Nasveti
Prezračevalni sistemi
Ali za rekuperacijo dobim subvencijo Eko sklada?

Ali za rekuperacijo dobim subvencijo Eko sklada?

Za nakup in vgradnjo prezračevalne naprave z rekuperacijo je možno dobiti subvencijo Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, ki s nepovratnimi finančnimi spodbudami podpira energetsko učinkovite naložbe. Mednje spada tudi rekuperacija, zato vam Eko sklad lahko deloma povrne stroške investicije v prezračevalni sistem, ki omogoča prezračevanje z vračanjem toplote in s tem poskrbi za zmanjšanje toplotnih izgub ter večjo energetsko učinkovitost stavbe.

Subvencija, hiša, denar

Kdo lahko pridobi subvencijo Eko sklada?

Subvencijo Eko sklada za prezračevalni sistem z rekuperacijo lahko dobite kot:

 • fizična oseba,
 • gospodarska družba,
 • samostojni podjetnik,
 • zadruga.
Zahtevaj brezplačne ponudbe za prezračevalni sistem

Koliko znaša subvencija Eko sklada za rekuperacijo?

1. Za stanovanje ali hišo – 20 % investicije

Nepovratna finančna spodbuda oziroma subvencija Eko sklada za občane pri vgradnji rekuperacije v stanovanjsko stavbo lahko znaša do največ 20 % priznanih stroškov celotne naložbe, torej vam Eko sklad povrne do 20 % zneska, ki ste ga plačali za nakup in vgradnjo prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Vendar pa pri tem obstajata še dve omejitvi:

 • za lokalni rekuperator lahko prejmete največ 300 € subvencije,
 • za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju lahko prejmete največ 2000 € subvencije.

2. Za samostojne naložbe podjetij – 20 % investicije

Podjetjem Eko sklad subvencionira vgradnjo centralnega ali lokalnega sistema, pri katerem se za prezračevanje uporablja rekuperacija, z nepovratnimi sredstvi v višini 20 % upravičenih stroškov naložbe brez DDV.

Za starejše stavbe z več stanovanji ali poslovnimi prostori – 30 % investicije

Subvencija Eko sklada lahko pokrije tudi do 30 % stroškov investicije v prezračevalni sistem z rekuperacijo:

 • če se rekuperacija vgradi v večstanovanjsko ali poslovno-stanovanjsko stavbo s tremi ali več posameznimi deli, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim,
 • če gre za starejšo stavbo, pri kateri je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010.

4. Za socialno šibka gospodinjstva – 100 % investicije

Socialno šibkim gospodinjstvom pa Eko sklad lahko povrne celo 100 % vrednosti naložbe za lokalno prezračevanje.

Kakšni so pogoji za pridobitev subvencije?

Subvencijo lahko prejme vsak, ki se določi za nakup in vgradnjo:

 • enega centralnega sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo na stanovanje in/ali naprav za lokalno prezračevanje,
 • naprave za centralno prezračevanje, pri kateri ima rekuperacija toplote (ηt) izkoristek vsaj 80 % (izjemo predstavljajo enote z entalpijskim prenosnikom toplote, pri katerih mora biti toplotni izkoristek rekuperacije vsaj 74 %),
 • sistema za lokalno prezračevanje, pri katerem mora imeti rekuperacija toplote izkoristek (ηt) vsaj 70 %, pri čemer pa vse prezračevalne naprave v sistemu ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h),
 • vsaj dveh naprav za lokalno prezračevanje, ki morata biti vgrajeni paru in med seboj sinhronizirani pri izmenjujočemu dovajanju in odvajanju zraka v prostor,
 • ki odda vlogo z vso predpisano dokumentacijo.

Lahko za investicijo v rekuperacijo dobim tudi kredit?

Poleg subvencij pa Eko sklad ponuja tudi kredite za okoljske naložbe, med katere spadajo tudi prezračevalni sistemi. Kredite nudijo tako občanom kot tudi podjetjem – gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam, ki se odločijo za vgradnjo prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote.

Zahtevaj brezplačne ponudbe za prezračevalni sistem