Zahtevaj brezplačne ponudbe za geodetske storitve v Kočevju


Že 1.472 uporabnikov iz Kočevja je izvajalca poiskalo prek primerjam.si

3 najboljših ponudnikov geodetskih storitev Kočevje, 2022

Jernej Kalan s.p.

 
0 ocen

Storitve: geodetske storitve, ureditev meje, geodetski posnetek, geodetski posnetek - načrt, vpis v kataster, geodetski biro, geodetska podjetja, etažna lastnina, parcelacija, geodetski načrt, geodeti.

Zahtevaj ponudbo

TERRAPLAN d.o.o.

 
0 ocen
20+
Let na tržišču

Storitve: etažna lastnina, geodetski biro, geodetski posnetek, ureditev meje, vpis v kataster, geodetski načrt, geodetske storitve, geodetska podjetja, geodeti, parcelacija, geodetski posnetek - načrt.

Zahtevaj ponudbo

RSB MERITVE d.o.o.

 
0 ocen
10+
Let na tržišču

Storitve: energetska izkaznica za hišo, geodetski posnetek, geodetski posnetek - načrt, geodetske storitve, vpis v kataster, geodetska podjetja, geodetski biro, energetska izkaznica za stanovanje, energetska izkaznica za poslovni prostor, izdelava energetske izkaznice, ureditev meje, etažna lastnina, parcelacija, energetska izkaznica za večstanovanjsko stavbo, geodeti, energetske izkaznice.

Zahtevaj ponudbo

Pogosta vprašanja

  • Katere storitve opravljajo geodetska podjetja?

    Med geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin spadajo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

  • Kaj je geodetski načrt in zakaj ga potrebujem?

    Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu parcele, vodah, stavbah, rabi zemljišč, rastlinah, podatke o zemljiških parcelah in več. Naredi se na podlagi že znanih informacij in posnetkov s terena. Potrebovali ga boste za pridobitev gradbene dokumentacije.