Nasveti
Čistilni servisi
Kako poteka dezinfekcija prostorov in kdaj jo potrebujem?

Kako poteka dezinfekcija prostorov in kdaj jo potrebujem?

Čistilni servisi poleg storitev čiščenja ponujajo tudi dezinfekcijo oziroma razkuževanje prostorov. Dezinfekcijo različnih površin lahko naročite v sklopu rednega čiščenja prostorov, ob generalnem čiščenju ali kot samostojno storitev.

Dezinfekcija in razkuževanje prostorov sta različna izraza za eno in isto stvar.
Zahtevajte brezplačne ponudbe za dezinfekcijo prostorov

Kdaj potrebujem razkuževanje prostorov v stanovanju ali hiši?

Razkuževanje doma je priporočljivo v naslednjih primerih:

 • Če se želite dodatno zaščititi pred morebitnimi okužbami, ki jih povzročajo virusi in bakterije. To je aktualno predvsem spomladi in jeseni, ko razsaja virus SARS-CoV-2 in druge bolezni.
 • Če doma bivajo družinski člani, ki imajo slabše delujoč imunski sistem ter imajo povečano dovzetnost za okužbe.
 • Če želite v svojem domu vzdrževati optimalno higieno, predvsem na območjih, kjer se nabira največ patogenih mikroorganizmov. To so kopalnice (WC školjka, umivalnik, stenske ploščice, kadi in tuš kabine, itd.) ter kuhinjske površine.
 • Preden se vselite v novo najemniško stanovanje ali hišo oziroma ob izselitvi iz najemniškega stanovanja ali hiše.
 • Po dokončanih gradbenih delih, prenovah in adaptacijah.
Čistilka dezinficira dnevni prostor

Kdaj potrebujem razkuževanje prostorov v poslovnih prostorih, blokih in javnih zavodih?

 • Normativi čiščenja in HACCP standardi – obvezna dezinfekcija: Glede na predpisane normative in HACCP standarde je obvezno in nujno potrebno razkuževanje v domovih za ostarele, javnih zavodih, zdravstvenih ustanovah, restavracijah, trgovinah z živili, vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodih, hotelih, itd. Povsod tam, kjer je z zakonom določena dezinfekcija in dekontaminacija za odpravo bakterij, virusov in patogenov za preprečevanje okužb z nalezljivimi boleznimi.
 • Razkuževanje v zasebnih podjetjih: V zasebnih poslovnih prostorih, kjer ni izrecno določeno, da se morajo prostori razkuževati po standardih in normativih, je navkljub temu zelo priporočljivo, da se tovrstna storitev opravlja. Posebej kar se tiče površin, kjer se nabira največ patogenih organizmov. To so sanitarije, ki jih vsakodnevno uporabljajo zaposleni, sanitarije, ki jih uporabljajo stranke, menze, garderobe, delovne površine, pulti, sprejemne mize, kontaktna okenca, vratne kljuke, stikala, blagajne, itd.
 • V primeru veljave odloka o razkuževanju stanovanjskih blokov: V času epidemije SARS-CoV-2 je bilo obvezno razkuževanje stanovanjskih blokov, za kar so morali poskrbeti upravniki, storitev pa so izvajali čistilni servisi. Vsaj enkrat dnevno so se morale razkužiti površine, izpostavljene pogostim dotikom (vratne kljuke, stikala za luči, gumbi dvigal, stopniščne ograje, itd.).
Zahtevajte brezplačne ponudbe za razkuževanje prostorov

Zakaj je potrebno razkuževanje površin?

V prostorih, na predmetih in opremi, v okolju in v vodi ter na delovnih površinah se nabirajo bolezenske klice (mikroorganizmi, kot so virusi, bakterije, paraziti in glive), ki se sčasoma začno razmnoževati in kontaminirajo predmete in prostore.

Z mikroorganizmi, ki povzročajo številne bolezni in so škodljivi za zdravje, lahko pridemo v stik ob neposrednem dotiku površine ter tudi ob vdihavanju zraka v prostoru, saj se klice prenašajo po zraku.

Z razkuževanjem pa se odstranijo vsi mikroorganizmi do te mere, da površine in prostori niso več kontaminirani, kar pomeni, da se znatno zmanjšajo možnosti za okužbe. Dezinfekcija je zato ključnega pomena pri preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni.

veliki zeleni mikrobi na mizi, ob njih roka s krpo

Kakšna je razlika med čiščenjem, dezinfekcijo in sterilizacijo?

Čiščenje Pri čiščenju se odstrani le vidna umazanija in nečistoče, organski ostanki (bruhanje, znoj, kri) in mikrobi.
Dezinfekcija oziroma razkuževanje Patogeni mikroorganizmi (bakterije, virusi, glive, paraziti) se uičijo do te mere, da se upočasni oziroma zavre njihova rast in razmnoževanje, zato niso več škodljivi za zdravje.
Sterilizacija V postopku se povsem uničijo vse vegetativne oblike in spore bakterij in virusov. Zaradi tega se bakterije in virusi ne morejo razmnoževati in rasti mestu, ki je bil steriliziran.

Kaj vse je lahko predmet dezinfekcije?

Razkužijo se lahko vse površine. Najbolj smiselno pa je razkuževanje površin, kjer je več možnosti za kontaminacijo. To so površine, ki se jih pogosto dotikamo. Na primer, različna oprema in predmeti, pribori, naprave, delovne površine, blago, straniščne školjke, kljuke na vratih, ograje, tekstil (posteljnine, rjuhe), itd.

