Zahtevaj brezplačne ponudbe za geodetski posnetek oz. načrt v Črnomlju


Že 1.240 uporabnikov iz Črnomlja je izvajalca poiskalo prek primerjam.si

4 najboljših ponudnikov geodetskih posnetkov oz. načrtov Črnomelj, 2022

2 zaključena projekta s povprečno oceno 4,5

20+
Let na tržišču

Storitve: ureditev meje, geodetski biro, geodetska podjetja, geodeti, geodetski načrt, geodetske storitve, parcelacija, geodetski posnetek, vpis v kataster, geodetski posnetek - načrt, etažna lastnina.

Zahtevaj ponudbo

GEA d.o.o.

5,0
1 ocena
20+
Let na tržišču

Storitve: parcelacija, geodetska podjetja, geodeti, ureditev meje, geodetski načrt, geodetski posnetek - načrt, vpis v kataster, etažna lastnina, geodetski biro, geodetske storitve, geodetski posnetek.

Zahtevaj ponudbo
5+
Let na tržišču

Storitve: geodeti, parcelacija, vpis v kataster, ureditev meje, etažna lastnina, geodetski biro, geodetski posnetek, geodetska podjetja, geodetski načrt, geodetske storitve, geodetski posnetek - načrt.

Zahtevaj ponudbo

MEJA d.o.o.

 
0 ocen
10+
Let na tržišču

Storitve: geodetske storitve, ureditev meje, parcelacija, etažna lastnina, geodetski posnetek, geodetski načrt, vpis v kataster, geodetski biro, geodetski posnetek - načrt, geodetska podjetja, geodeti.

Zahtevaj ponudbo

Pogosta vprašanja

 • Kako dolgo traja izdelava geodetskega načrta?

  Geodetski načrt vam bo pooblaščeni geodet pripravil zelo hitro - že v tednu ali dveh.

 • Kaj je geodetski načrt in zakaj ga potrebujem?

  Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu parcele, vodah, stavbah, rabi zemljišč, rastlinah, podatke o zemljiških parcelah in več. Naredi se na podlagi že znanih informacij in posnetkov s terena. Potrebovali ga boste za pridobitev gradbene dokumentacije.

 • Katere storitve opravljajo geodetska podjetja?

  Med geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin spadajo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Ponudniki geodetskih posnetkov oz. načrtov po Sloveniji

Nedavna povpraševanja za geodetske posnetke oz. načrte, Črnomelj

Parcelacija

 • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Potrebujem parcelacijo parcel od 3.1 do 7 po priloženem IDJ ter vpis v zemljiško knjigo. Želim urediti po novem IDJ. Nove parcele bodo v solastništvu 50 : 50. Številke parcel so /3, /10, /17, /44, /46, vse k. o. Črnomelj. Potrebujem v roku enega tedna. Kontaktna številka : ali . Hvala, LP

Ureditev meje

 • Okvirni rok začetka projekta: Čim prej

V last bom z darilno pogodbo dobila gozd na parcelah k.o. Mavrlen /3 in /2, ki sta trenutno v lasti moje mame Antonije Jerman. Lepo prosim za izdelavo ponudbe ureditve meje, postavitev mejnikov po potrebi vključite stroške morebitne parcelacije, potne stroške, stroške obveščanja obveščanja strank, izdelave elaboratov,... oz.. vse kar se pri takih zadevah zaračuna stranki. Prilagam orto posnetek parcele in izpisane vse ZKI izpiske mejašev (na eni strani je meja z javno potjo, ostale tri strani pa so lastniki fizične osebe). Prosim, če mi lhako ponudbo posredujete čimprej, ker bi se radi v naslednjem tednu že odločili o izbiri.