Zahtevaj brezplačne ponudbe za geodetski načrt v Kočevju


Že 1.647 uporabnikov iz Kočevja je izvajalca poiskalo prek primerjam.si

3 najboljših ponudnikov geodetskih načrtov Kočevje, 2022

Jernej Kalan s.p.

 
0 ocen

Storitve: geodetski posnetek - načrt, ureditev meje, geodetska podjetja, geodetski posnetek, geodetski načrt, geodeti, vpis v kataster, geodetski biro, geodetske storitve, etažna lastnina, parcelacija.

Zahtevaj ponudbo

TERRAPLAN d.o.o.

 
0 ocen
20+
Let na tržišču

Storitve: geodetski biro, geodeti, geodetska podjetja, ureditev meje, geodetski načrt, etažna lastnina, geodetski posnetek - načrt, vpis v kataster, parcelacija, geodetske storitve, geodetski posnetek.

Zahtevaj ponudbo

RSB MERITVE d.o.o.

 
0 ocen
10+
Let na tržišču

Storitve: energetska izkaznica za hišo, geodetska podjetja, geodetski posnetek, geodetski posnetek - načrt, geodetski načrt, vpis v kataster, geodeti, energetska izkaznica za javno stavbo, energetska izkaznica za stanovanje, izdelava energetske izkaznice, ureditev meje, geodetski biro, geodetske storitve, energetska izkaznica za poslovni prostor, parcelacija, energetske izkaznice.

Zahtevaj ponudbo

Pogosta vprašanja

  • Kaj je geodetski načrt in zakaj ga potrebujem?

    Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu parcele, vodah, stavbah, rabi zemljišč, rastlinah, podatke o zemljiških parcelah in več. Naredi se na podlagi že znanih informacij in posnetkov s terena. Potrebovali ga boste za pridobitev gradbene dokumentacije.

  • Kako dolgo traja izdelava geodetskega načrta?

    Geodetski načrt vam bo pooblaščeni geodet pripravil zelo hitro - že v tednu ali dveh.

  • Katere storitve opravljajo geodetska podjetja?

    Med geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin spadajo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.