11 lastnosti dobrega računovodskega servisa

Ko boste izbirali računovodski servis, imejte v mislih 11 lastnosti, ki nakazujejo, da bo računovodski servis dober partner vašega podjetja. Enako velja tudi, če že imate računovodjo. Sicer pa lahko kadarkoli menjate računovodski servis, če niste z njim zadovoljni.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

1. Nudijo široko paleto računovodskih storitev

Dobri računovodski servisi ponujajo celostne računovodske storitve, kar pomeni, da pokrivajo vsa področja računovodstva. Poleg osnovnih storitev, kot je po zakonu obvezno knjigovodstvo z evidentiranjem poslovnih dogodkov, nudijo tudi storitve finančnega, stroškovnega, poslovodnega, zbirnega in analitičnega računovodstva.

To je pomembno, če potrebujete nekoliko širši obseg storitev ali pa imate večje podjetje. Na ta način boste učinkovitejši pri sprejemanju poslovnih odločitev.

2. Vživijo se v miselnost podjetnika in poznajo posebnosti panoge podjetja

Računovodja lahko kakovostno svetuje in vodi vaše poslovne knjige v primeru, če dobro pozna dejavnost oziroma panogo, v kateri poslujete. Dober računovodski servis pozna posebnosti določene dejavnosti in vam nudi ustrezno pomoč ter uporabi najbolj primerne vire.

Dober računovodja se je tudi sposoben vživeti v miselnost podjetnika, zato razume vaše potrebe in vam pomaga na inovativen in stroškovno učinkovit način udejanjiti poslovne ideje in strateške cilje.

Dober računovodja ni pretirano rigorozen, ampak pravila računovodenja in zakonodaje uporabi v dobro vašega podjetja.

3. Jasno komunicirajo (razumljivo razlagajo računovodske listine)

Podjetniki se lahko srečujejo s situacijami, ki jih iz računovodskega vidika ne razumejo najbolje. Naloga dobrega računovodje je, da interpretira knjigovodske postavke, računovodske izkaze in druge listine ter vam jih razloži in predstavi na način, ki je za vas razumljiv.

Prav tako je pomembno, da vam računovodja razloži prednosti, slabosti ali posledice določene aktivnosti, ki jo nameravate izpeljati.

Računovodja za mizo kaže listine in svetuje stranki.

4. Sproti obveščajo o poslovanju, izvajajo kontrole in opozarjajo na nepravilnosti

Dober računovodski servis vas bo sproti in redno obveščal o vašem poslovanju. Z računovodjo se lahko dogovorite, da vam pripravlja mesečna poročila o ključnih finančnih kazalcih. Izdela lahko medletne poslovne izkaze, finančne analize in kazalnike ter simulacijo davčnih obračunov.

Dober računovodja analizira podatke, zato vas lahko že med letom opozarja na nedoslednosti in predlaga izboljšave. Ob zaključku poslovnega leta bo tudi vaša bilanca (računovodska in davčna) optimizirana, saj se vam ne bo potrebno ukvarjati s pomanjkljivostmi mesec dni pred oddajo zaključnega poročila. Za nazaj je tudi težje popravljati določene postavke.

5. Nudijo komplementarne storitve (davčno, poslovno in finančno svetovanje)

Dobri računovodski servisi poleg računovodskih storitev ponujajo tudi komplementarno ponudbo, kot je poslovno, finančno, kadrovsko, pravno in davčno svetovanje. Zaposlujejo strokovnjake iz teh področij, ki vam pomagajo optimizirati poslovanje znotraj zakonskih okvirjev.

Za svetovalno storitev boste pri računovodskem servisu plačali bistveno manj, kot če bi najeli zunanje svetovalce. Poleg tega je računovodja že seznanjen z vašim poslovanjem in specifikami dejavnosti. Strokovnjaki imajo znanje tako na področju zakonodaje kot prakse in različnih postopkov.

6. Nenehno se izobražujejo in so ustrezno strokovno usposobljeni

Področje računovodskih servisov v Sloveniji ni zakonsko urejeno, zato računovodske storitve lahko opravlja tudi nekdo, ki nima primerne izobrazbe in usposobljenosti. Če želite preveriti kakovost storitev določenega servisa, preglejte ali se nahaja v registru članov Združenja računovodskih servisov, katalogu certificiranih računovodskih servisov ter na seznamu servisov, ki poslujejo s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.

