Koliko stane arhitekt?

Koliko stanejo arhitekturne storitve? Če gradite novo hišo, morda delate prizidek, iščete nasvete glede opreme stanovanja... Takrat potrebujete arhitekta. Kako dragi ali poceni pa so slovenski arhitekti? Poglejte si nekaj primerov spodaj:

IDEJNA ZASNOVA (IDZ)

Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev. Seveda pa je namen tudi videti razne ideje. Nekateri jih naročijo celo pri več arhitektih.
Cene IDZ se gibljejo nekje od 300 EUR naprej na objekt.

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

Pred začetkom gradnje potrebujete PGD, ki vsebuje risbe, tlorise, 2 prereza in vse dokumente in zagotovila projektanta.
Cene PGD se gibljejo od 2500 EUR do 4500 EUR  (12 - 20 EUR na m2).

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Najbolje se je že na začetku odločiti za PZI, ta namreč vsebuje: statiko, načrt arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih inštalacij, izračune ter risbe. S PZI-jem bo gradnja tekla brez težav.
Cene PZI so nekje od 1000 EUR do 1500 EUR  (6 - 9 EUR na m2).

PROJEKT NOTRANJE OPREME

Projekt notranje opreme obsega izdelavo kolažev, skic in tehničnih risb, ki obsegajo vse elemente notranje opreme.
Okvirna cena kompletnega projekta notranje opreme bivalnega prostora se začne na okoli 20 EUR na m2, cena pa je v veliki meri seveda odvisna od zahtevnosti projekta. Če želite še 3D vizalizacijo, pa se cene gibljejo od 150 EUR naprej.


DODATNI STROŠKI

Poleg omenjenih stroškov je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno računati še na naslednje stroške: geodetski posnetek (300 - 500 EUR) ter upravna taksa za izdajo lokacijske informacije (20 EUR) in za izdajo gradbenega dovoljenja (okrog 200 EUR).

Ker se projekti in zahteve kupcev, posledično pa seveda tudi cene, lahko precej razlikujejo, je najbolje pridobiti več konkretnih ponudb arhitektov.