Zahtevaj brezplačne ponudbe za geodetske storitve na Jesenicah


Že 2.025 uporabnikov z Jesenic je izvajalca poiskalo prek primerjam.si

3 najboljših ponudnikov geodetskih storitev Jesenice, 2021

1 zaključen projekt s povprečno oceno 5,0

GEOSFERA, d.o.o.

5,0
1 ocena
5,0
Boštjan P. , pred 1 letom

Smo bili zelo zadovoljni. Priporočam!

10+
Let na tržišču
5+
Število zaposlenih

Kaj delamo: geodetski biro, arhitekturni biro, notranji oblikovalec, ureditev meje, gradbeno dovoljenje, geodetski načrt, vpis v kataster, notranje oblikovanje, notranji design, načrt za gradnjo hiše, geodetski posnetek, etažna lastnina, geodetske storitve, geodetska podjetja, projekti hiš, projektiranje hiš.

Zahtevaj ponudbo

Vid Balek s.p.

 
0 ocen
5+
Let na tržišču

Kaj delamo: geodetske storitve, geodetski posnetek - načrt, parcelacija, vpis v kataster, geodetska podjetja, geodetski načrt, geodetski biro, geodetski posnetek, etažna lastnina, ureditev meje, geodeti.

Zahtevaj ponudbo

TOPOGRAF d.o.o.

 
0 ocen

Kaj delamo: geodetski biro, ureditev meje, etažna lastnina, geodeti, vpis v kataster, geodetski načrt, geodetski posnetek - načrt, geodetske storitve, geodetski posnetek, parcelacija, geodetska podjetja.

Zahtevaj ponudbo

Pogosta vprašanja

  • Katere storitve opravljajo geodetska podjetja?

    Med geodetske storitve po Zakonu o evidentiranju nepremičnin spadajo: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

  • Kaj je geodetski načrt in zakaj ga potrebujem?

    Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu parcele, vodah, stavbah, rabi zemljišč, rastlinah, podatke o zemljiških parcelah in več. Naredi se na podlagi že znanih informacij in posnetkov s terena. Potrebovali ga boste za pridobitev gradbene dokumentacije.

Nedavna povpraševanja za geodetske storitve, Jesenice

Ureditev meje

  • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Spoštovani! Pred leti je bila narejena izmere in nova parcelizacija na Jesenicah, Pod gozdom 10. V letošnjem letu smo postali novi lastniki parcele /1 in bi radi naredili popravek na parceli tako, kot sem označil na priloženi skici. Del parcele /1 (z oznako UPORABA) bi spojili k parceli (ali odmerili novo parcelo). Nova parcelna meja bi potekala tako, kot je označeno na skici NOVO. Lep dan, tel.

Geodetski načrt

  • Okvirni rok začetka projekta: Takoj

Potrebujem geodetski posnetek. Potrebujem natančno uradno geodetsko izmero parcele na terenu in nato tudi izris oziroma geodetski elaborat, izveden s strani pooblaščenega geodeta, ki je obvezna osnova arhitektu za vris objekta na parceli. (poleg točnih parcelnih mej, višinskih kot in plastnic terena, naj bodo vrisani tudi vsi obstoječi priključki na obstoječo javno infrastrukturo ( kanalizacija, vodovod, elektrika, telefonija, ipd.)). Prosim za informativno ponudbo, nato sporocim še številke parcele. Gre se za 3 parcele k.o. Planina (pod Golico) v skupni velikosti cca m2. Hvala in LP