Nasveti
Arhitekti
Kakšni so stroški pridobivanja gradbenega dovoljenja

Kakšni so stroški pridobivanja gradbenega dovoljenja

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja ni zgolj dolgotrajen, temveč so z njim povezani tudi visoki stroški.
V nadaljevanju preberite, kakšni so stroški pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Strošek za pridobitev gradbenega dovoljenja

Zahtevaj brezplačne ponudbe arhitektov

Pridobitev lokacijske informacije: 17,73 EUR

Geodetski načrt: 300–500 EUR

Cena izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): od 3000 EUR naprej

Cena izdelave projekta za izvedbo (PZI): od 3000 EUR naprej

Taksa za oddajo vloge za pridobitev za gradbeno dovoljenje: 3,55 EUR

Taksa za dovoljenje za gradnjo: izračuna se odstotkovno glede na vrednost objekta. Določeni razponi so: 13.000–42.000 EUR, 42.000–420.000 EUR in nad 420.000 EUR. Vrednost takse je izražena v točkah. Vrednost točke po veljavnem zakonu znaša 0,709 EUR. V povprečju taksa za stanovanjsko hišo znaša dobrih 200 EUR.

Vrednost objekta
Upravna taksa
če znaša vrednost objekta do 13.000 EUR42,54 EUR
če znaša vrednost objekta 13.000 EUR106,35 EUR (+ 0,01 % za vrednost nad 13.000 EUR, do 42.000 Eur)
če znaša vrednost objekta 42.000 EUR212,70 EUR (+ 0,01 % za vrednost nad 42.000 EUR, do 420.000 EUR)
če znaša vrednost objekta 420.000 EUR567,20 EUR (+ 0,01 % za vrednost nad 420.000 EUR)

Taksa za vlogo o odmeri komunalnega prispevka: 17,73 EUR

Višina komunalnega prispevka: se razlikuje od občine do občine: v povprečju par tisoč evrov; v dražjih občinah lahko ta znesek doseže celo 15.000 EUR

Zahtevaj brezplačne ponudbe arhitektov