V vse cene je vključeno delo, vključno z vgradnjo veznih cevi in varnostnega ventila. Dodatno boste plačali izdelavo novih vrtin za nosilne vijake oz. konzole.

Cena za montažo radiatorja = 45 – 85 €/kos

Običajno je potrebno montirati več radiatorjev za izvedbo centralnega ogrevanja. Cena pa je postavljena za montažo enega radiatorja. Vključena je tudi pritrditev nosilcev na steno in razvod radiatorskega sistema.

Cena za priklop pralnega in pomivalnega stroja:

 • za pomivalni stroj = 25 – 55 €
 • za pralni stroj = 27 – 42 €

V obe ceni je vključeno delo vodovodarja brez materiala in dodatnih nepredvidenih del. Vodovodar poskrbi za pravilen priklop strojev na vodovodno, elektro in kanalizacijsko omrežje.

Zahtevaj brezplačne ponudbe vodovodarjev

Nujna vodovodna popravila

Gospodinja kliče na pomoč vodovodarja. V ozadju pušča cev pod kuhinjskim koritom.

Za nujna vodovodna popravila se štejejo vsa dela, ki ne morejo čakati, saj v vmesnem času lahko nastane večja škoda. Na primer, če se zgodi, da pride do napake kjerkoli na vodovodni in odtočni napeljavi (poškodovani ali blokirani ventili, počene cevi, itd.) in zato prihaja do kapljanja, curljanja, puščanja in zamakanja vode na mestih, kjer se to ne bi smelo zgoditi.

Veliko podjetij za vodovodne inštalacije ima vzpostavljena dežurstva za primere intervencij. Kadar gre za nujno popravilo, vodovodar pride še isti dan do vas, tudi med vikendi, prazniki in v nočnih urah. Najbolje je, da dežurnega vodovodarja poiščete glede na vaš kraj bivanja.

Pri plačilu vodovodarja za nujna popravila pričakujte dvakratnik cene navadne ure vodovodarja.

Sicer pa velja, da so popravila finih montažnih sanitarnih elementov cenejša od popravil na grobih odtočnih in vodovodnih inštalacijah.

Cena za sanacijo vodovodne cevi = 250 – 430 €

Navedena cena velja za primere, ko mora vodovodar poleg sanacijskih del še ugotoviti, kje natančno pušča cev, pri tem pa nima načrta strojnih inštalacij.

Cena za menjavo sifona = 17 – 32 €/kos

Najcenejša je zamenjava enojnega sifona, dražja pa zamenjava trojnega sifona za umivalnik, kuhinjsko korito, bide in tuš kad.

Cena za odmaševanje in čiščenje odtokov:

Preverite ceno za popravilo zamašenega odtoka v kopalnici, kuhinji in drugod. Cena je odvisna od zahtevnosti sanacije zamašenih točk v odtoku ter od dostopa do cevi/odtoka.

Vodovodar odteguje tesnilo na cevi pod umivalnikom.

Cena za čiščenje vodnega kamna v bojlerju = 27 – 45 €

Cena za popravilo nedelujočega radiatorja = 180 – 300 €

Cena za zamenjavo vodovodnih ventilov:

 • za zamenjavo kotnega ventila za armaturo, pomivalni in pralni stroj = 14 – 17 €/kos
 • za zamenjavo stenskega ventila za WC kotliček = 90 – 145 €/kos
 • za zamenjavo termostatskega ventila na radiatorju = 80 – 120 €/kos
 • za zamenjavo varnostnega ventila na grelcu sanitarne vode = 18 – 22 €/kos
Zahtevaj brezplačne ponudbe vodovodarjev