Zahtevaj brezplačne ponudbe za geodetske storitve v Novi Gorici

21 izvajalcev v bližini

Že 2.761 uporabnikov iz Nove Gorice je izvajalca poiskalo prek primerjam.si

15 najboljših ponudnikov geodetskih storitev Nova Gorica, 2022

68 zaključenih projektov s povprečno oceno 5,0

5,0
Nataša M. , pred 2 letoma

Hitra odzivnost. Pohvalno!

5,0
Angela M. , pred 7 leti

Nonij, geodetske storitve Nova gorica - Vesna Setnikar dipl. inž. geod. nam je ponudila resnično najboljšo storitev izmed vseh ostalih geodetov v Slo. Delo tega kolektiva ocenjujem za zelo kvalitetno in tudi cenovno ustrezno. Držijo se tudi časovnih dogovorov. Če bom še kdaj potrebovala takšno uslugo, bom prosila za izvedbo njih.

5+
Let na tržišču
50+
Izvedenih projektov
500+
Poslanih ponudb
Preverjen izvajalec
Izbor strank 2020
Izbor strank 2021

Storitve: geodetske storitve, geodetski načrt, geodetska podjetja, geodetski posnetek - načrt, vpis v kataster, ureditev meje, parcelacija, geodetski posnetek, geodetski biro, geodeti, etažna lastnina.

Zahtevaj ponudbo

GROMAP d.o.o.

5,0
2 oceni
20+
Let na tržišču
5+
Število zaposlenih

Storitve: geodetske storitve, parcelacija, geodetski biro, vpis v kataster, geodetski načrt, etažna lastnina, geodeti, geodetski posnetek - načrt, ureditev meje, geodetska podjetja, geodetski posnetek.

Zahtevaj ponudbo
20+
Let na tržišču
5+
Število zaposlenih

Storitve: geodetski posnetek - načrt, geodetske storitve, geodetski posnetek, geodetska podjetja, parcelacija, etažna lastnina, vpis v kataster, geodetski načrt, geodetski biro, geodeti, ureditev meje.

Zahtevaj ponudbo
10+
Let na tržišču

Storitve: geodetske storitve, ureditev meje, etažna lastnina, geodeti, vpis v kataster, geodetska podjetja, geodetski biro, parcelacija, geodetski posnetek, geodetski načrt, geodetski posnetek - načrt.

Zahtevaj ponudbo

GEOFILM d.o.o.

 
0 ocen
5+
Let na tržišču

Storitve: geodetska podjetja, geodetske storitve, etažna lastnina, geodetski posnetek, geodetski načrt, geodetski biro, parcelacija, ureditev meje, vpis v kataster, geodetski posnetek - načrt, geodeti.

Zahtevaj ponudbo

LUIGI QUINTO S.P.

 
0 ocen
10+
Let na tržišču

Storitve: geodetske storitve, geodeti, geodetski posnetek, geodetski biro, etažna lastnina, geodetski načrt, vpis v kataster, geodetska podjetja, geodetski posnetek - načrt, parcelacija, ureditev meje.

Zahtevaj ponudbo
10+
Let na tržišču

Storitve: vpis v kataster, geodeti, etažna lastnina, parcelacija, geodetski posnetek - načrt, geodetski načrt, geodetske storitve, geodetski posnetek, ureditev meje, geodetski biro, geodetska podjetja.

Zahtevaj ponudbo

UROŠ JEREB S.P.

 
0 ocen
10+
Let na tržišču

Storitve: parcelacija, geodetski biro, geodetski posnetek, etažna lastnina, geodetski načrt, geodeti, ureditev meje, geodetski posnetek - načrt, geodetske storitve, vpis v kataster, geodetska podjetja.

Zahtevaj ponudbo
10+
Let na tržišču
20+
Let na tržišču
20+
Število zaposlenih

Storitve: gradbeni nadzor, projekti hiš, notranje oblikovanje, legalizacija objekta, geodeti, geodetski biro, ureditev meje, geodetske storitve, parcelacija, gradbeni nadzorniki, geodetski posnetek - načrt, notranji design, gradbeno dovoljenje, etažna lastnina, vpis v kataster, projektant.

Zahtevaj ponudbo

ROK MAGAJNE S.P.

 
0 ocen
5+
Let na tržišču

Storitve: ureditev meje, geodetski načrt, geodetski posnetek - načrt, vpis v kataster, parcelacija, geodetska podjetja, etažna lastnina, geodetski posnetek, geodetski biro, geodetske storitve, geodeti.

Zahtevaj ponudbo

Storitve: etažna lastnina, geodetske storitve, parcelacija, geodetski biro, vpis v kataster, geodetski posnetek - načrt, geodeti, geodetski načrt, geodetska podjetja, ureditev meje, geodetski posnetek.

Zahtevaj ponudbo

PROGEA SVET d.o.o.

 
0 ocen

Storitve: geodetski posnetek - načrt, geodetska podjetja, geodetski načrt, geodetske storitve, geodetski biro, parcelacija, geodetski posnetek, vpis v kataster, etažna lastnina, ureditev meje, geodeti.

Zahtevaj ponudbo
10+
Let na tržišču

Storitve: geodetski biro, geodetski posnetek, ureditev meje, etažna lastnina, parcelacija, geodetska podjetja, vpis v kataster, geodetske storitve, geodetski načrt, geodetski posnetek - načrt, geodeti.

Zahtevaj ponudbo

ŽOLNIR d.o.o.

 
0 ocen
20+
Let na tržišču
200+
Poslanih ponudb
5+
Število zaposlenih

Storitve: geodetski posnetek - načrt, geodetski biro, geodetski načrt, geodeti, geodetski posnetek, etažna lastnina, ureditev meje, vpis v kataster, geodetske storitve, geodetska podjetja, parcelacija.

Zahtevaj ponudbo

Pogosta vprašanja

  • Katere storitve opravljajo geodetska podjetja?

    Med geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin spadajo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

  • Kaj je geodetski načrt in zakaj ga potrebujem?

    Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu parcele, vodah, stavbah, rabi zemljišč, rastlinah, podatke o zemljiških parcelah in več. Naredi se na podlagi že znanih informacij in posnetkov s terena. Potrebovali ga boste za pridobitev gradbene dokumentacije.