Zahtevaj brezplačne ponudbe za geodetske storitve v Zasavju

16 izvajalcev v bližini

8 najboljših ponudnikov geodetskih storitev Zasavje, 2021

2 zaključena projekta s povprečno oceno 5,0

JOŽE CESTNIK S.P.

5,0
1 ocena
10+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetski biro, geodetski posnetek - načrt, geodeti, parcelacija, vpis v kataster, geodetske storitve, geodetski posnetek, geodetski načrt, etažna lastnina, geodetska podjetja, ureditev meje.

Zahtevaj ponudbo

PROLITA d.o.o.

5,0
1 ocena

Vse so uredili hitro in kvalitetno. Super podjetje, jih res priporočam naprej!

10+
Let na tržišču

Kaj delamo: ureditev meje, geodetski biro, geodetski posnetek, etažna lastnina, parcelacija, geodeti, geodetska podjetja, geodetski načrt, vpis v kataster, geodetske storitve, geodetski posnetek - načrt.

Zahtevaj ponudbo
10+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetski biro, geodetski načrt, geodetski posnetek, geodetske storitve, ureditev meje, etažna lastnina, geodeti, geodetska podjetja, parcelacija, vpis v kataster, geodetski posnetek - načrt.

Zahtevaj ponudbo
10+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetska podjetja, geodetski načrt, vpis v kataster, geodeti, geodetski posnetek - načrt, geodetski posnetek, etažna lastnina, parcelacija, geodetski biro, ureditev meje, geodetske storitve.

Zahtevaj ponudbo
5+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetski posnetek, geodeti, geodetski posnetek - načrt, vpis v kataster, geodetski biro, geodetski načrt, etažna lastnina, parcelacija, geodetske storitve, ureditev meje, geodetska podjetja.

Zahtevaj ponudbo
5+
Let na tržišču

Kaj delamo: etažna lastnina, geodetski načrt, geodetski biro, parcelacija, geodeti, geodetske storitve, geodetska podjetja, vpis v kataster, geodetski posnetek, ureditev meje, geodetski posnetek - načrt.

Zahtevaj ponudbo
20+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetski posnetek - načrt, geodetska podjetja, geodetski posnetek, geodetski načrt, geodeti, geodetski biro, etažna lastnina, geodetske storitve, parcelacija, vpis v kataster, ureditev meje.

Zahtevaj ponudbo

CONS d.o.o.

 
0 ocen
10+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetski posnetek - načrt, geodetska podjetja, geodetski načrt, geodetski posnetek, ureditev meje, geodetske storitve, geodeti, parcelacija, geodetski biro, etažna lastnina, vpis v kataster.

Zahtevaj ponudbo

Pogosta vprašanja

  • Katere storitve opravljajo geodetska podjetja?

    Med geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin spadajo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

  • Kaj je geodetski načrt in zakaj ga potrebujem?

    Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu parcele, vodah, stavbah, rabi zemljišč, rastlinah, podatke o zemljiških parcelah in več. Naredi se na podlagi že znanih informacij in posnetkov s terena. Potrebovali ga boste za pridobitev gradbene dokumentacije.