Kakšen je postopek dezinfekcije prostorov?

Čistilni servisi sledijo naslednjemu postopku razkuževanja prostorov:

Suho in/ali mokro čiščenje

 • Vidne nečistoče na površinah je potrebno najprej očistiti. Če površine niso očiščene, je postopek razkuževanja manj učinkovit.
 • Čiščenje poteka z nevtralnimi detergenti ali vodo. Ne smejo se uporabiti bolj agresivna čistila, ker le-ta tvorijo tanko plast, ki ščiti patogene mikroorganizme pred aktivnimi snovmi v razkužilih.
dezinfekcija s pomočjo naprave, ki prši razkužilo

Razkuževanje

 • Čistilci uporabljajo osebno varovalno opremo za enkratno uporabo. Nadeti si morajo kirurško masko, uniformo in rokavice. Po razkuževanju morajo razkužiti tudi pripomočke za čiščenje.
 • Pri postopku razkuževanja uporabijo različno opremo in dezinfekcijska sredstva.
 • Ves čas razkuževanja in potem še najmanj 1 uro po razkuževanju je potrebno dobro prezračiti prostore. Prezračevanje je ključnega pomena.
Prostore je potebno zračiti še najmanj 1 uro po dezinfekciji.

Izpiranje z vodo

 • Izpiranje z vodo je namenjeno temu, da se iz površin odstranijo vsi mrtvi mikroorganizmi in njihovi ostanki.
 • Površine so primerne za ponovno uporabo približno 1 uro po dezinfekciji, zato ker aktivne sestavine v razkužilih potrebujejo nekaj časa, da prodrejo na vsa območja. Patogeni mikroorganizmi se ne uničijo takoj ob nanosu razkužilnih sredstev.
 • Odpadni material, ki nastane pri dezinfekciji, se zavrže v posebno vrečo in odloži med nesortirane odpadke.
Površine so varne za uporabo eno uro po koncu razkuževanja.
Zahtevajte brezplačne ponudbe za dezinfekcijo prostorov

3 različni načini razkuževanja prostorov

Čistilni servisi lahko opravijo dezinfekcijo prostorov na tri različne načine. Pozanimajte se pri izbranem čistilnem servisu, kakšen način razkuževanja uporabljajo.

Mehanska dezinfekcija

 • Čiščenje, pometanje, drgnjenje in brisanje površin ob prezračevanju prostorov.

Dezinfekcija s fizikalnimi postopki

 • Uporabljajo se različni stroji in specializirana profesionalna oprema, ki omogoča različne postopke dezinfekcije.
 • Elektrostatično razkuževanje, razkuževanje s paro, razkuževanje z megljenjem oziroma meglico, razkuževanje z ultrazvokom ter razkuževanje z ioniziranim sevanjem.
razkuževanje prostora z napravo, ki proizvaja paro

Kemična dezinfekcija

 • Uporabljajo se kemična sredstva oziroma razkužila, kot so hidroksilne spojine (fenoli, alkoholi, krezoli), oksidacijska/belilna sredstva (etilenoksid, vodikov peroksid, kalijev permanganat), klorove spojine, kovine (živo srebro, srebro, baker), formaldehid in površinsko aktivna dezinfekcijska sredstva.
 • Razkužila ne smejo biti korozivna, da ne poškodujejo materialov, čistilci pa morajo upoštevati določila na razkužilih, kot je obseg in kontaktni čas delovanja ter priporočljive koncentracije za pripravo in mešanje učinkovitih raztopin.
Zahtevajte brezplačne ponudbe za dezinfekcijo prostorov

Koliko stane razkuževanje prostorov?

Cena za dezinfekcijo poslovnih prostorov/pisarn/stanovanj/hiš

 • V ceno so vključena čistila, razkužilna sredstva, uporaba delovne opreme, zaščitna oprema in stroški prevoza.
 • Razkuževanje poslovnih prostorov je nekoliko cenejše od razkuževanja doma.
 • Cena je odvisna od velikosti površin in od števila predmetov, ki jih je potrebno dezinficirati, ter od tipa poslovnega prostora (majhna trgovina, pisarne, industrijski objekti, itd.).
 • Storitev razkuževanja lahko naročite samostojno, ali pa kot del generalnega čiščenja (oglejte si cene za generalno čiščenje poslovnih prostorov in cene za generalno čiščenje stanovanj). To pomeni, da dezinfekcija spada pod opravila generalnega čiščenja, zato je tudi cena že všteta v ceno generalnega čiščenja.
 • Če potrebujete redna čiščenja poslovnih prostorov, lahko v storitve vključite dezinfekcijo prostorov. Na primer, sanitarije se razkužujejo vsak dan, enkrat tedensko pa se razkužijo vse ostale površine (delovne površine, vratne kljuke, ograje, itd.). Oglejte si cene za redna čiščenja poslovnih prostorov.
razkužene in očiščene pisarne

Cena za dezinfekcijo stanovanjskih blokov

 • Običajno isti čistilni servis izvaja storitve čiščenja in hkrati dezinfekcije blokov.
 • Cena je fiksna in se prišteva v znesek za mesečno čiščenje, ki se porazdeli med stanovalce bloka.
 • V ceni je všteto razkuževanje enkrat na dan, čistila, razkužila, zaščitna oprema in stroški prevoza.
Zahtevajte brezplačne ponudbe za dezinfekcijo prostorov