Strokovna usposobljenost ločuje kakovostne izvajalce od nekakovostnih. Dober računovodja ima tako formalno kot neformalno strokovno znanje. Nenehno se izobražuje in poglablja znanja na različnih področjih. Zakonodaja in predpisi se namreč nenehno spreminjajo.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov

7. So ažurni, dosegljivi in zanesljivi

Dobri računovodski servisi so dosegljivi za vaša vprašanja, ko jih potrebujete. Hitro se odzivajo na elektronsko pošto in klice. Ker vedo, da stranke ne poslujejo le v času njihovega urnika, so v nujnih primerih dosegljivi tudi izven delovnega časa. Nanje se lahko kadarkoli obrnete tudi, ko je računovodja, s katerim običajno komunicirate, na letnem ali bolniškem dopustu.

Dober računovodja je ažuren. Če ga prosite, da opravi določeno nalogo, na primer izda potni nalog, bo to opravil še v istem dnevu ali dveh, ne da bi ga čakali in nenehno opominjali. Računovodja mora biti tudi zanesljiv. Opravi vse, kar je v njegovi moči za dobro poslovanja vašega podjetja, ne dela napak in, če nečesa ne ve, povpraša o tem druge.

8. Varujejo zaupne podatke strank in zagotavljajo varnostne kopije podatkov

Računovodski servis hrani veliko zaupnih podatkov in informacij o poslovanju vašega podjetja, zato je pomembno, da skrbi za njihovo varnost v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S tem se vzpostavi zaupanje in diskretnost občutljivih podatkov.

Dober računovodski servis ima vzpostavljeno varstvo dokumentnega sistema. Gre za informacijsko varnost podatkov, kjer se zagotovijo varnostne kopije podatkov. Tako so podatki ustrezno arhivirani, brez možnosti, da bi jih izgubili. Hkrati je pomembno, da zagotovijo ustrezno zaščito pred nepooblaščenimi vdori v dokumentni sistem.

9. Imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti

Ključ ob kovancih na mizi.

Tisti računovodski servisi, ki imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti, se zavedajo, da nosijo veliko odgovornost pri svojem delu in posledično do svojih strank. Zavarovanje krije škode, ki nastanejo zaradi morebitnih delovnih napak ter tudi škode, ki lahko nastanejo, če servis preneha z izvajanjem dejavnosti oziroma opusti poklicne dolžnosti.

10. Uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo in nudijo tehnološko podporo

Dober računovodski servis uporablja napredno programsko opremo ter nudi tehnično podporo pri poslovanju. S tem se prilagajajo vašim potrebam in vam omogočajo, da povečate učinkovitost poslovanja z elektronsko in avtomatizirano izmenjavo podatkov, do katerih lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli.

Z računovodjo se lahko povežete preko aplikacije, v računovodski program v oblaku pošiljate prejete dokumente, ki jih knjigovodja nato evidentira v poslovne knjige, ter koristite brezpapirno poslovanje, ki vam omogoča učinkovitejše upravljanje s poslovno dokumentacijo ter hiter in varen dostop do podatkov.

11. Nudijo realno in prilagojeno ceno računovodskih storitev

Najcenejše storitve niso vedno znak dobrega računovodskega servisa. Najboljši računovodski servis za vas je tisti, ki nudi celovito podporo, usmerja podjetja pri poslovnih odločitvah, svetuje pri finančnih in davčnih vprašanjih ter opozarja na pomanjkljivosti.

Zavedati se morate, da je dober računovodski servis naložba v vaše poslovanje in ne strošek, saj kakovostne storitve vodijo do dodatnih prihrankov.

Nizke cene storitev računovodskih servisov se morda zdijo privlačne, a je vseeno treba biti previden. Zaradi tega morda ne vlagajo v izobraževanja zaposlenih, uporabljajo slabše zmogljivo programsko opremo, ali pa dodatno zaračunavajo vso korespondenco in storitve, ki niso vključene v paket.

Oglejte si posodobljene cene za računovodske storitve oziroma pošljite povpraševanje in brezplačno prejmite do šest ponudb. Tako boste dobili še bolj jasno sliko o cenah in kakšne storitve dobite za določen denar.

Zahtevaj brezplačne ponudbe računovodskih servisov